خانه / اخبار اجتماعي / خواستار تعالی باش و بهایش را بپرداز

خواستار تعالی باش و بهایش را بپرداز

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  در وبلاک دانش پرستاری طی مطلبی با نام  “خواستار تعالی باش و بهایش را بپرداز ” مواردی از یک زندگی مثبت و موفق ذکر گشته است که شامل موارد زیر می باشد :

copy-of-child-praying.jpg

 ۱- هر روز به سه نفر اظهار ادب کن .

2 ـ در خانه يک حيوان نگه دار .

3 ـ حداقل سالي‌يک بار طلوع آفتاب را تماشا کن .

4 ـ سالروز تولد ديگران را به خاطر بسپار .

5 ـ به پيشخدمتي‌که برايت صبحانه مي‌آورد، بيشتر انعام بده .

6 ـ با صميميت دست بده .

7 ـ در چشم ديگران نگاه کن .

8 ـ از عبارت ” متشکرم” به وفور استفاده کن .

9 ـ از عبارت “خواهش مي‌کنم” به وفور استفاده کن .

10 ـ نواختن يک ساز را ياد بگير .

۱۹۳۷۳۳۸۷۳۹.jpg

11 ـ در حمام آواز بخوان .

12 ـ از نقرة مرغوب استفاده کن .

13 ـ درست کردن غذاهاي‌تند را خوب ياد بگير .

14 ـ در هر بهار گلي‌بکار .

15 ـ يک سيستم صوتي‌عالي‌براي‌خودت دست و پا کن .

16 ـ اول سلام کن .

17 ـ کم تر از درآمدت خرج کن .

18 ـ اتومبيل هاي‌ارزان قيمت سوار شو، اما بهترين خانه اي‌را که در توان داري‌بخر .

19 ـ کتاب هاي‌خوب را بخر، حتي‌اگر نخواني‌.

20 ـ خود را و ديگران را ببخش .

21 ـ سه لطيفة مؤدبانه ياد بگير .

22 ـ کفش هاي‌واکس خورده به پا کن .

23 ـ از نخ دندان استفاده کن .

24 ـ بي‌هيچ علت خاصي‌بگذار بهت خوش بگذرد .

25 ـ هر وقت احساس کردي‌استحقاقش را داري، درخواست ارتقا کن .

26 ـ در مبارزه، ضربة اول را بزن، محکم هم بزن .

27 ـ قرض هايت را زودتر پس بده .

28 ـ بعضي‌اوقات به ديگران ياد بده .

29 ـ بعضي‌اوقات از ديگران ياد بگير .

30 ـ هرگز خانه بدون بخاري‌نخر .

31 ـ آنچه را بچه ها به حراج گذاشته اند، بخر .

32 ـ يک بار در زندگي‌يک اتومبيل کروکي‌بخر .

۲۲۶۶۹۶۳۲۸۴.jpg

33 ـ با مردم همان گونه رفتار کن که دوست داري ‌با تو رفتار کنند .

34 ـ فرق ميان موسيقي‌شوپن، موتسارت و بتهون را ياد بگير .

35 ـ در روز تولدت درختي ‌بکار .

36 ـ سالي‌يکي‌دو بار خون اهدا کن .

37 ـ دوستان تازه پيدا کن، اما دوستان قديمي‌را عزيز بدار .

38 ـ راز نگه دار باش .

39 ـ عکس هاي‌فوري‌زياد بگير .

40 ـ هرگز شيريني‌خانگي‌را رد نکن .

41 ـ هرگز تسليم نشو، هر روز معجزة تازه اي‌اتفاق مي‌افتد .

42 ـ بي‌درنگ براي‌ديگران يادداشت تشکر بفرست .

43 ـ شادي‌ها را به فردا نيداز .

44 ـ به معلم ها احترام بگذار .

45 ـ به افراد پليس و آتش نشان ها احترام بگذار .

46 ـ به افراد نظامي‌احترام بگذار .

47 ـ وقتت را براي‌يادگرفتن حقه‌هاي‌ تجاري تلف نکن. در عوض خود تجارت را ياد بگير .

48 ـ نگذار بدخلق شوي‌.

49 ـ بعد از مصرف، در خميردندان را ببند .

50 ـ سبزيجات مورد نيازت را از کشاورزاني ‌که محصول خود را در وانت مي‌فروشند، بخر .

51 ـ بدون آن که کسي‌به تو بگويد، زباله ها را بيرون ببر .

52 ـ خودت را بيش از حد در معرض نور آفتاب قرار نده .

53 ـ رأي‌بده .

۲۴۱۵۴۷۷۳۰۲.jpg

54 ـ عزيزان خود را با يک هدية کوچک غيرمترقبه شاد کن .

55 ـ ديگران را ملامت نکن، مسئوليت هاي‌زندگي‌ات را خود بپذيرد .

56 ـ هرگز به کسي‌نگو که رژيم لاغري‌داري‌.

57 ـ حداکثر استفاده را از شرايط بد بکن .

58 ـ همة لباس هايي‌را که ظرف سه سال گذشته نپوشيده اي، به خيريه ببخش .

59 ـ طوري ‌زندگي ‌کن که هر وقت فرزندانت خوبي، مهرباني‌ و بزرگواري ‌ديدند، به ياد تو بيفتد.

60 ـ وقتي‌در شهر نيستي، از کسي‌بخواه که نامه ها و روزنامه هايت را برايت بگيرد . اينها اولين چيزهايي‌هستند که توجه دزدان بالقوه را جلـب مي‌کنند .

61 ـ اشتباهاتت را بپذير .

62 ـ از شوخ طبعي‌ات براي‌خنداندن استفاده کن، نه براي‌سوء استفاده .

63 ـ يادت باشد که اخبار همة رسانه ها جهت دار است .

64 ـ يک دورة عکاسي‌ببين .

65 ـ وقتي‌در ترافيک گير افتاده اي، اجازه بده ديگران از تو جلو بزنند .

66 ـ به انجمن خانه و مدرسه کمک مالي‌کن .

67 ـ خواستار تعالي‌باش و بهايش را بپرداز .

68 ـ در تنهايي ‌سوت بزن .

69 ـ شجاع باش . حتي‌اگر قلباً شجاع نيستي، به آن تظاهر کن . هيچ کس تفاوتش را نخواهد فهميد .

70 ـ بچه ها را بعد از تنبيه، در آغوش بگير .

71 ـ ياد بگير چيز زيبايي ‌با دست بسازي‌.

72 ـ همواره دستي‌را که به سويت دراز شده، بفشار .

۳۹۱۰۸۷۶۰۵۰.jpg

73 ـ هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .

74 ـ آلو بخارا ( گوجه برقاني‌) بخور .

75 ـ دوچرخه سواري‌کن .

76 ـ در امور خيريه با وقت و پولت سخاوتمندانه کمک کن .

77 ـ سلامتي‌را دست کم نگير .

78 ـ اگر کسي‌مايل بود تو را استخدام کند، حتي‌اگر به آن شغل علاقه نداشتي، با او مذاکره کن تا پيشنهاد کسي‌ را شخصـاً نشـنيده اي در را به روي‌فرصت ها نبند .

79 ـ به مواد مخدر نزديک نشو و با کساني‌که آن را مصرف مي‌کنند، معاشرت نکن .

80 ـ حتي‌اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند و بخشي‌ از شهرية کالج شان را بپردازند .

81 ـ از گفتن کلمات کنايه آميز اجتناب کن .

82 ـ از صرف غذا در رستوران هايي ‌که زرق و برق زياد دارند، اجتناب کن .

83 ـ فراموش نکن که در کار و در روابط خانوادگي، اعتماد مهم ترين چيز است .

84 ـ هوي‌ و هوس را فراموش کن .

85 ـ هرگز کسي‌ را به انتخاب شغل وکالت ترغيب نکن .

86 ـ سيگار نکش .

87 ـ بپرس .

88 ـ ظروف جايخي‌يخچال را پس از مصرف دوباره پرکن .

89 ـ روزنامه هاي‌قديمي، بطري‌ها و قوطي‌ کنسروها را به مراکز بازيابي‌بده .

90 ـ با همکلاسي‌هاي ‌سابقت دورة مهماني‌ترتيب بده .

91 ـ هرگز اجازه نده کسي‌ت و را افتان و خيزان ببيند .

92 ـ هرگز مبلغي‌بيش از توان باختت، در بورس سرمايه گذاري‌نکن .

۱۸۲۱۲۸۹۹۶.jpg

93 ـ شريک زندگي‌ات را با دقت انتخاب کن. نود و پنج درصد خوشبختي‌ها و بدبختي‌هاي‌ زندگي‌ات ناشي ‌از همين يک تصميم خواهد بود .

94 ـ عادت کن چنان در حق کسان خوبي‌کني، که هرگز نفهمند تو بودي‌.

95 ـ حتي‌اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند و تمام هزينة بيمة اتومبيل شان را بپردازند .

96 ـ فقط آن کتاب هايي‌را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمي‌شوي‌.

97 ـ هميشه چيزي‌زيبا پيش رو داشته باش، حتي‌اگر يک شاخه گل مينا در يک ليوان آب باشد .

98 ـ تايپ کردن را ياد بگير .

99 ـ قانون اساسي‌مملکتت را بخوان .

100 ـ به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادي‌هاي‌کوچک لذت ببر .

101 ـ خواندن گزارش هاي‌مالي‌را ياد بگير .

102 ـ هر از گاهي‌به فرزندانت بگو که چه قدر نازنين اند و تو چه قدر به آنها اعتماد داري‌.

103 ـ از کارت اعتباري‌براي‌سهولت کار استفاده کن، نه براي‌ايجاد اعتبار .

104 ـ روزي‌سي‌دقيقه سريع پياده روي‌کن .

105 ـ در روز تولدت براي‌خودت يک پيغام تبريک بگذار .

106 ـ هنگام صرف شام با شرکا و همکارانت، هرگز بيش از يک ليوان شراب سفارش نده و اگر کس ديگري‌نمي‌نوشد، تو هم ننوش .

107 ـ فراوان لبخند بزن. هزينه اي‌ندارد و ارزشش قابل تصور نيست .

108 ـ هرگز تقلب نکن .

109 ـ رانندگي‌با اتومبيل هاي‌دنده اي‌را ياد بگير .

110 ـ به عنوان تنقلات آخر شب، ميوة تازه بخور .

111 ـ هرگز به مقدسات کسي‌اهانت نکن .

112 ـ هرگز هنگام مجادله با افراد پليس، آنها را تو خطاب نکن .

۴۱۲۹۱۰۷۸۶۳.jpg

113 ـ شناخت گياهان محلي، پرنده ها و درختان را ياد بگير .

114 ـ در آشپزخانه و اتومبيلت يک کپسول آتش نشاني‌داشته باش .

115 ـ يک سال وقت بگذار و کتاب مقدست را آيه به آيه بخوان .

116 ـ در زمان حياتت وصيتنامه بنويس .

117 ـ روي‌در ورودي‌چفت و قفل کليدخور نصب کن .

118 ـ هرگز شراب، چمدان و ساعت گران قيمت نخر .

119 ـ با شيرکاکائو مقدار زيادي‌مارش مالو ( خمير شيرين ) بخور .

120 ـ روش توان بخشي‌قلب و ريه را ياد بگير .

121 ـ در مقابل وسوسة خريد قايق، مقاومت کن .

122 ـ توقف کن و نوشته هاي‌تاريخي‌کنار جاده ها را بخوان .

123 ـ پاپيون بستن را ياد بگير .

124 ـ تعويض لاستيک را ياد بگير .

125 ـ گوش کردن ياد بگير . فرصت ها گاه با صداي‌بسيار آهسته در مي‌زنند .

126 ـ به زندگي‌خصوصي‌فرزندانت احترام بگذار . پيش از ورود به اتاق شان در بزن .

127 ـ زير رسمي‌ترين لباس ها، لباس زير گستاخانه بپوش .

128 ـ نام مردم را به خاطر بسپار .

129 ـ با کمر خميده از روي‌کاسة توالت بلند شو .

130 ـ در يک تيم ورزشي‌غيرحرفه اي‌عضو شو .

131 ـ نام پايتخت کشورها را ياد بگير .

132 ـ به عنوان يک توريست از شهر واشتگتن دي‌سي‌ديدن کن .

133 ـ ابزار ارزان قيمت نخر . ابزار کارت را از بهترين نوعش انتخاب کن .

134 ـ وقتي‌کسي‌مشغول تعريف کردن حادثة مهمي‌است که برايش ر خ داده، با تعريف قصة ديگري‌دربارة خودت، از او پيشي‌نگير و صحنه را به او واگذار .

135 ـ دندان هاي‌کج و کوله را به کمک دندانپزشک صاف کن .

136 ـ وقتي‌مي‌خواهي‌دست به کاري‌بزني، نگران بي‌پولي‌نباش . امکانات مالي‌محدود نعمت است، نه مصيبت . افکار خلاقانه هميشه يک جـورترغيب نمي‌شوند .

137 ـ هرگز اميد را از کسي‌سلب نکن، شايد اين تنها چيزي‌باشد که دارد .

۲۵۵۱۳۴۰۲۴۴.jpg

138 ـ دندان‌هاي‌کدر را سفيد کن .

139 ـ ساعتت را پنج دقيقه جلوتر تنظيم کن .

140 ـ زبان انگليسي‌ياد بگير، تا چند سال ديگر همه انگليسي‌حرف خواهند زد .

141 ـ صورتحساب هايت را به موقع پرداخت کن .

142 ـ پيش از جواب‌دادن به کسي‌که تو را از کوره به در کرده،يک ساعت به خودت وقت بده تا آرام‌شوي‌. اگر موضوع خيلي‌مهم اسـت، بـه خودت يک شب تا صبح وقت بده .

143 ـ خود را به مدير بانکي‌که مشتري‌اش هستي‌معرفي‌کن . آشنايي‌شخصي‌او با تو اهميت دارد .

144 ـ زير تخت و داخل اتومبيلت هميشه يک چراغ قوه با باتري‌هاي‌اضافي‌داشته باش .

145 ـ براي‌خودت رفيق ورزشي‌پيدا کن .

146 ـ هنگام بازي‌با بچه ها، بگذار آنها برنده شوند .

147 ـ هنگام صرف شام، تلويزيون را خاموش کن .

148 ـ درست کار کردن با اسلحه را ياد بگير .

149 ـ در هفته از يک وعده غذا صرفنظر کن و هزينة تهية آن را به فقير بده .

150 ـ موسيقي‌ياد بگير .

151 ـ با يک وکيل، حسابدار و يک لوله کش کار کشته دوست شو .

152 ـ هنگام خواندن سرودهاي‌ملي‌با احترام بايست و دستت را روي‌قلبت بگذار .

153 ـ در روز ملي‌ات پرچم افتخارات گذشته را به اهتزاز درآور .

154 ـ در مقابل وسوسة اين که روي‌دستگاه پيغام گير تلفني، يک پيغام جالب بگذاري، مقاومت کن .

155 ـ وصيت نامه داشته باش و محل نگه داري‌آن را به وارثانت بگو .

156 ـ در جهت تعالي‌تلاش کن، نه کمال .

157 ـ براي‌بوييدن گل هاي‌سرخ وقت صرف کن .

158 ـ دعا کن، اما نه براي‌به دست آوردن اشياء بلکه براي‌به دست آوردن عقل و شجاعت .

159 ـ سختگير، اما رقيق القلب باش .

160 ـ از کمربند ايمني‌استفاده کن .

161 ـ معاينات منظم پزشکي‌و دندانپزشکي‌داشته باش .

162 ـ ميز کار و محيط کارت را مرتب نگه دار .

163 ـ يک سفر شبانه با قطار داشته باش و شب را در کوچة قطار بخواب .

164 ـ وقت شناس باش و روي‌وقت شناسي‌ديگران نيز پافشاري‌کن .

165 ـ براي‌دفاع در مقابل انتقادي‌که از تو مي‌شود، وقت تلف نکن .

166 ـ از افراد منفي‌دوري‌کن .

167 ـ به بهانة اين که پولي‌براي‌فرزندانت به ارث بگذاري، ناخن خشکي‌نکن .

۳۰۶۹۴۶۶۶۹۱.jpg

168 ـ شرافتمند باش .

169 ـ از اين که به ديگران بگويي‌چه طور کاري‌را انجام دهند، اجتناب کن . در عوض به آنها بگو چه کاري‌بايد انجام گيرد . خواهي‌ديد که آنها با راه حل هاي‌خلاقانه شان تو را شگفت زده خواهند کرد .

170 ـ تميز و آراسته باش .

171 ـ هرگز از به دست آوردن آنچه حقيقتاً مي‌خواهي‌ناامي‌د نشو . کسي‌که آرزوهاي‌بزرگ دارد، بسيار قوي‌تر از کسي‌است که فقط واقعيت ها را در دست دارد .

172 ـ بيش از حد لازم مهربان باش .

173 ـ يادت نرود، بالاترين نياز عاطفي‌هر کس، مورد تحسين واقع شدن است .

174 ـ فرزندانت را ترغيب کن بعد از سن شانزده سالگي، کاري‌نيمه وقت پيدا کنند .

175 ـ متني‌را که بايد امضا کني‌به دقت بخوان . يادت باشد که معمولاً امضاي‌بزرگ علامت دادن و امضاي‌کوچک علامت گرفتن چيزي‌است .

176 ـ به ديگران فرصتي‌دوباره بده، اما نه سه باره .

177 ـ هرگز در هنگام خشم، دست به عمل نزن .

178 ـ چيزهاي‌کم اهميت را تشخيص بده و سپس آنها را ناديده بگير .

179 ـ وضع و حالت خوبي‌داشته باش . هدفمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو .

180 ـ هر کجا به پيش داوري‌و تبعيض برخوردي، با آن مبارزه کن .

181 ـ از هر چه داري‌استفاده کن و نگذار در اثر بلااستفاده ماندن بپوسد .

182 ـ عاشق پيشه باش .

183 ـ بگذار ديگران بفهمند در چه مورد ايستادگي‌مي‌کني‌و در چه مورد ايستادگي‌نخواهي‌کرد .

184 ـ پيش از يافتن شغل تازه، از شغلت استعفا نکن .

185 ـ هرگز از کسي‌که چک حقوقت را امضا مي‌کند انتقاد نکن . اگر از کارت راضي‌نيستي، استعفا کن .

186 ـ به طرز ارضا نشدني‌اي‌کنجکاو باش . از کلمة » چرا » زياد استفاده کن .

187 ـ مردم را به قدر قلب شان اندازه بگير، نه به قدر حساب بانکي‌شان .

188 ـ مثل مثبت ترين و پرشورترين کسي‌شو که مي‌شناسي‌.

189 ـ ياد بگير چكة لولة آب دستشويي‌را تعمير کني‌.

190 ـ بهترين دوست همسرت باش .

191 ـ نگران نباش که مبادا نتواني‌بهترين چيزها را به فرزندانت بدهي‌.

192 ـ شير کم چرب بنوش .

193 ـ همساية تازه واردت را با يک بشقاب از غذاي‌خانگي‌دلخواهت ـ به همراه دستور طبخ آن ـ غافلگير کن .

194 ـ گوشت قرمز کم بخور .

195 ـ کيفيت يک محله را از روي‌رفتار مردمي‌که در آن زندگي‌مي‌کنند بسنج .

196 ـ نمک کم بخور .

197 ـ به همة سياستمداران مشکوک باش .

198 ـ داخل پارکومتر خالي‌يک غريبه پول بريز .

199 ـ اتومبيلت را پشت ساختمان مرکز خريد پارک کن . پياده روي‌ورزش خوبي‌است

200 ـ به کسي‌غبطه نخور .

201 ـ نمايش هاي‌خشونت آميز تلويزيوني‌را تماشا نکن و پولي‌هم بابت خريد چنين برنامه هايي‌نپرداز .

202 ـ براي‌همه موجودات زنده احترام قائل باش .

203 ـ اتومبيلي‌را که امانت گرفته اي، با باک پر پس بده .

204 ـ کاري‌را انتخاب کن که با ارزش هاي‌تو هماهنگي‌داشته باشد .

205 ـ به جز مواردي‌که مربوط به مرگ و زندگي‌است، همواره خود را رها ک ن و آسوده باش . هيچ چيز آن قدر که در ابتدا بـه نظـر مـي‌رسـد،مهم نيست .

206 ـ هر کاري‌از دستت بر مي‌آيد براي‌کارفرمايت انجام بده . اين يکي‌از بهترين سرمايه گذاري‌هاي‌عمرت خواهد بود .

207 ـ در نمايشگاه کارهاي‌دستي‌شاگردان مدرسه شرکت کن و هميشه يک چيزي‌بخر .

208 ـ خود را به » خودبهسازي‌» دائم متعهد کن .

209 ـ وقتت را تلف ماتم گرفتن براي‌اشتباهات گذشته نکن . از آنها درس بگير و بگذر .

210 ـ اجازه نده تلفن، مزاحم لحظات مهم شود . تلفن براي‌سهولت استفادة توست، نه سهولت استفادة تلفن کننده .

212 ـ حال و هواي‌بچگي‌را رها نکن .

213 ـ مواظب سرعتت باش .

214 ـ وقتي‌از تو تعريف مي‌کنند، يک » متشکرم » صميمانه بهترين پاسخ است .

215 ـ بازندة خوبي‌باش .

216 ـ هرگز در آسانسور راجع به موضوعات کاري‌صحبت نکن . زيرا هرگز نمي‌داني‌چه کسي‌به حرف هاي‌تان گوش مي‌کند .

217 ـ وقتي‌با کسي‌که نمي‌شناسي‌قرار ملاقات داري، برنامة طولاني‌تدارک نبين . صرف يک ناهار تکافو مي‌کند . زيرا اگر اوضاع بر وفـق مـراد

نبود، هر دوتان فقط يک ساعت وقت از دست خواهيد داد .

218 ـ در هنگام گرسنگي‌به خريد مواد غذايي ‌نرو . اضافه بر احتياج خريد خواهي‌کرد .

219 ـ چيزهاي‌کم ارزش را مهم نکن .

220 ـ کم تر در قيد اين باش که چه کسي‌حق دارد . بيشتر در قيد اين باش که چه چيزي‌حق است .

221 ـ برندة خوبي‌باش .

222 ـ از ديگران در خلوت انتقاد کن .

223 ـ از ديگران در حضور جمع تعريف و تمجيد کن .

224 ـ پيش از آن که مسئوليت نگه داري‌رازي‌را بر عهدة دوستي‌بگذاري، دوباره فکر کن .

225 ـ هرگز به کسي‌نگو خسته يا افسرده به نظر مي‌رسد .

226 ـ پابند ادب و نزاکت باش .

227 ـ در خصوص ازدواج، مسائل مالي‌و مدل موي‌سر کسي‌اظهار نظر نکن .

228 ـ وقتي‌کسي‌تو را بغل مي‌کند، اجازه بده خودش هم رهايت کند .

229 ـ هرگز بابت کاري‌که تمام نشده، پولي‌نپرداز .

230 ـ دوستان خوب را نگه دار .

231 ـ هر روز روزنامه بخر .

232 ـ به عهدت وفا کن .

233 ـ از رفتن به کليسايي‌که تو را به ياد خدا نمي‌اندازد، خودداري‌کن .

234 ـ به فرزندانت ارزش پول و اهميت پس انداز را ياد بده .

235 ـ باخت در يک نبرد را به قصد برد در يک جنگ بزرگ بپذير .

236 ـ هر کريسمس فيلمي‌ببين که تو را به ياد زيبايي‌هاي‌زندگي‌بيندازد .

237 ـ خوبي‌هاي‌ديگران را ببين .

238 ـ سرويس دهي‌بي‌توجه و گستاخانه را با پرداخت انعام معمولي‌تشويق نکن .

239 ـ در اولين نظر فريب نخور .

240 ـ هيچ فرصتي‌را براي‌قدرداني‌از يک کارمند خوب از دست نده .

241 ـ به سنت ها احترام بگذار .

242 ـ در قرض دادن پول به دوستانت احتياط کن . مبادا هر دو را از دست بدهي‌.

243 ـ روزي‌هشت ليوان آب بنوش .

244 ـ هرگز گره اي‌را که مي‌شود باز کرد، نبُر .

245 ـ يک ظرف غذاي‌پرندگان بخر و آن را جايي‌قرار بده که از پنجرة آشپزخانه ببيني‌.

246 ـ براي‌وقت ديگران احترام قائل شو . هر وقت ديدي‌بيش از ده دقيقه سر قرارت دير خواهي‌کرد، تلفن کن .

247 ـ از والدينت بخواه خاطرات شان را درباره نحوة ملاقات شان با يکديگر و اولين سال ازدواج شان، روي‌نوار ضبط صوت برايت پر کنند .

248 ـ به شاگردان داخل اتوبوس مدرسه تکان بده .

249 ـ کساني‌را استخدام کن که از خودت زيرک تر باشند .

250 ـ ابراز شادماني‌را ياد بگير، حتي‌اگر قلباً شاد نباشي‌.

251 ـ اشتياق داشتن را ياد بگير، حتي‌اگر قلباً مشتاق نباشي‌.

252 ـ از کساني‌که دوست داري، خوب مواظبت کن .

253 ـ فروتن باش . پيش از آن که تو به دنيا بيايي، خيلي‌کارها انجام شده بود .

254 ـ بگذار همه چيز ساده باشد .

255 ـ هنگام عبور از خيابان، از محل هاي‌غيرمجاز عبور نکن .

256 ـ از پمپ بنزين محله ات بنزين بخر، حتي‌اگر قيمتش گران تر از جاي‌ديگر باشد . زمستان بعد، وقتي‌سرماي‌هوا به شش درجه زيـر صـفر

برسد و اتومبيلت روشن نشود، از اين که تو را مي‌شناسد خوشحال خواهي‌شد .

257 ـ در کارها هرگز نظر يک وکيل يا حسابدار را نپرس . آنها طوري‌تعليم ديده اند که به دنبال مشکل بگردند، نه راه حل .

258 ـ از طرح دعوا در دادگاه، مثل طاعون بپرهيز .

259 ـ وقتي‌کسي‌را براي‌اولين بار ملاقات مي‌کني، از او نپرس از چه راه امرار معاش مي‌کند، از مصاحبتش لذت ببر بي‌آن که بـه او برچسـبي‌بچسباني‌.

260 ـ هر روز با به کار بردن کلمات خوب، نوازش کردن و ملاحظه کاري‌دربارة آنها، به خانواده ات نشان بده که چه قدر دوست شان داري‌.

261 ـ غيبت نکن .

262 ـ چه وسع ات برسد و چه نرسد، خانواده را به سفر تعطيلات ببر .

263 ـ دربارة ميزان دستمزد بحث نکن .

264 ـ غر نزن .

265 ـ قمار نکن .

266 ـ از کسي‌که چيزي‌براي‌از دست دادن ندارد، بترس .

267 ـ به پشت دراز بکش و به ستاره ها نگاه کن .

268 ـ اتومبيل روشن را به حال خود رها نکن .

269 ـ نق نزن .

270 ـ سر کارت زود حاضر شو و تا بعد از ساعت پايان کار، بمان .

271 ـ هنگام مواجهه با کار سخت، طوري‌عمل کن که انگار شکست غيرممکن است . اگر به دنبال صيد نهنگ هسـتي، سـس مخصـوص طـبخ ماهي‌را همراه ببر .

272 ـ ستون مربوط به تحسين و تمجيد از کساني‌را که مي‌شناسي، از جرايد ببر و همراه يک يادداشت تبريک براي‌شان پست کن .

273 ـ هر چيز را در شرايطي‌بهتر از زماني‌که يافتي‌اش، رها کن .

274 ـ يادت باشد که موفقيت يک شبه، معمولاً پانزده سال طول مي‌کشد .

275 ـ هر سه ماه يک بار فيلتر هواي‌موتور اتومبيلت را تعويض کن .

276 ـ مشتري‌دکان هاي‌محله ات باش، حتي‌اگر کمي‌گران تر بفروشد .

277 ـ باک بنزين را پيش از آن که به کم تر از يک چهارم برسد، پر کن .

278 ـ توقع نداشته باش پول برايت خوشبختي‌بياورد .

279 ـ هرگز براي‌جلب توجه کسي‌بشکن نزن . مؤدبانه نيست .

280 ـ شرايط هر قدر هم وخيم باشد، خونسردي‌ات را حفظ کن .

281 ـ هنگام پرداخت هاي‌نقدي، درخواست تخفيف کن .

282 ـ يک خياط خوب براي‌خودت پيدا کن .

283 ـ در ملاء عام از خلال دندان استفاده نکن .

284 ـ هرگز توان خودت را در تغيير دادن خويش، دست کم نگير .

285 ـ هرگز توان خودت را در تغيير دادن ديگران، دست بالا نگير .

286 ـ همدلي‌کن . سعي‌کن از دريچة چشم ديگران به چيزها نگاه کني‌.

287 ـ اگر وعدة بزرگ مي‌دهي، آن را همان طور تحويل بده .

288 ـ خود را ملزم به صرفه جويي‌کن . اين کار براي‌موفقيت امري‌اساسي‌است .

289 ـ تناسب اندامت را به دست آور و حفظ کن .

290 ـ براي‌اثبات مردانگي، راهي‌به جز شليک‌کردن به حيوانات و پرندگان بي‌دفاع پيدا کن .

291 ـ يادت باشد تا چک از بانک نقد نشده، معامله انجام نشده است .

292 ـ انتظاراتت را بالا نگه دار .

293 ـ هزينه هاي‌جانبي‌را پايين نگه دار .

294 ـ خودت را به راحتي‌زيردست و پا نينداز . ياد بگير که کوتاه و مؤدبانه » نه » بگويي‌.

295 ـ پل هاي‌پشت سر را خراب نکن . متعجب خواهي‌شد اگر بداني‌که بارها ناچار خواهي‌بود از همان رودخانه عبور کني‌.

296 ـ يادت باشد که يک ازدواج موفق به دو چيز بستگي‌دارد : (1) زوج مناسب يافتن و (2) زوج مناسب بودن .

297 ـ درد و استيصال را همچون جزئي‌از زندگي‌بپذير .

298 ـ مشکلات را همچون فرصت هايي‌براي‌رشد و احاطه بر خود ببين .

299 ـ وقتي‌کسي‌از تو مي‌خواهد که با او صادق باشي، حرف هايش را باور نکن .

300 ـ از زندگي‌توقع بي‌طرفي‌نداشته باش .

301 ـ در سامان دهي‌وقت خبره باش .

302 ـ در اتومبيلت را قفل کن، حتي‌اگر جلوي‌خانة خودت باشد .

303 ـ هرگز تا ظرف هاي‌کثيف را نشسته اي، به رختخواب نرو .

304 ـ کار کردن با اره دستي‌و چکش را ياد بگير .

305 ـ موفقيت خود را به نسبت آرامش، سلامت و عشقي‌که احساس مي‌کني‌بسنج .

306 ـ بعدازظهر روز تعطيل، چرتي‌بزن .

307 ـ وقتي‌براي‌صرف غذا به خانة کسي‌دعوت شده اي، حتماً از غذا تعريف کن .

308 ـ اگر شب را در خانة کسي‌ماندي، حتماً صبح رختخواب را مرتب کن .

309 ـ پنج درصد از درآمدت را صرف امور خيريه کن .

310 ـ انگشترت را در دستشويي‌جانگذار .

311 ـ وقتت را با ورق بازي‌تلف نکن .

312 ـ هرگز قدرت بخشش را دست کم نگير .

313 ـ هرگز قدرت محبت را دست کم نگير .

314 ـ هر وقت وسوسه شدي‌از والدين، همسر، يا فرزندانت عيبجويي‌کني، زبانت را گاز بگير .

315 ـ با بيان مشکلاتت ديگران را خسته نکن . اگر از تو پرسيدند حالت چه طور است، بگو خيلـي‌خـوبم، بهتـر از ايـن نمـي‌شـود ، و اگـر پرسيدند کسب و کار چه طور است، بگو عالي‌است، روز به روز هم بهتر مي‌شود

316 ـ ابراز مخالفت توأم با خوشرويي‌را ياد بگير .

317 ـ مردم دار باش . هرگز کسي‌را عمداً از خود نرنجان .

318 ـ پيش از قضاوت، حرف هاي‌هر دو طرف را گوش کن .

319 ـ از حسادت بپرهيز که منشأ بسياري‌از فلاکت ها همين حسادت است .

320 ـ با همه کس مؤدب باش .

321 ـ به مادراني‌که همراه فرزندان شان از خط عابر پياده مي‌گذرند، دست تکان بده .

322 ـ نگو وقت نداري‌. تو دقيقاً همان تعداد ساعت در روز را در اختيار داري‌که پاسـتور ، ميکـل آنـژ، مـادر تـرزا، لئونـاردو داوينچـي، تومـاس

جفرسون و آلبرت اينشتين در اختيار داشتند .

323 ـ وقتي‌براي‌انجام همة کارها وقت کافي‌نداري، به اولويت ها بپرداز .

324 ـ عمل کردن به يک ايدة خوب را به تعويق نينداز . ديگران هم به اين فرصت ها فکر کرده اند . اما موفقيت سراغ کسـي‌مـي‌آيـد کـه پـيش ازديگران دست به عمل بزند‌.

325 ـ جسور و شجاع باش . وقتي‌به گذشته نگاه کني، از آن چيزها که » نکرده اي‌» بيشتر از آن چيزها که » کرده اي‌» متأسف خواهي‌شد .

326 ـ به ياد داشته باش، برنده ها کاري‌را انجام مي‌دهند که بازنده ها دل شان نمي‌خواهد انجام دهند .

327 ـ صبح اول وقت که سر کار حاضر مي‌شوي، بگذار اولين حرفي‌که به زبان مي‌آوري‌روز همه را روشن کند .

328 ـ به دنبال فرصت باش . نه امنيت . جاي‌قايق در بندرگاه امن است، اما به مروز زمان کف اش خواهد پوسيد .

329 ـ به جاي‌استفاده از عبارت » اگر ……….. شده بود » ، عبارت » دفعة ديگر »……. را به کار ببر .

330 ـ شعلة دوستي‌هاي‌قديمي‌را افروخته نگه دار .

331 ـ هنگام مسافرت، در کيف بغلت کارتي‌بگذار که روي‌آن نام، شماره تلفن منزل، شماره تلفن يک دوست يا خويشـاوند نزديـک، اطلاعـات

پزشکي‌ضروري‌دربارة خودت و شماره تلفن هتل يا محلي‌که در آن اقامت خواهي‌کرد، نوشته شده باشد .

332 ـ مراقب کساني‌باش که ادعا مي‌کنند بسيار صادقند .

333 ـ زندگي‌ات را همچون يک شگفتي‌بزي، نه يک توجيه .

334 ـ به جاي‌استفاده از کلمه » مشکل » ، کلمة » فرصت » را به کار ببر .

335 ـ هر قدر مي‌تواني‌از شانس ات کار بکش .

336 ـ همين الان اقدام كن!

337 ـ کتاب مورد علاقه ات را از نو بخوان .

338ـ طوري‌زندگي‌کن که بتوانند روي‌سنگ قبرت بنويسند » متأسف نبود » :

339 ـ هرگز در ميانة دعوا با همسرت، اتاق را ترک نکن .

340 ـ فکر نکن قيمت بالاتر، همواره نشانة کيفيت بهتر است .

341 ـ فريب نخور . اگر چيزي‌ظاهراً بهتر از آن است که حقيقت داشته باشد، احتمالاً حقيقت دارد .

342 ـ اگر مي‌خواهي‌اتومبيلي‌را براي‌چند روز اجاره کني، ولخرجي‌کن و يک اتومبيل درست و حسابي‌اجاره کن .

343 ـ در خصوص اثاثية منزل و لباس، اگر خيال داري‌پنج سال يا بيشتر از آنها استفاده کني، بهترين جنسي‌را بخر که وسع ات مي‌رسد .

344 ـ با خريد نوشابه هاي‌غير الکلي‌و بستني‌مشتري‌فروشگاه بزرگ محله ات شو .

345 ـ هيچ فرصتي‌را براي‌ابراز محبت از دست نده .

346 ـ در خانه ات دستگاه افشاي‌حريق ( دودياب ) نصب کن .

347 ـ همة خوراکي‌هايي‌را که ويزيتور سوپرمارکت ارائه مي‌کند، امتحان کن .

348 ـ يک فرهنگ لغت خوب براي‌خودت داشته باش .

349 ـ يک فرهنگ واژه هاي‌هم معنا و مترادف براي‌خودت داشته باش .

350 ـ هنگام خريد خانه به سه نکتة بسيار مهم توجه کن : محل، محل، محل .

351 ـ اوراق بهادارت را در يک صندوق بانکي‌نگه داري‌کن .

352 ـ محض تفريح، در يک شهر کوچک در جشن روز ملي‌شرکت کن .

353 ـ به سراغ عکس هاي‌قديمي‌ات برو . ده تاي‌آنها را انتخاب کن و به کابينت آشپزخانه ات بچسبان . هر ده روز بار هم عوض شان کن .

354ـ در توضيح به هم خوردن يک رابطة عاشقانه، به سادگي‌بگو تقصير من بود

355 ـ خود را با معيارهاي‌خودت بسنج، نه با معيارهاي‌ديگران .

356 ـ هنگامي‌که ديگران به تو نياز دارند، در دسترس باش .

357 ـ قاطع باش، حتي‌اگر گاهي‌اشتباه کني‌.

358 ـ بگذار نمايندگانت در مجلس بدانند تو چه فکر مي‌کني‌. شماره تلفن شان را بگير و تلفنچي‌تو را به قسمت درست ارتباط خواهد داد .

359 ـ نگذار کسي‌تو را با بحث، از دستيابي‌به ايده‌اي‌که به نظرت بزرگ است، منصرف‌کند .

360 ـ سخت بکوش تا در فرزندانت خويشتن بيني‌خوبي‌نسبت به خودشان به وجود بياوري‌. اين مهم‌ترين کاري‌است که مـي‌تـواني‌در جهـت موفقيت آتي‌آنها انجام دهي‌.

361 ـ هرگز آخرين قطعة شيريني‌را نخور .

362 ـ بدان که چه وقت لازم است سکوت کني‌.

363 ـ بدان که چه وقت لازم است حرف بزني‌.

364 ـ هر از گاهي‌آمادة باختن باش .

365 ـ هر روز به دنبال راهکار جزئي‌تازه‌اي‌براي‌بهبود بخشيدن به اوضاع کاري‌ات باش .

366 ـ به خاطر داشته باش که هيچ کس چيزي‌را به تنهائي‌به دست نمي‌آورد . قلبي‌سپاسگزار داشته‌باش و در قدرداني‌از کسـاني‌کـه بـه تـوکمک کرده اند، تعجيل کن .

367 ـ چيزها را به روش قديم صاحب شو : براي‌به دست آوردن شان پس انداز کن و قيمت شان را نقد بپرداز .

368 ـ با دستت سيفون توالت را نکش، براي‌اين کار از آرنجت استفاده کن .

369 ـ کتاب » رهبري‌يک هنر است » نوشتة مکس ديپري‌را بخوان .

370 ـ با کساني‌معامله کن که با تو معامله مي‌کنند .

371 ـ بهترين کالاها و خدماتت را به مشتريانت عرضه کن .

372 ـ فقط محض آن که بداني‌چه مزه اي‌دارد، ظرف بيست و چهار ساعت آينده از هيچ کس و هيچ چيز انتقاد نکن .

373 ـ گروه ها را فراموش کن . ايده هاي‌تازه و بکري‌که جهان را تغيير داده، همواره حاصل کار انفرادي‌يک شخص بوده است .

374 ـ هر روز به دنبال راهکار جزئي‌تازه اي‌براي‌بهبود بخشيدن به ازدواجت باش .

375 ـ مسئوليت رفتارهايت را خود به عهده بگير . نگذار ديگران اين کار را برايت انجام دهد .

376 ـ يک شب در هفته را تنها به خود و همسرت اختصاص بده .

377 ـ هميشه يک کابل باتري‌در اتومبيلت داشته باش .

378 ـ هنگام نوشتن، جا براي‌اصلاح بگذار .

379 ـ به جزئيات توجه کن .

380 ـ از فرزندانت نزد ديگران تعريف کن و بگذار خودشان هم بشنوند .

381 ـ مبتکر باش .

382 ـ قابل اعتماد باش .

383 ـ حتي‌کم ترين پيشرفت ها را تحسين کن .

384 ـ هرگز به کسي‌که دوست داري، هديه اي‌نده که به يادش بيندازد در زمينة خاصي‌نياز به بهبود دارد .

385 ـ اين را بفهم که مالکيت، قدرت، يا شهرت خوشبختي‌نمي‌آورد . بلکه رابطه با کساني‌کـه دوسـت داري‌و برايـت محتـرم انـد، خوشـبختي‌مي‌آورد .

386 ـ از کفش، کمربند و کراوات گران قيمت استفاده کن . اما نوع گرانقيمت آنها را از حراجي‌بخر .

387 ـ نوازندگان سيار خياباني‌يک گنج اند . يک لحظه توقف کن و به سفارشات گوش کن . آن وقت هدية کوچکي‌به آنها بده .

388 ـ هر وقت براي‌انتخاب رنگ ديوار مردد بودي، از رنگ سفيد کهنه نما استفاده کن .

389 ـ هميشه در کيف پولت چند عدد تمبر پستي‌داشته باش . هر آن ممکن است يک کارت زيبا جهت فرستادن براي‌دوست يا محبوبت پيـدا کني‌.

390 ـ هنگام مسواک زدن، شير آب را ببند .

391 ـ در ازاي‌کار يکسان، اجرت يکسان بپرداز .

392 ـ سهم خودت را منصفانه بپرداز .

393 ـ کار کردن با کامپيوتر را ياد بگير .

394 ـ هنگام مواجهه با يک بيماري‌جدي، حداقل نظر سه پزشک را جويا شو .

395 ـ آزاده، انعطاف پذير و کنجکاو بمان .

396 ـ هرگز کيک ميوه اي‌به کسي‌هديه نکن .

397 ـ بر عليه آشغال ريختن در معابر عمومي‌مبارزه کن .

398 ـ توجه ات به بهتر انجام دادن کارها باشد، نه بزرگ تر انجام دادن آنها .

399 ـ جلسه را صرف نظر از تعداد غايبين، سر وقت شروع کن .

400 ـ از رفتن به کلوپ هاي‌شبانه خودداري‌کن .

401 ـ هرگز درست کردن هات داگ يا هر نوع سوسيس را تماشا نکن .

402 ـ هر روز به موسيقي‌دلخواهت گوش کن .

403 ـ در يک شنبه شب از تئاتر بزرگ شهرت ديدن کن .

404 ـ هنگام شرکت در جلسات، در رديف جلو بنشين .

405 ـ هيزم ات را خودت بشکن .

406 ـ هر از گاهي‌راهت را کج کن و از مسيرهاي‌خوش منظره عبور کن .

407 ـ صورتحساب بيمارستان را به دقت بخوان . آمار داده اند که %89 آنها حاوي‌اشتباهاتي‌به نفع بيمارستان هستند .

408ـ تعداد زيادي‌کارت تبريك بفرست . روي‌آنها امضا کن : از طرف کسي‌که فکر مي‌کند تو فوق العاده هستي‌

409 ـ مرعوب پزشکان و پرستاران نشو . حتي‌وقتي‌در بيمارستان هستي، هنوز بدنت متعلق به توست .

410 ـ به نمايشگاه هاي‌کار جوانان برو و از آن ديدن کن . ايمانت نسبت به نسل جوان تقويت خواهد شد .

411 ـ هرگز يک بچه گربة تنها نگه ندار . دو بچه گربه بامزه تر است، دردسرش هم بيشتر نيست .

412 ـ اگر تو و همسرت با هم دعوا داشتيد، صرفنظر از اين که با چه کسي‌بوده، عذرخواهي‌کـن . بگـو : » متأسـفم کـه تـو را ناراحـت کـردم .مي‌شود مرا ببخشي‌؟ » اينها کلمات شفابخش جادويي‌هستند .

413 ـ موفقيت هايت را به رخ نکش، اما بابت شان عذرخواهي‌هم نکن .

414 ـ اگر در خصوس خدمات، غذا، يا م حصولات، سرويس دهي‌بد بود، توجه فرد مسئول را به آن جلب کن . مديران خوب خوشحال مـي‌شـوند در جريان قرار گيرند .

415ـ اولويت هايت را مشخص کن . هيچ کس در بستر مرگ نگفته است »……… آخ که اگر بيشتر در دفتر کارم مانده بودم » :

416 ـ تعلل نکن . کاري‌را که بايد، در زمان لازم انجام بده .

417 ـ براي‌فرزندانت کتاب بخوان .

418 ـ براي‌فرزندانت آواز بخوان .

419 ـ به حرف هاي‌فرزندانت گوش کن .

420 ـ مراقب شهرت ات باش، اين باارزش ترين دارايي‌توست .

421 ـ مشتاق موفقيت ديگران باش .

422 ـ هنگام رانندگي‌در باران، با نور بالا حرکت کن .

423 ـ هرگز در نزديکي‌محل پارک اتومبيلت پيک نيک نکن .

424 ـ به سينما که مي‌روي‌تنقلاتي‌بخور که جويدنش بي‌صدا باشد .

425 ـ هرگز دلت به حال خودت نسوزد . هر وقت اين احساس به تو دست داد، براي‌کسي‌که به اندازة تو خوشبخت نيست، کاري‌انجام بده .

426 ـ وقتي‌از تو تعريف مي‌کنند، آن را با ديگران سهيم شو .

427 ـ دوستي‌پيدا کن که يک کاميون / وانت داشته باشد .

428 ـ بيش از آنچه از تو انتظار مي‌رود، عمل کن .

429 ـ اجازه نده احساسات بر تو غلبه کند .

430 ـ پزشکي‌به سن و سال خودت انتخاب کن، تا هر دو با هم پير شويد .

431 ـ در مواقع اضطراري‌از سوداي‌گازدار براي‌پاک کردن لکه ها استفاده کن .

432 ـ نگرش ات را اصلاح کن، تا عملکردت اصلاح شود .

433 ـ وقتي‌مي‌گويند : » به قدر کافي‌خوب هست که … » ، باور نکن به قدر کافي‌خوب باشد .

434 ـ کارت مخصوص اهداي‌اعضا پس از مرگ را امضاکن و هميشه همراه داشته باش .

435 ـ فهرستي‌تهيه کن از بيست و پنج کاري‌که دلت مي‌خواهد پيش از مرگ انجام دهي‌. فهرست را در کيف بغلت بگذار و اغلب به آن رجوع کن .

436 ـ در خصوص سه دين ديگر، به غير از دين خودت اطلاعاتي‌کسب کن .

437 ـ وقتي‌به تلفن جواب مي‌دهي، در لحن صدايت محبت و انرژي‌داشته باش .

438 ـ اتومبيلي‌بخر که ايربگ داشته باشد .

439 ـ صداي‌خندة والدينت را روي‌نوار ضبط کن .

440 ـ تک تک کساني‌که مي‌شناسي‌چيزي‌مي‌دانند که تو نمي‌داني‌. از آنها ياد بگير .

441 ـ هنگام ملاقات با کسي‌که نمي‌شناسي، به سويش دست دراز کن و خود را معرفي‌کن . حتي‌اگر قبلاً او را ديده باشي، هرگز فـرض را بـراين قرار نده که بايد تو به خاطر بياورد .

442 ـ صرفنظر از توصيه هاي‌کتابچة راهنما، هر سه هزار کيلومتر، روغن و فيلتر روغن اتومبيلت را تعويض کن .

443 ـ هرگز قدرت گفته يا عمل محبت آميز را دست کم نگير .

444 ـ فراوان بخند . شوخ طبعي‌درمان تقريباً همة دردهاي‌زندگي‌است .

445 ـ به خاطر بد بودن غذا، از انعام پيشخدمت کم نکن . او غذا را نپخته است .

446 ـ تمرين خانوادگي‌اطفاي‌حريق ترتيب بده . مطمئن شو که همه بدانند هنگام آتش سوزي‌چه بايد بکنند .

447 ـ کار را همان دفعة اول انجام بده .

448 ـ از گفتن » نمي‌دانم » نترس .

449 ـ از گفتن » اشتباه کردم » نترس .

450 ـ از گفتن » به کمک احتياج دارم » نترس .

451 ـ از گفتن » متأسفم » نترس .

452 ـ هرگز صداقت خود را به مصالحه نگذار .

453 ـ در مسابقات ورزشي، بازي‌ها و کنسرت هاي‌فرزندانت حاضر شو .

454 ـ براي‌کساني‌که دوست داري‌گل بفرست، دليلش را بعداً پيدا کن .

455 ـ شنبه ها يک روزنامة معتبر را بخوان تا در جريان اخبار باشي‌.

456 ـ براي‌همة کساني‌که از دست رنج خود ارتزاق مي‌کنند ـ هر قدر هم کارشان پيش پا افتاده باشد ـ احترام قائل باش .

457 ـ هميشه يک دفتر يادداشت و مداد کنار دستت داشته باش . ايده هاي‌ميليون دلاري‌گاهي‌در ساعت سة صبح به ذهن آدم خطور مي‌کند .

458 ـ اگر شغل دلخواهي‌پيدا کردي، صرفنظر از ميزان حقوقش آن را بپذير . اگر از خودت لياقت نشان بدهي، به زودي‌حقوقت نشـان دهنـدة

ارزشي‌خواهد شد که براي‌شرکت داري‌.

459 ـ از زمان يا کلمات با بي‌توجهي‌استفاده نکن . هيچ کدام قابل بازگشت نيستند .

460 ـ در جستجوي‌فرصت هايي‌باش که باعث شود ديگران خود را مهم احساس کنند .

461 ـ هنگام مصاحبه با مطبوعات، يادت باشد که همواره آنها حرف آخر را مي‌زنند .

462 ـ اگر بچه اي‌زمين بخورد و زانو يا آرنجش زخم شود، به هر حال توجه نشان بده . بعد وقت بگذار و جاي‌زخمش را ببوس تا خوب شود

463 ـ خود را به روي‌ايده هاي‌تازه بگشا .

464 ـ ارزش هر لحظه را، با فکر کردن به لحظة بعد از دست نده .

465 ـ به کارت نظم بده . اگر نمي‌تواني، در اين زمينه کتابي‌بخوان .

466 ـ براي‌خودت اهداف کوتاه مدت و اهداف درازمدت تعيين کن .

467 ـ پيش از مسافرت خارج، دربارة مکان هايي‌که خواهي‌رفت مطالعه کن، يا بهتر از آن، دربارة آنها فيلمي‌ببين .

468 ـ مانع خود نشان دادن ديگران نشو .

469 ـ از خوردن شيره درخت افرا غافل نشو .

470 ـ حرف کسي‌را قطع نکن .

471 ـ پيش از عازم شدن به سمت فرودگاه، به آژانس هوايي‌مربوطه تلفن مطمئن شو که پرواز سر وقت خواهد بود .

472 ـ هنگامي‌که مي‌خواهي‌ورود يک تازه وارد را به دفتر کارت خوشامد بگويي، از جا برخيز .

473 ـ هنگام گرفتن يک تصميم مهم عجله نکن . براي‌ديگران قابل درک خواهد بود اگر بگويي‌: » کمي‌وقت مي‌خواهم تا درباره اش بيشـتر» فکر کنم . آيا امکان دارد فردا به شما اطلاع دهم ؟

474 ـ هميشه آماده باش. براي‌تأثيرگذاري‌در نظر اول، هرگز شانس دوباره نخواهي‌يافت .

475 ـ از ديگران توقع نداشته باش که به توصيه ات گوش کنند و عملکرد خودت را ناديده بگيرند .

476 ـ عادت کن هنگام ورود به منزل کيف پول و سوئيچ اتومبيلت را در جاي‌ثابتي‌بگذاري‌.

477 ـ پيش از خوردن هر وعده غذا، خدا را شکر کن .

478 ـ اصرار نداشته باش زندگي‌يک نفر ديگر را تو اداره کني‌.

479 ـ وجه عوارض جاده را براي‌اتومبيل پشت سرت بپرداز و با اين کار روز يک نفر را با شادي‌شروع کن .

480 ـ بچه ها را به باغ وحش ببر .

481 ـ مراقب مشکلات بزرگ باش . آنها گاه در لباس » فرصت هاي‌بزرگ » خود را نشان مي‌دهند .

482 ـ تا آخر خط برو . وقتي‌کاري‌را قبول مي‌کني، تمامش کن .

483 ـ يک تردستي‌با ورق ياد بگير .

484 ـ از صرف غذا در رستوران هاي‌سيار اجتناب کن .

485 ـ تاوان بي‌اعتمادي‌مردم را بپرداز .

486 ـ هرگز در سر کار اعتراف نکن که خسته، عصباني‌يا کسل هستي‌.

487 ـ تصميم بگير صبح ها نيم ساعت زودتر بيدار شوي‌و اين کار را يک سال ادامه بده. با اين کار هفتاد و نيم روز به ساعات دنياي‌بيـداري‌ات اضافه خواهي‌کرد .

488 ـ اگر دعوتنامه اي‌دريافت کردي‌که درخواست پاسخ داشت، فوراً به آن پاسخ بده . اگر شماره تلفني‌ضميمه بود، بـه آن تلفـن کـن، وگرنـه يادداشتي‌ارسال کن .

489 ـ يک پتوي‌عايق دار دور کيسة آب جوشت بپيچ تا حرارتش هدر نرود .

490 ـ با لاستيک صاف رانندگي‌نکن .

491 ـ هميشه يک سوئيچ اضافي‌براي‌مواقعي‌که ممکن است در اتومبيلت را از داخل قفل کني، جايي‌پنهان کن .

492 ـ يک اشتباه را دو بار تکرار نکن .

493 ـ هرگز چيزي‌را که نياز نداري، به صرف حراج بودنش نخر .

494 ـ هرگز با کساني‌که بسيار ثروتمندتر يا بسيار فقيرتر از تو هستند، از پول حرف نزن‌.

495 ـ هرگز اتومبيلي‌به رنگ بژ نخر .

496 ـ ده درصد درآمدت را پس انداز کن .

497 ـ هنگام دريافت ضربه، سرت را افراشته نگه ندار . خم شو و در نوسان باش .

498 ـ با پرسيدن اين سوال که : » آيا اين به من کمک خواهد کرد فرد بهتري‌شوم » ، هدف هايت را ارزيابي‌کن .

499 ـ فرزندانت را به خاطر آنچه هستند عزيز بدار، نه به خاطر آنچه تو مي‌خواهي‌باشند‌.

500 ـ هنگام مذاکره بر سر حقوق، ببين چه مقدار مي‌خواهي، ده درصد بيشتر بگو .

501 ـ همواره چندين راه حل پيش رو نگه دار .

502 ـ پس از سخت کوشي‌ براي ‌به دست آوردن چيزي‌که مي‌خواستي، وقت بگذار و از آن لذت ببر .

503 ـ هيچ فرصتي‌را براي‌تحسين و قدرداني‌از دست نده .

504 ـ در بند کيفيت باش .

505 ـ جلودار باش: يادت باشد که سگ جلودار سورتمه تنها سگي‌ است که بر چشم انداز پيش رو احاطه دارد .

506 ـ هرگز قدرت کلمات را در التيام و آشتي‌دادن رابطه ها دست کم نگير .

507 ـ با عشق ازدواج کن .

508 ـ قهرمان کسي‌باش .

509 ـ ذهن تو در هر لحظه قادر است تنها يک فکر را در خود جا دهد . کاري‌کن که آن فکر مثبت و سازنده باشد .

510 ـ قدر نعمت هايت را بدان .

511 ـ به مادرت تلفن کن .


 

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …