خانه / تاریخ پزشکی / 12 تير ( 3 جولاي ) در چنين روزي نخستين جراحي قلب بر روي دريچه ميترال انجام شد

12 تير ( 3 جولاي ) در چنين روزي نخستين جراحي قلب بر روي دريچه ميترال انجام شد

12 تير برابر با 3 جولاي سال 1952 م.  در چنين روزي نخستين جراحي قلب بر روي دريچه ميترال انجام شد . اين عمل  توسط دكتر فورست دادريل در بيمارستان هارپر شهر ديترويت  در كشور آمريكا صورت گرفت .

كسي كه اين عمل جراحي بر رويش صورت گرفت يك مرد 41 ساله بود .

پس از اين عمل جراحي پيوند دريچه هاي قلب ادامه يافت تا در انتها به تعويض دريجه مصنوعي و همچنين پيوند كامل قلب  انجاميد.

تاريخ جراحي پيوند قلب در كشور ايران :

 نخستين جراحي پيوند در كشور ايران در شهر تبريز انجام شد و سپس در بيمارستان شريعتي ادامه يافت كه نتايج خوبي به همراه داشت با تصويب قانون پيوند اعضا و تمركز تيم هماهنگ كننده دهنده اعضاي پيوندي در بيمارستان امام خميني بخش جراحي قلب اين بيمارستان  بخصوص از سال 81 تا كنون از پيشگامان جراحي پيوند قلب در كشور بوده است كه توانسته است تا كنون 25 عمل جراحي پيوند قلب با سرويوال يكساله 75% و دو ساله 60 % كه مطابق با نتايج ساير مراكز جراحي پيوند قلب خارج كشور ايران بوده است در طي مدت كوتاهي فقط در بيمارستان امام خميني تهران انجامشده اس ت. در حال حاضر بخش جراحي قلب بيمارستان هاي ايران پس از طي تجارب متعددي در زمينه پيوند قلب توانسته است كاملترين پروتكل پيوند قلب را تهيه كند. اكنون  ليست انتظار بخش هاي جراحي قلب بيمارستانهاي ايران  پر از بيماراني است كه منتظر دريافت عضو مي باشند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل