خانه / تاریخ پزشکی / 17 مرداد برابر با 8 آگوست سال 1861 م. در چنین روزی ، ویلیام بیستون ، بیولوژیست و ژنتیکدان انگلیسی متولد شد . او از بنیانگذاران دانش زنتیک به شمار می آید ،

17 مرداد برابر با 8 آگوست سال 1861 م. در چنین روزی ، ویلیام بیستون ، بیولوژیست و ژنتیکدان انگلیسی متولد شد . او از بنیانگذاران دانش زنتیک به شمار می آید ،

17 مرداد برابر با 8 آگوست سال 1861 م. در چنین روزی  ، ویلیام بیستون ، بیولوژیست و ژنتیکدان انگلیسی متولد شد . او از بنیانگذاران دانش زنتیک به شمار می آید ،بیستون نخستین کسی است که  از واژه  ” ژنتیک ” استفاده کرده است .8 آگوست سال 1979 م. فئودور لینن ، بیوشیمیدان آلمانی و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1964 م. به همراه کنرادامیل بلوخ به خاطر پژوهش در مورد متابولیسم کلسترول و اسیدهای چرب درگذشت .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل