خانه / تاریخ پزشکی / 11 شهریور برابر با 2 سپتامبر 1836 م. ویلیام هنری ، پزشک و شیمیدان انگلیسی و مبدع قانونی در جذب گازها که به نام او قانون هنری خوانده می شود ،در چنین روزی در گذشت.

11 شهریور برابر با 2 سپتامبر 1836 م. ویلیام هنری ، پزشک و شیمیدان انگلیسی و مبدع قانونی در جذب گازها که به نام او قانون هنری خوانده می شود ،در چنین روزی در گذشت.

 11 شهریور برابر با 2 سپتامبر 1836 م. ویلیام هنری ، پزشک و شیمیدان انگلیسی و مبدع قانونی در جذب گازها که به نام او قانون هنری خوانده می شود ،در چنین روزی در گذشت.

طبق قانون هنری (Hanry,s Law ) وقتی که یک گاز در یک مایع بدون واکنش شیمیایی حل می‌شود، مقدار گاز حل شده در مقدار معینی از مایع با فشار جزیی آن گاز در بالای محلول نسبت مستقیم دارد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل