خانه / تاریخ پزشکی / 7 مرداد (29 جولاي ) ، در چنين روزي هاينز فرانكل كنرات ، بيوشيميدان آلماني – آمريكايي به دنيا آمد.

7 مرداد (29 جولاي ) ، در چنين روزي هاينز فرانكل كنرات ، بيوشيميدان آلماني – آمريكايي به دنيا آمد.

7 مرداد برابر با 29 جولاي  سال 1910 م. هاينز فرانكل كنرات ، بيوشيميدان آلماني – آمريكايي به دنيا آمد.تحقيقات او به فهم بهتر و دقيق تر از ساختمان ويروس ها ياري رساند.

 29 جولاي سال 2004 م. فرانسيس هري كوميتون كريك ، ژنتيكدان اتگليسي و كاشف ساختار دو رشته اي  DNA به همراه جيمز واتسون   ، و برنده جايزه نوبل فيزيولوژي  و پزشكي   در سال 1962 م. به همراه جيمز ديويي واتسون و موريس هيوفردريك ويلكينز ، در گذشت . 

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل