خانه / اخبار اجتماعي / مدير موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وكلاي ايران زمين گفت: سرانجام پس از گذشت 6 ماه از ابلاغ ناصحيح تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي ، اين تبصره از روز چهارشنبه بدرستي ابلاغ شد. *** ق تجديدنظرخواهي در احكام قطعي سازمان نظام پزشكي به پزشكان بازگردانده شد 30/7/84

مدير موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وكلاي ايران زمين گفت: سرانجام پس از گذشت 6 ماه از ابلاغ ناصحيح تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي ، اين تبصره از روز چهارشنبه بدرستي ابلاغ شد. *** ق تجديدنظرخواهي در احكام قطعي سازمان نظام پزشكي به پزشكان بازگردانده شد 30/7/84

حق تجديدنظرخواهي در احكام قطعي سازمان نظام پزشكي به پزشكان بازگردانده شد

مدير موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وكلاي ايران زمين گفت: سرانجام پس از گذشت 6 ماه از ابلاغ ناصحيح تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي ، اين تبصره از روز چهارشنبه بدرستي ابلاغ شد.

عليرضا دقيقي با اعلام اين مطلبافزود: با تصويب و ابلاغ صحيح اين تبصره از ماده 40 قانون نظام پزشكي كشور، حقوق از دست رفته پزشكان، در حق تجديد نظر خواهي در احكام قطعي سازمان نظام پزشكي، مجددا به اين صنف باز گردانده شده و جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد.
وي گفت:در اين تبصره آمده است “آراءقطعي هياتهاي بدوي و تجديدنظر و هيات عالي نظام پزشكي ،ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ،قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد” در حالي كه ظرف مدت 6 ماه گذشته هيچ كدام از دادگاه هاي تجديد نظر در استانها رائ به تجديد نظر نداده و پزشكان از اين حق مسلم خود محروم ماندند.
وي ادامه داد، در تير ماه گذشته موسسه مطالعات ومشاوره حقوقي وكلاي ايران زمين با اعتراض به ابلاغ ناصحيح مصوبه قانون سازمان نظام پزشكي، به رياست جمهوري نامه‌اي نوشت كه مصوبات مجلس به نحو كامل و مكتوب ابلاغ نمي گردد.
دقيقي افزود: با بررسي هاي به عمل آمده از سوي اداره كل امور مجلس نهاد رياست جمهوري اين ايراد وارد تشخيص داده شده و راي به اصلاحيه ابلاغ اين قانون دادند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …