خانه / اخبار صنفي / پزشكاني كه مي‌توانند با روابط عمومي بهتر و مناسب‌تري با بيماران خود رفتار كنند، بيماران راضي‌تري دارند.

پزشكاني كه مي‌توانند با روابط عمومي بهتر و مناسب‌تري با بيماران خود رفتار كنند، بيماران راضي‌تري دارند.

يك تحقيق جديد نشان داده است: پزشكاني كه مي‌توانند با روابط عمومي بهتر و مناسب‌تري با بيماران خود رفتار كنند، بيماران راضي‌تري دارند.

۴۰۲۶۳.JPG

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  بر اساس نتايج اين تحقيق که در دانشگاه مك گيل مونترال انجام شد  ، پزشكان جواني كه در تست‌هاي مربوط به مهارت‌هاي ارتباطاتي، نمرات بهتري دريافت كردند در مقايسه با ساير همكاران پزشك خود در طول دوران كاري خود به مراتب كمتر پايشان به مراجع قانوني كشيده مي‌شود.

در اين تحقيق، دكتر رابين تامبلين و دستياران وي از دانشگاه مك گيل مونترال به جمع‌آوري اطلاعات از 3 هزار و400 پزشك كه تحت آزمون مهارت‌هاي كلينيكي در مجمع پزشكي كانادا قرار گرفته‌اند، پرداختند.

اين آزمون شامل ارزيابي مهارت‌هاي روابط عمومي در اين پزشكان بين سال‌هاي 1993 تا 1996 بوده است. اين اطلاعات تا سال 2005 و پس از 2 الي 25 سال تجربه كاري اين پزشكان جمع‌آوري شد.
محققان دريافتند كه ميزان شكايت‌هاي بيماران از پزشكاني كه مهارت‌هاي ارتباطاتي و به بياني ديگر روابط عمومي ضعيف‌تري داشتند، بسيار بيشتر بوده است.

لذا نتيجه اين پژوهش بر ضرورت مورد توجه قرار دادن و اهميت دادن به مهارت‌ها و جنبه‌هاي تخصصي اغلب در طول دوره آموزش پزشكي تاكيد مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …