خانه / اخبار علوم پايه / آفت كش ها ، اثرات و وضعيت مصرف در كشور ايران

آفت كش ها ، اثرات و وضعيت مصرف در كشور ايران

آفت کش چيست؟

به گروهی از مواد شيميائی اطلاق می شودکه به منظور نابود ساختن وياکنترل جمعيت انواع آفت ها از قبيل انواع حشرات، علفهای هرز، قارچهای زيان آور، امثال آن تهيه و توليد می شود.

۶۵۷۶۹۸.jpg


مصرف آفت کشها

شروع مصرف از ابتدای دهه 1940

–  امروزه ده کمپانی بزرگ 73 درصد سهم تجارت جهانی آفت کشها را در دست دارند

اثر آفت کشها بر سلامت:

– در سال 1985 WHO (سازمان جهانی بهداشت) 3 ميليون مسموميت شديد و حاد ناشی از آفت کشها را گزارش نمود

– ساليانه حدود 000/20 مورد آن منجر به مرگ می شود.

– در سال 1990 WHO (سازمان جهانی بهداشت) در بازبينی ارزيابی خود رقم تخمينی 25 ميليون مسموميت ناشی از آفت کشها را اعلام نمود.

– در سال 1996 سازمان جهانی کار (ILO) اعلام نمود 14 درصد از کل صدمات و آسيب های شناخته شده شغلی و 10 درصد از کل آسيب های کشنده مربوط به آفت کشها هستند.

– 50 درصد از کل عوارض مربوط به آفت کشها و 5/72 درصد مسموميتهای کشنده حاصل از آنها در کشورهای در حال توسعه رخ ميدهد.

– به ازاء هر مورد گزارش مسموميت ناشی از آفت کشها 50 مورد مسموميت وجود دارد

– عمده مشکلات و زيانهای بهداشتی و زيست محيطی ناشی از کاربرد آفت کشها مربوط به کشورهای درحال توسعه می باشد که ناشی از آفت کشهای ارزان ولی خطرناک همراه با تجهيزات زير استاندارد
  
مشکل کشورهای درحال توسعه در مصرف آفت کشها:

– عدم وجود اطلاعات مناسب در خصوص روشهای کاربرد صحيح آفت کشها

– کافی نبودن منابع دولتی جهت کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از آفت کشها

– ورود بی رويه آفت کشهای خطرناک يا بسيار خطرناک

– عدم وجود برچسب های مناسب به روی محصولات و در صورت وجود عدم رعايت مفاد

وضعیت کشور ايران

– طبق آمار سال 1375 بيش از 3/3 ميليون نفر يعنی (23%) جامعه شاغلين در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری مشغول بکار بوده اند

– کشاورزی (26) درصد حجم فعاليتهای اقتصادی کشور را بخود اختصاص داده است

– در سال 1375 جمع فروش سموم کشاورزی 8/15 هزارتن و در سال 1380 اين مقدار به 2/27 هزار تن رسيده

طبق اطلاعات پروفايل ايمنی شيميائی نزديک به 27000 تن آفت کش در کشور ايران مصرف می شود که شامل 101 نوع حشره کش ، علف کش ، قارچ کش، کنه کش، حلزون کش و نماتود کش

میزان مصرف آفت كش ها در كشور ايران:

v 57% حشره کش (بيشترين)

v  84% درصد حلزون کش (کمترين)

v  مهمترين سهم مصرف آفت کشهای کشور مربوطه به گروه حشره کشها می باشد که خطرناکترين گروه می باشند.
تنوع مصرف آفت كش ها در استانهاي مختلف كشور ايران:

– اصفهان با 74 نوع آفت کش بيشترين تنوع مصرف

–  زنجان با 8 نوع آفت کش کمترين تنوع مصرف

–  استانهای قزوين، همدان، آذربايجان غربی، عليرغم گستردگی فعاليت در بخش کشاورزی سهم مصرف آفت کشها در مقايسه با ساير مناطق تحت بررسی اندک می باشد.

نتیجه آنکه:

– مديريت کلان مبارزه با آفات در سطح کشور از يک الگوی واحد پيروی نمی کند در اين راستا به نظر می رسد مديريت کنترل تلفيقی آفات (IPM) بتواند نقش مهمی در يک پارچه سازی شرايط و الگوهای مبارزه با آفات و بويژه ساماندهی وضعيت مصرف انواع آفت کش ايفاد نمايد.

– مديريت کنترل تلفيقی آفات (IPM) ضرورتی اجتناب ناپذير است

– مصرف متوسط ساليانه آفت کشها در کشور 27000 تن

– کل اراضی مرزوعی 18،500،000 هکتار(km2/m2 185000)

– سرانه مصرف آفت کشها به ازاء هر کيلومترمربع اراضی برابر 146 کيلوگرم

– در شهرستان بابل به ازاء هر کيلومترمربع اراضی کشاورزی 1254 کيلوگرم آفت کش مصرف می کند که نسبت به ميانگين کشوری (146 کيلوگرم) بسيار بالاتر است

– سرانه مصرف کشور (146 کيلوگرم) نسبت به سرانه اروپا (70 کيلوگرم) و سرانه امريکا (80 کيلوگرم) همواره بسيار بالا است.

– در مناطق پر مصرف مانند شهرستان بابل و استانهای مازندران و گلستان اجرای برنامه کنترل تلفيقی آفات ضروری است.

– سرانه مصرف آفت کشها برحسب جمعيت روستائی بازهم استانهای مازندران مرکزی، گلستان و شهرستان بابل در صدر جدول قرار دارند.

– شرايط خاص اقليمی استانهای ياد شده از نظر ميزان رطوبت و بالا بودن سطح آبهای زيرزمينی مخاطره آفرين بودن اوضاع را بيش از پيش تبيين می کند.

– هر ساله 500 نفر در استان گلستان بعلت سرطان جان خود را از دست می دهند که از اين تعداد 70 درصد مربوط به سرطان معده و 30 درصد ناشی از سرطان مری می باشد.

– برآوردها همچنين حاکی از آن است که شانس وقوع سرطان در بين مردمی که در کمربند بين شهرستان رامسر تا بهشهر در استان مازندران زندگی می کنند تا 70 درصد بيشتر از ساير مناطق حاشيه خزر است و بطور کلی در اين منطقه مردم 30 درصد بيش از ساير مناطق کشور از بيماری سرطان رنج می برند که در کنار مصرف بی رويه آفت کشها عدم استفاده از وسائل حفاظت فردی و يا عادات غلط در استفاده از اين مواد خطرات از عوامل عمده مخاطرات در منطقه است.

خطرات ناشی از مصرف آفت کشها:

 عوامل اصلی در تعيين ميزان خطر ناشی از مصرف آفت کشها:

کميت مصرف

نوع و کيفيت آفت کشها

 نحوه و روش مصرف آفت کشها
 

همچنین بررسی کنید

مسموميت منتقله از غذا يا مسموميت غذایی

بیماریهای منتقله از غذا بیماریهایی هستند که از خوردن وآشامیدن غذا یا نوشیدنی آلوده ناشی …

ضوابط تاسيس و بهره برداری آزمايشگاههای غير دولتی كنترل مواد غذايي ،آرايشی و بهداشتی

هدف : اين آئين نامه به منظور صدور مجوز فعاليت آزمايشگاههاي كنترل فرآورده هاي غذائي …