پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آزمایشگاه / کدام آزمایش ها نیاز به ناشتایی دارند ؟

کدام آزمایش ها نیاز به ناشتایی دارند ؟

1ـ تست شمارش سلول های خونی (CBC) : این آزمایش نیاز به آمادگی خاص یا ناشتایی نداشته و در هر زمانی برای بیمار قابل انجام است.

2ـ تست چربي خون : برای انجام تست چربی خون ناشتا بودن بیمار حداقل 14 ساعت قبل از انجام آزمایش ضروری می باشد. حتی سفارش می شود برای اینکه پزشک شما بتواند برای الگوی غذاییتان تصمیم گیری نماید ، آخرین وعده غذایی هم که میل می نمایید سبک باشد.

3ـ تست قند خون (FBS) : برای انجام تست قند خون باید حداقل 8 ساعت ناشتا بود. معمولا بعد از گذشت 2 ساعت از صرف غذا ، میزان قند خون کاهش پیدا می کند ولی برای نتیجه دقیق این میزان ناشتایی ضروری می باشد. در صورت نیاز بیمار می تواند به مقدار بسیارکم آب بنوشد.

5ـ تست کلیه (BUN / CR) : برای انجام این تست نیاز به ناشتایی نیست .

6ـ تست اسيد اوريک : برای انجام این تست نباید قبل از انجام آزمایش گوشت قرمز زیاد استفاده شود. 4 ساعت ناشتایی قبل از انجام این آزمایش کافی است.

7ـ تست سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر : در این تست ناشتایی اجباری نیست ولی بهتر است بیمار حداقل 4 ساعت ناشتا باشد.

8ـ تست PT /PTT /INR : برای انجام هیچ یک از این تست ها ، لازم نیست بیمار ناشتا باشد.

9ـ تست هموگلوبین : این تست نیاز به آمادگی خاص یا ناشتایی ندارد.

10ـ تست AST / ALT : این تست ها جز تست های کبدی هستند و لازم نیست بیمار برای انجام آن ها ناشتا باشد.

11ـ تست ESR / CRP : این دو تست هم نیاز به ناشتایی ندارند.

12ـ تست آلكالن فسفاتاز : قبل از انجام این آزمایش به 4 ساعت ناشتایی نیاز است.

13ـ تست هاى تيروئيدی : معمولا تست های تیروئیدی نیاز به ناشتایی ندارند.

14ـ تست بررسي آهن خون : برای انجام این آزمایش از 2 روز قبل انجام آزمایش ، باید مصرف ویتامین B12 و سایر مکمل های آهن خودداری شود. ناشتایی برای این آزمایش اجباری نیست ولی 4 ساعت قبل بیمار ناشتا باشد خوب است.

تلگرام