خانه / اخبار علمی پزشکی / توضيح شركت تعاوني اعضاي نظام پزشكي در مورد حيف و ميل سرمايه اعضا : شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي با ارسال نمابري در مورد خبر هرز رفتن سرمايه اعضاي اين شركت توضيح داد.28/7/84

توضيح شركت تعاوني اعضاي نظام پزشكي در مورد حيف و ميل سرمايه اعضا : شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي با ارسال نمابري در مورد خبر هرز رفتن سرمايه اعضاي اين شركت توضيح داد.28/7/84

توضيح شركت تعاوني اعضاي نظام پزشكي در مورد حيف و ميل سرمايه اعضا

شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي با ارسال نمابري در مورد خبر هرز رفتن سرمايه اعضاي اين شركت توضيح داد.

در اين جوابيه كه با امضاي احمدعلي كاظمي، مدير عامل اين شركت ارسال شده است آمده است: مستند به سوابق و مدارك موجود، شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان پزشكي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق تامين مسكن جامعه پزشكي كشور كه از قشر فرهيخته و خدمتگذار به مردم مي‌باشند در سال 1373 تاسيس يافته و تاكنون قريب دو هزار تا 2500 نفر از پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان و … عضو سازمان نظام پزشكي به عضويت اين شركت در آمده‌اند.
در اين جوابيه آمده است: ساخت و ساز و تحويل 10 مجتمع مسكوني و برج در سطح تهران مشتمل بر 1300 باب آپارتمان تا اواسط نيمه دوم سال 84 در كارنامه فعاليت اين تعاوني ثبت مي‌باشد علاوه بر آن در سالهاي 83 و 82 و 81 به تشخيص وزارت محترم تعاون جزء تعاوني هاي مسكن نمونه شناخته شده و حضور وزير محترم تعاون و مقامات اداره كل تعاون استان تهران در هنگام بهره‌برداري از پروژه‌ها مويد دقت نظر و نظات مسئولين محترم مملكتي بر عملكرد اين تعاوني مي‌باشد.
همچنين برخلاف درج تيتر مبلغ نحومي 500 ميليارد تومان سرمايه به هرز رفته تعاوني كه مورد ادعاي تعداد انگشت شماري از اعضاي معترض مي‌باشد، جمع كل مبلغي كه اعضا از بدو تاسيس در تعاوني سرمايه‌گذاري كرده‌اند حدود 68 ميليارد تومان مي‌باشد كه به همين اندك پاسخ در رد كليه اكاذيب بسنده مي‌گردد.
فلذا ضمن تكذيب مفاد خبر مندرج در مورخه فوق و محفوظ داشتن حق تعقيب كيفري ناشران اكاذيب در مراجع قضايي اين تعاوني عقيده دارد جعل اكاذيب مزبور از سوي تعداد معدودي از خيل عظيم اعضا، ناشي از عدم تمكين و همراهي آنان از مفاد اساسنامه و مصوبات قانوني مي‌باشد، معهذا هيئت مديره به حكم تعهد و تكليفي كه در مقام نمايندگي اعضا به آن تفويض گرديده است كماكان خود را متعهد به تحقق اهداف تعاوني مصرح در اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و قوانين مربوطه مي داند و در جهت نيل به اين مهم با توكل به خداوند متعال و حمايت مسئولين محترم كشور و پشتوانه اراده‌هاي مصمم اعضاي محترم از هيچ كوشش فروگذار نخواهد بود.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …