خانه / اخبار علوم پايه / يك گروه از محققان فرانسوي در بررسيهاي خود بر روي سلولهاي عصبي دريافتند كه خود اين سلولها از توانايي شناسايي عفونتهاي ويروسي برخوردارند و براي اين منظور نيازي به اعضاي ديگر ندارند. 27/7/84

يك گروه از محققان فرانسوي در بررسيهاي خود بر روي سلولهاي عصبي دريافتند كه خود اين سلولها از توانايي شناسايي عفونتهاي ويروسي برخوردارند و براي اين منظور نيازي به اعضاي ديگر ندارند. 27/7/84

سلول‌هاي عصبي در برابر عفونتهاي ويروسي واكنش نشان دهند‪۸۴/۰۷/27‬

يك گروه از محققان فرانسوي در بررسيهاي خود بر روي سلولهاي عصبي دريافتند كه خود اين سلولها از توانايي شناسايي عفونتهاي ويروسي برخوردارند و براي اين منظور نيازي به اعضاي ديگر ندارند.

در گذشته تصور دانشمندان بر آن بود كه نرونها براي تشخيص عفونتها بايد از كمك سلولهاي همراه خود كه سلولهاي گليا‪ glia‬ناميده مي‌شوند بهره‌مند شوند.

سلولهاي گليا بافت پشتيبان سلولهاي عصبي به شمار مي‌آيند.

به نوشته نشريه عماي “جورنال او ويرولوژي ‪ = Journal of Virology‬نشريه ويروس شناسي” مونيك لوفون و همكارانش از انستيتو پاستور در پاريس به اين نكته پي برده‌اند كه اگر نيورونها را با ويروس هاري، ويروس هرپيس، يا رشته دوتايي مولكول آر ان آ (كه علامت مشخصه مولكولي ويروسهاست)، آلوده كنند آنگاه ژنهايي كه وظيفه ايمن‌سازي سلول را برعهده دارند فعال مي‌شوند.

اين محققان همچنين مشاهده كرده‌اند كه نرونها در اين قبيل مواجهه‌ها با عوامل عفونت زا، پروتئيني به نام گيرنده‪ ۳‬را آزاد مي‌سازند كه شبيه ناقوس يا زنگوله است و رشته دوگانه آر.ان.آ را تشخيص و در برابر آن واكنش نشان مي‌دهد.

اين محققان نتيجه گرفته‌اند كه نرونها خود داراي يك سيستم هشداردهنده و دفاعي مستقل هستند و رشته دوگانه مولكول آر.ان.آ، محركي است كه مي‌تواند سيستمي ايمني دروني نرونها را فعال سازد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …