۷ مرداد (۲۹ جولای ) ، در چنین روزی هاینز فرانکل کنرات ، بیوشیمیدان آلمانی – آمریکایی به دنیا آمد.

۷ مرداد برابر با ۲۹ جولای  سال ۱۹۱۰ م. هاینز فرانکل کنرات ، بیوشیمیدان آلمانی – آمریکایی به دنیا آمد.تحقیقات او به فهم بهتر و دقیق تر از ساختمان ویروس ها یاری رساند.

 ۲۹ جولای سال ۲۰۰۴ م. فرانسیس هری کومیتون کریک ، ژنتیکدان اتگلیسی و کاشف ساختار دو رشته ای  DNA به همراه جیمز واتسون   ، و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی  و پزشکی   در سال ۱۹۶۲ م. به همراه جیمز دیویی واتسون و موریس هیوفردریک ویلکینز ، در گذشت . 

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل