خانه / اخبار صنفي / مقايسه وضعیت کاری پزشكان شاغل در وزارت بهداشت و زندانها : (درد دل یک پزشک شاغل در زندان )

مقايسه وضعیت کاری پزشكان شاغل در وزارت بهداشت و زندانها : (درد دل یک پزشک شاغل در زندان )

مطلبی که در زیر می خوانید درد دل یک پزشک شاغل در سازمان زندان های ایران است . این سایت بدون تایید و یا تکذیب مطلب زیر بنا به رسالت خود و آن اطلاع رسانی و آگاه سازی شفاف در رابطه با گروه های پزشکی بدون هیچ تغییری در املا و یا نگارش متن پیام این همکار پزشک را نشر می دهد

                         “دفتر پیگیری اخبار صنفی”

                         “سایت پزشکان بدون مرز”

                                                                بسمه تعالي
مسئولين محترم نظام
سلام
به عنوان يكي از اين افراد ملت ايران و داراي حق شهروندي از مسئولين سوال و شكايتي دارم و اين وظيفه را برعهده تك تك مسئولين مي بينم كه حداقل شكايت من را خوانده و قدري تامل كنند.
حسب نظام هماهنگ حق يك كارمند است كه در شرايط كاري برابر حقوقي مشابه كاركنان ديگر دستگاهها داشته و در شرايط سخت تر درآمدي بيشتر. در غير اينصورت بايد گفت در نظام اسلامي هر گروهي بيشتر اعتراض كند حقوق بيشتري ميگيرد و هر گروهي با هر شرايط كاري سخت تر و خطرناك تر و مدرك بالاتر در صورتي كه اعتصاب نكند حقي ندارد و حاكمان بيت المال را صرف ساكت نمودن اعتراضات و بالطبع حفظ مقام خود مي كنند نه اداي حق.و در نظامي كه داعيه سربازي آقا امام زمان را دارد جواب يك حق را نمي دهند. فرض كنيد آقا امام زمان از شما مسئولين در مورد جواب همين نامه سوال كند اگر در مورد جواب ندادن به اين نامه توجيهي عقلاني داريد تا به آقا امام زمان بدهيد پس جواب من را ندهيد.
در دو سال اخير در رسته كاري ما اين هماهنگي نه تنها بيشتر نشده بلكه بسيار كمتر گرديده است.
مقايسه پزشكان وزارت بهداشت و زندانها:
۱. حكم كار گزيني پزشكان زندانها هر سال از پزشكان وزارت بهداشت و … كمتر مي شود در حاليكه شرايط كاري بسيار سخت تر و خطرناك تري داريم. فعلا از دبيران با مدرك ليسانس و پرستاران دريافتي كمتري داريم چه برسد به مدارك دكترا در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت كه حكم ما بسيار كمتر و با محاسبه كارانه يك سوم آنهامي گيريم..
۲. فوق العاده كارشناسي در سازمان زندانها به پزشكان پيماني تعلق نمي گيرد درحاليكه در وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به پزشكان و مدارك دكتري پرداخت مي شود. چرا؟
۳. كارانه در وزارت بهداشت حدود ده تا بيست برابر سازمان زندانهاست. حتي كارانه ۷۴۰هزارتوماني براي پزشك عمومي در وزارت بهداشت در بهمن ۸۵ پرداخت شده در حاليكه در زندان مبلغ ثابت ۴۵هزارتومان(يك هفدهم) است.
۴. حق همترازي با اعضاي هئيت علمي عليرغم فعاليت آموزشي اين پزشكان پرداخت نمي شود درحاليكه در آموزش و پرورش و بعضا وزارت بهداشت و حتي دامپزشكي پرداخت مي شود. چرا؟
۵. عوامل بالا باعث شده عليرغم كار بسيار سخت تر و خطرناك تر دريافتي كل ماهانه نصف و يا كمتر نسبت به وزارت بهداشت باشد. در حاليكه منطق مي گويد بايد در زندان به مراتب بالاتر باشد.
۶. لطفا توجيه براي تبرئه خود نياوريد و گردن افراد و يا ارگان هاي ديگر نيندازيد كه به خداوند قسم از يك ريال چه در حقوق گذشته و چه حال و چه آينده نمي گذريم و جواب خدا را نمي توانيد بدهيد. چرا كه جواب هزاران نامه من و همكاران را نداديد. در لايحه مديريت خدمات كشوري هم اين معضل همچنان باقي است.
من الله التوفيق

امضاء محفوظ

همچنین بررسی کنید

تعرفه‌گذاري خدمات پرستاران تا پايان امسال به صورت پايلوت در يکي از شهرهای ایران اجرا خواهد شد

تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري امسال در يکي از شهرها به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود . وزير …

وزير بهداشت ایران گفت : اضافه كار معوقه پرستاران بزودي پرداخت مي‌شود

پرداخت اضافه كار پرستاران سراسر كشور به طور متوسط 8 تا 10 ماه است كه …