خانه / اخبار اجتماعي / عضو كميسيون بهداشت مجلس ايران: وضعيت بيمارستانهاي دولتي متناسب با برنامه سوم توسعه رشد نكرد 1/8/84

عضو كميسيون بهداشت مجلس ايران: وضعيت بيمارستانهاي دولتي متناسب با برنامه سوم توسعه رشد نكرد 1/8/84

عضو كميسيون بهداشت مجلس ايران:

وضعيت بيمارستانهاي دولتي متناسب با برنامه سوم توسعه رشد نكرد

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بسياري از مواد برنامه توسعه سوم در حوزه بهداشت و درمان يا اجرا نشد يا ناقص ماند تا جايي كه مسئولان دستگاههاي دولتي هم از وضعيت بيمارستانهاي دولتي قطع اميد كردند و به عقد قرارداد با بيمارستانهاي خصوصي پرداختند.

بيژن شهبازخاني افزود:بسياري از برنامه هاي توسعه كشور در حوزه بهداشت و درمان كه بر اساس برنامه توسعه سوم بايد انجام مي شد ناقص ماند و همين امر بي نطمي هاي زيادي را در سيستم درماني كشور به وجود آورد.
وي اضافه كرد: ساماندهي اورژانس كشور، اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده، اجراي طرح بيمه همگاني خدمات درماني، بهبود نظام تغذيه كشور و افزايش سرانه درمان از جمله مهمترين بندهاي توسعه سوم كشور در حوزه سلامت بودند كه ناتمام ماندند.
وي اضافه كرد: از همه مهمتر وضعيت نابسامان بيمارستانهاي دولتي است كه متناسب با برنامه توسعه سوم رشد كيفي پيدا نكردند تا جايي كه دستگاههاي دولتي هم به جاي عقد قرارداد با اين بيمارستانها با بيمارستانهاي خصوصي قرارداد بستند.
وي اضافه كرد: در طول اجراي برنامه سوم همچنين به جاي اجراي بيمه پايه و همگاني خدمات درماني در كشور ،بيمه هاي تكميلي براي افراد خاص و كاركنان برخي دستگاههاي دولتي اجرا شد و كه با توجه به آن بي عدالتي در حوزه سلامت باز هم تشديد شد.
شهبازخاني گفت: سرانه سلامت هم در طول برنامه سوم مطابق كارشناسي هاي انجام شده، رشد كافي نداشت و همچنان مورد بي توجهي مسئولان قرار گرفت كه اين امر در واقع زيربناي همه مشكلات بهداشتي و درماني مردم است كه هنوز هم حل نشده باقي مانده است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …