خانه / بهداشت عمومي / پرونده‌هاي پزشكي الكترونيكي ، به ارتقاي كيفيت مراقبتهاي ارايه شده در مراجعات معمول پزشكي كمكي نمي‌كند.

پرونده‌هاي پزشكي الكترونيكي ، به ارتقاي كيفيت مراقبتهاي ارايه شده در مراجعات معمول پزشكي كمكي نمي‌كند.

پرونده‌هاي پزشكي الكترونيكي كه از نظر سياستمداران راهي براي بهبود مراقبتهاي بهداشتي است، به ارتقاي كيفيت مراقبتهاي ارايه شده در مراجعات معمول پزشكي كمكي نمي‌كند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز ، در يك تحقيق مشخص شد از ‪۱۷‬ شاخص كيفيت مورد ارزيابي، پرونده‌هاي بهداشتي الكترونيكي در ‪ ۱۴‬شاخص تفاوتي ايجاد نكرد.

تحقيق پژوهشگران دانشگاههاي هاروارد و استنفورد براساس بررسي ‪۱/۸‬ ميليارد مراجعه بيماران به پزشكان در سالهاي ‪ ۲۰۰۳‬و ‪ ۲۰۰۴‬است. در ‪۱۸‬ درصد مراجعات، پرونده‌هاي بهداشتي الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته است.

در دو حوزه بهبود كيفيت مشاهده شد ، و در يك زمينه كيفيت افت پيدا كرد.

بسياري از كارشناسان براين باورند كه پرونده‌هاي الكترونيكي مي‌تواند به پيشگيري از اشتباهات پزشكي پرهزينه كمك كند، اما مطالعات معدودي تاثير اين شيوه را در بهبود سطح مراقبتها در مقايسه با روشهاي معمول كاغذي مورد بررسي قرار داده است.

اين يافته‌ها اندكي تعجب آور بود. دكتر راندال استافورد از دانشگاه استنفورد مي‌گويد انتظار مي‌رفت پرونده‌هاي پزشكي الكترونيكي كيفيت مراقبتهاي پزشكي را بهبود بخشد. درحالي كه تفاوتي با روشهاي معمول مشاهده نشد.

در ‪ ۱۴‬شاخص شامل تجويز پادزيستهاي توصيه شده، مشاوره تغذيه و ورزش براي بزرگسالان پرخطر، آزمايشهاي غربالگري، اجتناب از تجويزهاي بالقوه نامناسب براي سالمندان پرونده‌هاي الكترونيكي تفاوت چنداني در نتايج نداشت.

اين پرونده‌ها ظاهر به پزشكان در درمان مبتلايان به افسردگي براي اجتناب از تجويز برخي داروهاي مسكن‌ها كمك كرد و در جلوگيري از تجويز آزمايش ادرار در معاينات عادي پزشكي نيز موثر بود.

اما وقتي نوبت به تجويز استاتين‌ها براي مبتلايان به كلسترول بالاي خون رسيد، عملكرد پزشكان در استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي بدتر از هنگام كار با پرونده‌هاي كاغذي بود.

پرونده‌هاي بهداشتي الكترونيكي مشكل بروز اشتباهات پزشكي به علت بد خطي پزشكان را برطرف مي‌كند و امكان پيگيري درمان بيماران با گذشت زمان را آسانتر مي‌سازد.

برخي سامانه‌ها هم مي‌تواند تركيبات دارويي خطرناك را مشخص كند يا در مورد آزمايشها يا داروهايي كه پزشك تجويز مي‌كند مشاوره ارايه نمايد.

آمريكا هدف ايجاد پرونده‌هاي پزشكي الكترونيكي براي تمام مردم را تا سال ‪ ۲۰۱۴‬دنبال مي‌كند.

اين شيوه هرچند ابزار بسيار مهمي است، اما براي بهبود قابل توجه كيفيت مراقبتهاي بهداشتي كافي نيست.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪ “Archives of Internal Medicine‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …