خانه / اخبار علمی پزشکی / انتصابات جديد در وزارت بهداشت ايران : طي احكام جداگانه‌اي دكتر سيد مرتضي صفوي را به عنوان مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و دكتر محمد مهدي وردي را به عنوان مديركل دفتر سلامت دهان و دندان منصوب شدند *** دكتر وحيد نظام‌آبادي را به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهرستان بم و دكتر محمد مهدي تدين را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بم منصوب شدند **** طي احكامي جداگانه دكتر عبدالحسين روح‌الاميني نجف آبادي را به عنوان مشاور در امور فناوري‌هاي نوين و دكتر محمد مهدي امامي ناصري را به عنوان مشاور در امور حقوقي و دكتر سعيد سركار را به عنوان دبير كميته نانو فناوري پزشكي اين معاونت منصوب شدند 1/8/84

انتصابات جديد در وزارت بهداشت ايران : طي احكام جداگانه‌اي دكتر سيد مرتضي صفوي را به عنوان مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و دكتر محمد مهدي وردي را به عنوان مديركل دفتر سلامت دهان و دندان منصوب شدند *** دكتر وحيد نظام‌آبادي را به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهرستان بم و دكتر محمد مهدي تدين را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بم منصوب شدند **** طي احكامي جداگانه دكتر عبدالحسين روح‌الاميني نجف آبادي را به عنوان مشاور در امور فناوري‌هاي نوين و دكتر محمد مهدي امامي ناصري را به عنوان مشاور در امور حقوقي و دكتر سعيد سركار را به عنوان دبير كميته نانو فناوري پزشكي اين معاونت منصوب شدند 1/8/84

انتصابات جديد در وزارت بهداشت ايران :

دكتر علويان معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي احكام جداگانه‌اي دكتر سيد مرتضي صفوي را به عنوان مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و دكتر محمد مهدي وردي را به عنوان مديركل دفتر سلامت دهان و دندان منصوب كرد.

وي همچنين به عنوان مدير اجرايي نظام سلامت شهرستان بم طي حكمي دكتر وحيد نظام‌آبادي را به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهرستان بم و دكتر محمد مهدي تدين را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان بم منصوب كرد.

همچنين ‌دكتر رسول ديناروند معاون غذا و دارو اين وزارتخانه طي احكامي جداگانه دكتر عبدالحسين روح‌الاميني نجف آبادي را به عنوان مشاور در امور فناوري‌هاي نوين و دكتر محمد مهدي امامي ناصري را به عنوان مشاور در امور حقوقي و دكتر سعيد سركار را به عنوان دبير كميته نانو فناوري پزشكي اين معاونت منصوب كردند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …