تصمیم سردبیر نشریه علمی “سل” برای بی‌اعتبار اعلام کردن یک مقاله علمی که در سال گذشته در این نشریه منتشر شده بود، نویسندگان مقاله را خشمگین کرد. ۲۷/۷/۸۴

چالش درباره چاپ یک مقاله در نشریه علمی “سل” ‪۸۴/۰۷/۲۷‬

تصمیم سردبیر نشریه علمی “سل” برای بی‌اعتبار اعلام کردن یک مقاله علمی که در سال گذشته در این نشریه منتشر شده بود، نویسندگان مقاله را خشمگین کرد.

مقاله مورد بحث به وسیله آنتونیو تیخریا ‪ Antonio Teixeira‬و همکارانش در دانشگاه برازیلیا درباره بیماری “شاگاس” که نوعی بیماری انگلی رایج در آمریکای جنوبی است تحریر شده بود.

این محققان در بررسیهای خود بر روی این بیماری کشنده به این نتیجه رسیده بودند که انگل عامل بیماری میتوکوندریای مولکول دی.ان.آ خود را به درون ژنوم بیمار پیوند می‌زند و به این ترتیب در ساختار سلول او دستکاری می‌کند.

در ‪ ۲۳‬سپتامبر جاری نشریه سل ‪ Cell‬اعلام کرد که پس از اطلاع از مشکلاتی که تیخریا و همکارانش در مورد تهیه داده‌های مربوط به پیوند میتوکوندریای انگل با ژنوم انسان با آن مواجه شده‌اند، مقاله چاپ شده از سوی آنان را بی‌اعتبار اعلام می‌کند.

اما این تصمیم مورد تایید تیخریا و همکارانش قرار نگرفته است و همین امر موجب شده تا برخی دیگر از دانشمندان به تصمیم سردبیر نشریه سل اعتراض کنند و خواهان آن شوند که وی شواهد مربوط به وجود نقص در مقاله را در معرض دید عموم قرار دهد.

در هفته گذشته امیلی مارکوس سردبیر سل (= سلول) در بخش مقالات سردبیر توضیح داد که یک محقق بیطرف پس از انتشار مقاله در نشریه سل انتقاداتی را در مورد آن مطرح ساخته و این نکات بعد به وسیله یک گروه از متخصصان نیز مورد تایید قرار گرفته است.

یکی از این متخصصان در زمره داورانی بوده که مقاله را در نوبت اول داوری کرده است. سردبیر سل در مطلب خود یادآور شده که به نویسنده مقاله و همکارنش این فرصت داده شد تا خود مقاله ارسالی را پس بگیرند و مفاد آن را غیر دقیق اعلام کنند اما به علت امتناع آنان از این امر نشریه ناگزیر راسا دست به اقدام زد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …