در شماره ماه سپتامبر مجله “‪Clinical Immunology‬ ‪ “Allergy and‬منتشر شده : یک ترکیب گیاهی که در آن از عصاره سه گیاه استاده شده است عملکرد ریه را در مبتلایان به آسم به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. ۲۷/۷/۸۴

اثربخشی یک داروی سنتی چینی در درمان آسم ‪۸۴/۰۷/۲۷‬

نتایج حاصل از درمان با این ترکیب گیاهی قابل مقایسه با داروی استروییدی پردنیزولون است.

این دارو ‪ (anti-asthma herbal medicine intervention) ASHMI‬نام گرفته است.

دکتر شیو مین لی پژوهشگر اصلی این مطالعه را اولین تحقیق کاملا کنترل شده می‌داند است که اثربخشی طب سنتی چینی را در درمان آسم نشان می‌دهد.

لی و محققان دانشکده پزشکی مونت ساینای در نیویورک می‌گویند ترکیب گیاهی ‪ ASHMI‬در موشهای مبتلا به آسم مفید بوده است. این ترکیب نسخه ساده شده یک داروی سنتی گرفته شده از ‪ ۱۴‬گیاه است که برای درمان آسم در بیمارستان پکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محققان بر روی ‪ ۹۱‬بیمار تحقیقی انجام دادند. گروهی ترکیب خوراکی ‪ ASHMI‬و دارونما و گروهی پردنیزولون و دارونما دریافت کردند.

بعد از چهار هفته عملکرد ریه در هر دو گروه بهبود نشان داد. میزان بهبودی در گروه پردنیزولون بیشتر بود.

میزان علایم آسم ، نیاز به داروهای گشادکننده برونش ‪ ، beta-2‬و یک نشانه التهاب در خون در هر دو گروه به میزان مشابه و زیادی کاهش نشان داد.

اگرچه هر دو درمان تاثیر یکسانی در آسم داشت ، اما محققان می‌گویند ‪ ASHMI‬هیچ تاثیر منفی بر عملکرد غده فوق کلیوی ندارد.

قرار مطالعات بالینی تکمیلی بر روی این دارو در آمریکا انجام شود.

احتمال دارد ‪ ASHMI‬به داروهای کنونی درمان آسم افزوده شود.

نتایج این تحقیق در شماره ماه سپتامبر مجله “‪Clinical Immunology‬ ‪ “Allergy and‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

خواص درمانی سنجد

سنجد میوه ای که به صورت خشک شده از آن استفاده میشود و طبعی سرد …

فواید گیاه ایرسا ؛ رفع رعشه‌، فلج‌ و سستی بدن

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: گیاه ایرسا، رفع ناراحتی‌های بعد …