خانه / اخبار علوم پايه / به نوشته نشريه علمي “جورنال او سل بايولوژي” يوهان دو روج و همكارانش از موسسه سرطان شناسي آمستردام مساله شكسته شدن اتصالات بين سلولي را در سلولهاي كبد سگها مورد بررسي قرار دادند. *** روش تازه‌اي براي توضيح نحوه سرطاني شدن سلولها ارائه شد ‪۸۴/۰۸/3‬

به نوشته نشريه علمي “جورنال او سل بايولوژي” يوهان دو روج و همكارانش از موسسه سرطان شناسي آمستردام مساله شكسته شدن اتصالات بين سلولي را در سلولهاي كبد سگها مورد بررسي قرار دادند. *** روش تازه‌اي براي توضيح نحوه سرطاني شدن سلولها ارائه شد ‪۸۴/۰۸/3‬

روش تازه‌اي براي توضيح نحوه سرطاني شدن سلولها ارائه شد ‪۸۴/۰۸/3‬

زماني كه سلولهاي روپوشه‌اي سرطاني مي‌شوند به اين توانايي دست مي‌يابند كه پيوندهاي بين سلولي كه آنها را به يكديگر مرتبط مي‌سازد در هم بشكنند و آزادي عمل براي حمله به سلولهاي ديگر را به دست آورند.

يك گروه از محققان هلندي مدل تازه‌اي براي اين فرايند تكميل كرده اند.

به نوشته نشريه علمي “جورنال او سل بايولوژي” يوهان دو روج و همكارانش از موسسه سرطان شناسي آمستردام مساله شكسته شدن اتصالات بين سلولي را در سلولهاي كبد سگها مورد بررسي قرار دادند.

سلولهاي عادي و سالم با پروتئيني موسوم به “ئي- كادهرين ‪” E-cadherin‬ به يگديگر متصل مي‌شوند. درمدلي كه به وسيله محققان هلندي مورد بررسي قرار گرفت سلولهاي كبد سگها با استفاده از عامل رشد هپاتوسيت در هم شكسته شد.

در اين بررسي روشن شد كه هپياتوسيت برخلاف آنچه كه تاكنون پنداشته مي‌شد موجب قطع فعاليت پروتئين ئي-كادهرين نمي‌شود بلكه اتصالات ميان سلولها به واسطه تنشي كه بتدريج در ماتريس و ساختار و داربست دروني سلولها رو به ازدياد مي‌گذارد درهم شكسته مي‌شود.

اين داربست دروني سيتوسكلتن نام دارد و قوت نيروهايي كه در درون آن شروع به فعاليت مي‌كند با نحوه اتصال سلولها به ساختارهاي بيرون سلولي رابطه مستقيم دارد.

ارتباط ميان بخشهاي دروني و بيروني سلولها با كمك گيرنده‌هاي اينتگرين تامين مي‌شود.

‪‬

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …