یک گروه از محققان فرانسوی در بررسیهای خود بر روی سلولهای عصبی دریافتند که خود این سلولها از توانایی شناسایی عفونتهای ویروسی برخوردارند و برای این منظور نیازی به اعضای دیگر ندارند. ۲۷/۷/۸۴

سلول‌های عصبی در برابر عفونتهای ویروسی واکنش نشان دهند‪۸۴/۰۷/۲۷‬

یک گروه از محققان فرانسوی در بررسیهای خود بر روی سلولهای عصبی دریافتند که خود این سلولها از توانایی شناسایی عفونتهای ویروسی برخوردارند و برای این منظور نیازی به اعضای دیگر ندارند.

در گذشته تصور دانشمندان بر آن بود که نرونها برای تشخیص عفونتها باید از کمک سلولهای همراه خود که سلولهای گلیا‪ glia‬نامیده می‌شوند بهره‌مند شوند.

سلولهای گلیا بافت پشتیبان سلولهای عصبی به شمار می‌آیند.

به نوشته نشریه عمای “جورنال او ویرولوژی ‪ = Journal of Virology‬نشریه ویروس شناسی” مونیک لوفون و همکارانش از انستیتو پاستور در پاریس به این نکته پی برده‌اند که اگر نیورونها را با ویروس هاری، ویروس هرپیس، یا رشته دوتایی مولکول آر ان آ (که علامت مشخصه مولکولی ویروسهاست)، آلوده کنند آنگاه ژنهایی که وظیفه ایمن‌سازی سلول را برعهده دارند فعال می‌شوند.

این محققان همچنین مشاهده کرده‌اند که نرونها در این قبیل مواجهه‌ها با عوامل عفونت زا، پروتئینی به نام گیرنده‪ ۳‬را آزاد می‌سازند که شبیه ناقوس یا زنگوله است و رشته دوگانه آر.ان.آ را تشخیص و در برابر آن واکنش نشان می‌دهد.

این محققان نتیجه گرفته‌اند که نرونها خود دارای یک سیستم هشداردهنده و دفاعی مستقل هستند و رشته دوگانه مولکول آر.ان.آ، محرکی است که می‌تواند سیستمی ایمنی درونی نرونها را فعال سازد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …