خانه / تاریخ پزشکی / 22 مرداد برابر با 13 آگوست سال 1625 م. ، در چنین روزی اراسموس بارتولن ، پزشک ، فیزیکدان و ریاضیدان دانمارکی و کاشف پدیده اپتیکی ” انکسار مضاعف ” به دنیا آمد .

22 مرداد برابر با 13 آگوست سال 1625 م. ، در چنین روزی اراسموس بارتولن ، پزشک ، فیزیکدان و ریاضیدان دانمارکی و کاشف پدیده اپتیکی ” انکسار مضاعف ” به دنیا آمد .

22 مرداد برابر با 13 آگوست سال 1625 م. ، در چنین روزی اراسموس بارتولن ، پزشک ، فیزیکدان و ریاضیدان دانمارکی و کاشف پدیده اپتیکی ” انکسار مضاعف ”  به دنیا آمد .

13 آگوست سال 1912 م. سالوادور لوریا، زیست شناس آمریکایی ” متولد ایتالیا”  و برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی ( سال 1968 م. به همراه ماکس دلبروک و آلفرد دی هرشی ) ، در این روز به دنیا آمد . موضوع تحقیق لوریا در مورد باکتریوفاژها بود.

13 آگوست سال 1918 م. فردریک سانگر ، بیوشیمیدان انگلیسی به دنیا آمد . سانگر دوبار موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی شد . نخستین بار در سال 1958 م. به دلیل تحقیق در مورد ساختار پروتئین ها و به ویژه تعیین ساختار مولکولی انسولین و بار دوم در سال 1980 م. به خاطر تعیین توالی بازها در ساختمان نوکلئیک اسید .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل