خانه / اخبار علمی پزشکی / انتصابات جديد در وزارت بهداشت ايران : طي احكام جداگانه‌اي دكتر سيد مرتضي صفوي را به عنوان مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و دكتر محمد مهدي وردي را به عنوان مديركل دفتر سلامت دهان و دندان منصوب شدند *** دكتر وحيد نظام‌آبادي را به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهرستان بم و دكتر محمد مهدي تدين را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بم منصوب شدند **** طي احكامي جداگانه دكتر عبدالحسين روح‌الاميني نجف آبادي را به عنوان مشاور در امور فناوري‌هاي نوين و دكتر محمد مهدي امامي ناصري را به عنوان مشاور در امور حقوقي و دكتر سعيد سركار را به عنوان دبير كميته نانو فناوري پزشكي اين معاونت منصوب شدند 1/8/84

انتصابات جديد در وزارت بهداشت ايران : طي احكام جداگانه‌اي دكتر سيد مرتضي صفوي را به عنوان مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و دكتر محمد مهدي وردي را به عنوان مديركل دفتر سلامت دهان و دندان منصوب شدند *** دكتر وحيد نظام‌آبادي را به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهرستان بم و دكتر محمد مهدي تدين را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بم منصوب شدند **** طي احكامي جداگانه دكتر عبدالحسين روح‌الاميني نجف آبادي را به عنوان مشاور در امور فناوري‌هاي نوين و دكتر محمد مهدي امامي ناصري را به عنوان مشاور در امور حقوقي و دكتر سعيد سركار را به عنوان دبير كميته نانو فناوري پزشكي اين معاونت منصوب شدند 1/8/84

انتصابات جديد در وزارت بهداشت ايران :

دكتر علويان معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي احكام جداگانه‌اي دكتر سيد مرتضي صفوي را به عنوان مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و دكتر محمد مهدي وردي را به عنوان مديركل دفتر سلامت دهان و دندان منصوب كرد.

وي همچنين به عنوان مدير اجرايي نظام سلامت شهرستان بم طي حكمي دكتر وحيد نظام‌آبادي را به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهرستان بم و دكتر محمد مهدي تدين را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بم منصوب كرد.

همچنين ‌دكتر رسول ديناروند معاون غذا و دارو اين وزارتخانه طي احكامي جداگانه دكتر عبدالحسين روح‌الاميني نجف آبادي را به عنوان مشاور در امور فناوري‌هاي نوين و دكتر محمد مهدي امامي ناصري را به عنوان مشاور در امور حقوقي و دكتر سعيد سركار را به عنوان دبير كميته نانو فناوري پزشكي اين معاونت منصوب كردند.

همچنین بررسی کنید

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …

درمان تومور‌های سلول‌های سرطان سینه با استفاده از قدرت انرژی الکترومغناطیس

بیشتر درمان‌ها برپایه شیمی درمانی، برق درمانی، انجام عمل جراحی و مصرف برخی داروهاست. امروزه …