خانه / بهداشت عمومي / نتيجه تحقيقات علمي درآمريكا نشان داده است كه داروي “هرسپتين” (‪ (Herceptine‬خطر رشد مجدد غده سرطان سينه در زنان را در مراحل اوليه بيماري به ميزان ‪ ۵۰‬درصد كاهش مي‌دهد. ‪۸۴/۰۸/4

نتيجه تحقيقات علمي درآمريكا نشان داده است كه داروي “هرسپتين” (‪ (Herceptine‬خطر رشد مجدد غده سرطان سينه در زنان را در مراحل اوليه بيماري به ميزان ‪ ۵۰‬درصد كاهش مي‌دهد. ‪۸۴/۰۸/4

داروي “هرسپتين” از بروز مجدد سرطان سينه جلوگيري مي‌كند ‪۸۴/۰۸/4‬

داروي “هرسپتين” از بروز مجدد سرطان سينه جلوگيري مي‌كند. اين دارو كه نام ژنريك آن “ترازتوزوماب” (‪Traztuzumab)‬است، پروتئينهاي موسوم به ‪HER2‬ را كه به نظر مي‌رسد در بدن برخي از زنها بسيار زياد باشد، مورد هدف قرار مي‌دهد.

نتيجه تحقيقات علمي درآمريكا نشان داده است كه داروي “هرسپتين” (‪ (Herceptine‬خطر رشد مجدد غده سرطان سينه در زنان را در مراحل اوليه بيماري به ميزان ‪ ۵۰‬درصد كاهش مي‌دهد.

در جريان اين تحقيقات، دست كم ‪ ۱۷۰۰‬زن به مدت يك سال داروي هرسپتين مصرف كردند و تعداد مشابه ديگري از زنان تنها زير نظر محققين قرار داشتند.

پس از ‪ ۱۲‬ماه، ‪ ۱۳‬درصد زناني كه تحت نظر بودند”‪ ۲۲۰‬نفر” مجددا به سرطان مبتلا شدند كه ‪ ۳۴‬نفر آنها در اثر بيماريهاي مرتبط با سرطان درگذشتند.

در گروهي كه هرسپتين مصرف كرده بودند فقط هفت ونيم درصد (‪ ۱۲۷‬نفر) مجددا به سرطان مبتلا شدند و فقط ‪ ۲۳‬نفر از بيماريهاي مربوط به سرطان مردند.

در يك تحقيق ديگر كه در نشريه پزشكي “نيوانگلند” به چاپ رسيده همچنين نشان داده شده‌است اين دارو هنگامي كه با داروهاي شيمي درماني همراه‌مي‌شود خطرابتلاي مجدد به سرطان را كاهش مي‌دهد.

يكي از محققين امور سرطاني نتايج اين تحقيقات را “شگفت‌آور” توصيف كرده است.اما از سوي ديگر نتايج اين تحقيقات فشار را براي در دسترس بودن اين دارو براي مراحل اوليه و پيشرفته سرطان، افزايش مي‌دهد.

در حدود يك پنجم زنان مبتلا به سرطان سينه در بريتانيا يعني دست كم ‪۱۰‬ هزار نفر، داراي پروتئين ‪ HER2‬هستند.

شركت “روش” كه سازنده هرسپتين است، بايد براي آنكه اين دارو در دسترس افرادي كه در مراحل اوليه سرطان سينه هستند، قرار گيرد، از مقامات پزشكي اروپا اجازه بگيرد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …