خانه / اخبار گیاهان دارویی / در شماره ماه سپتامبر مجله “‪Clinical Immunology‬ ‪ “Allergy and‬منتشر شده : يك تركيب گياهي كه در آن از عصاره سه گياه استاده شده است عملكرد ريه را در مبتلايان به آسم به ميزان قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. 27/7/84

در شماره ماه سپتامبر مجله “‪Clinical Immunology‬ ‪ “Allergy and‬منتشر شده : يك تركيب گياهي كه در آن از عصاره سه گياه استاده شده است عملكرد ريه را در مبتلايان به آسم به ميزان قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. 27/7/84

اثربخشي يك داروي سنتي چيني در درمان آسم ‪۸۴/۰۷/27‬

نتايج حاصل از درمان با اين تركيب گياهي قابل مقايسه با داروي استروييدي پردنيزولون است.

اين دارو ‪ (anti-asthma herbal medicine intervention) ASHMI‬نام گرفته است.

دكتر شيو مين لي پژوهشگر اصلي اين مطالعه را اولين تحقيق كاملا كنترل شده مي‌داند است كه اثربخشي طب سنتي چيني را در درمان آسم نشان مي‌دهد.

لي و محققان دانشكده پزشكي مونت سايناي در نيويورك مي‌گويند تركيب گياهي ‪ ASHMI‬در موشهاي مبتلا به آسم مفيد بوده است. اين تركيب نسخه ساده شده يك داروي سنتي گرفته شده از ‪ ۱۴‬گياه است كه براي درمان آسم در بيمارستان پكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

محققان بر روي ‪ ۹۱‬بيمار تحقيقي انجام دادند. گروهي تركيب خوراكي ‪ ASHMI‬و دارونما و گروهي پردنيزولون و دارونما دريافت كردند.

بعد از چهار هفته عملكرد ريه در هر دو گروه بهبود نشان داد. ميزان بهبودي در گروه پردنيزولون بيشتر بود.

ميزان علايم آسم ، نياز به داروهاي گشادكننده برونش ‪ ، beta-2‬و يك نشانه التهاب در خون در هر دو گروه به ميزان مشابه و زيادي كاهش نشان داد.

اگرچه هر دو درمان تاثير يكساني در آسم داشت ، اما محققان مي‌گويند ‪ ASHMI‬هيچ تاثير منفي بر عملكرد غده فوق كليوي ندارد.

قرار مطالعات باليني تكميلي بر روي اين دارو در آمريكا انجام شود.

احتمال دارد ‪ ASHMI‬به داروهاي كنوني درمان آسم افزوده شود.

نتايج اين تحقيق در شماره ماه سپتامبر مجله “‪Clinical Immunology‬ ‪ “Allergy and‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

آشنایی با خواص آرگولا

آروگولا حاوی پروتئین، چربی، ویتامین K، کلسیم، ویتامین C و همچنین حاوی مقداری آهن، فولات، …

طبع بارهنگ چیست و مصلح آن کدام است؟

طبع بارهنگ چه برگ و ریشه بارهنگ و چه دانه های بارهنگ، سرد و خشک …