خانه / تاریخ پزشکی / ۲۸‬شهريور (‪ ۱۹‬سپتامبر)، ‪‬‬ در چنين روزي “كارل اريش كورنز” گياه‌شناس و ژنتيك دان آلماني ديده به جهان گشود.

۲۸‬شهريور (‪ ۱۹‬سپتامبر)، ‪‬‬ در چنين روزي “كارل اريش كورنز” گياه‌شناس و ژنتيك دان آلماني ديده به جهان گشود.

۲۸‬شهريور برابر با ‪ ۱۹‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۶‬است. ‪ ۱۶۰‬سال پيش در چنين روزي “كارل اريش كورنز” گياه‌شناس و ژنتيك دان آلماني ديده به جهان گشود. اين گياه شناس و ژنتيكدان آلماني از احياكنندگان نظريات مندل محسوب مي شود.

“گريگور مندل”، نخستين كسي بود كه توانست قوانين حاكم بر انتقال صفات ارثي را شناسايي كند.

اين كشيش اتريشي در سال ‪ ،۱۸۶۵‬اين قوانين را كه حاصل آزمايشاتش روي گياه نخود فرنگي بود، ارايه كرد. اما جامعه علمي آن دوران به ديدگاه‌ها و كشفيات او اهميت چنداني نداد و نتايج كارهاي مندل به دست فراموشي سپرده شد.

در سال ‪ ۱۹۰۰‬ميلادي كشف مجدد قوانين ارائه شده از سوي مندل، توسط كورنز، درويس و شرماك باعث شد كه نظريات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتيك شناخته شود.

كورنز، همچنين از جمله نخستين كاشفان وراثت غيركوروموزمي (سيتوپلاسمي) محسوب مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل