مدیر موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین گفت: سرانجام پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ ناصحیح تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی ، این تبصره از روز چهارشنبه بدرستی ابلاغ شد. *** ق تجدیدنظرخواهی در احکام قطعی سازمان نظام پزشکی به پزشکان بازگردانده شد ۳۰/۷/۸۴

حق تجدیدنظرخواهی در احکام قطعی سازمان نظام پزشکی به پزشکان بازگردانده شد

مدیر موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین گفت: سرانجام پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ ناصحیح تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی ، این تبصره از روز چهارشنبه بدرستی ابلاغ شد.

علیرضا دقیقی با اعلام این مطلبافزود: با تصویب و ابلاغ صحیح این تبصره از ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی کشور، حقوق از دست رفته پزشکان، در حق تجدید نظر خواهی در احکام قطعی سازمان نظام پزشکی، مجددا به این صنف باز گردانده شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
وی گفت:در این تبصره آمده است “آراءقطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر و هیات عالی نظام پزشکی ،ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ،قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد” در حالی که ظرف مدت ۶ ماه گذشته هیچ کدام از دادگاه های تجدید نظر در استانها رائ به تجدید نظر نداده و پزشکان از این حق مسلم خود محروم ماندند.
وی ادامه داد، در تیر ماه گذشته موسسه مطالعات ومشاوره حقوقی وکلای ایران زمین با اعتراض به ابلاغ ناصحیح مصوبه قانون سازمان نظام پزشکی، به ریاست جمهوری نامه‌ای نوشت که مصوبات مجلس به نحو کامل و مکتوب ابلاغ نمی گردد.
دقیقی افزود: با بررسی های به عمل آمده از سوی اداره کل امور مجلس نهاد ریاست جمهوری این ایراد وارد تشخیص داده شده و رای به اصلاحیه ابلاغ این قانون دادند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …