خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / سازمان جهاني بهداشت نقش محوري ” بهداشت حرفه اي” را ، در توسعه پايدار مورد تأكيد قرار ميدهد

سازمان جهاني بهداشت نقش محوري ” بهداشت حرفه اي” را ، در توسعه پايدار مورد تأكيد قرار ميدهد

طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت ‏‎‏،زيان هاي اقتصادي ناشي از عدم رعايت بهداشت حرفه اي در جهان مجموعآ بيش از 10تا 15 درصد از CNP را به خود اختصاص مي دهد .
  
بنا بر اعلاميه كنفرانس بين المللي عالي ريو در سال 1992 ، توسعه پايدار به عنوان يك استراتژي براي برآورد نيازهاي جمعيت موجود دنيا ، بدون ايجاد آّثار سوء بر بهداشت و سلامت و محيط زيست و بدون به خطر انداختن منابع پايه جهاني و بالاخره بدون به خطر انداختن فابليتهاي توليد در آينده ، تبيين گرديد . بنابراين اعلاميه در نقش محوري انسان در توسعه پايدار تأكيد نموده و انسان را مستحفق برخورداري از يك زندگي بارور و سالم و هماهنگ با طبيعت مي داند. و بهداشت حرفه اي بعنوان عنصري پايه ، از اصل توسعه پايدار مي باشد .
سازمان جهاني بهداشت به استناد قابليت هاي بهداشت حرفه اي به شرح ذيل ، نقش محوري آن را در توسعه پايدار مورد تأكيد قرار ميدهد :
1- پيشگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي و نتيجتْأ جلوگيري از كاهش منابع مادي و انساني
2- كاهش فشارهاي رواني و استفاده بهينه از نيروي انساني موجود
3- به كارگيري ايمن ترين تكنولوژي همراه با مصرف انرژي كمتر ، توليد آلودگي كمتر و مواد زايد كمتر
4- ايجاد انگيزه و نشاط و سلامتي نزد نيروي كار كه منجر به افزايش كيفيت محصولات ، بهره وري و فرآيند مديريت مي گردد
5- اغلب مخاطرات محيطي از صنعت، كشاورزي و حمل و نقل ناشي مي شود كه حضور بهداشت حرفه اي در مشاغل فوق ، مخاطرات محيطي ناشي از آنها را نيز به حداقل مي رساند
6- بيش از 50% افراد بزرگسال در محيط كار خود به نحوي در معرض يكي از عوامل زيان آور شيميايي ، فيزيكي ، بيولوژيك ، ارگونوميك يا استرسهاي رواني و فشار كار بيش از حد قرار دارند ، بنابراين اعمال بهداشت حرفه اي مي تواند نقش اساسي در تأمين يك زندگي سالم وبارور را براي جوامع فراهم كند
7- وضعيت كلي محيط زيست و اكوسيستم بطور مستقيم يا غير مستقيم بر روي بهداشت كارگران در مشاغل مختلف مانند كشاورزي ، معدن ، ماهيگيري و توليد تأثير مي گذارد بنابراين يك ارتباط دو جانبه بين ايمني و بهداشت حرفه اي از يك طرف و توسعه پايدار توأم با محيط سالم از طرف ديگر وجود دارد.
8- اختصاصأ در كشورهاي در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتي و بهره وري نيروي كار آن است ، در صورت فقدان امنيت اجتماعي و پايين بودن سطح بهداشت و كاهش توان كاري اين عضو كليدي، بحران شديدي در خانواده بوجود مي آيد كه بطور غير مستقيم سلامت ، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تأثير قرار مي دهد.
 

همچنین بررسی کنید

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …

كنترل ميكرو ارگانيسم ها

عوامل ميكروبي در محيط زيست پراكنده اند و همواره سلامت انسان حيوان و گياه را …