خانه / تاریخ پزشکی / چهاردهم تير( پنجم جولاي ) ، ‬درچنين روزي ”آلبرشت كاسل”، بيوشيميدان آلماني وبرنده جايزه نوبل پزشكي سال ‪ ۱۹۱۰م. ، چشم از جهان فروبست.

چهاردهم تير( پنجم جولاي ) ، ‬درچنين روزي ”آلبرشت كاسل”، بيوشيميدان آلماني وبرنده جايزه نوبل پزشكي سال ‪ ۱۹۱۰م. ، چشم از جهان فروبست.

چهاردهم تيرماه برابرباپنجم جولاي ‪ ۷۹‬سال پيش،”آلبرشت كاسل”، بيوشيميدان آلماني كه به دليل تحقيقاتش در زيست شناسي سلولي به ويژه پروتئين‌ها و اسيدهاي نوكلئيك، موفق به دريافت جايزه نوبل پزشكي در سال ‪ ۱۹۱۰‬شد، چشم از جهان فروبست.

در بدن موجودات زنده، چهار نوع مولكول يافت مي‌شود كه فعاليت‌هاي حياتي را كنترل مي‌كنند. قندها، چربي‌ها، پروتئين‌ها و اسيدهاي نوكلئيك چهار نوع مولكول ياد شده را تشكيل مي‌دهند كه دو تاي آخر از همه مهمترند.

اسيدهاي نوكلئيك كليدهاي ساخت موجود زنده (ژن ها) را مي‌سازند و پروتئين‌ها يا آنزيم‌ها، فعاليت‌هاي فيزيولوژي را كنترل مي‌كنند.

همچنين پنجم جولاي ‪ ۱۱۵‬سال پيش نيز “جان‌هاوارد نورتروپ”، بيوشيميدان آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل شيمي، چشم به جهان گشود.

او اين جايزه را به دليل تحقيق بر روي خالص‌سازي و كريستاليزه كردن آنزيم دريافت كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل