پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آزمایشگاه / دستور‌العمل كار در اتاق كشت سلول

دستور‌العمل كار در اتاق كشت سلول

برای انجام کارهای مربوط به کشت سلول باید تا جایی که امکان دارد یک اتاق جداگانه در نظر گرفته شود. این اتاق باید عاری از هر گونه شلوغی بوده و در صورت امکان از یک تهویه هوای فیلتر شده در محیط کار برخوردار باشد. یک فیلتر هوای HEPA ) High Efficiency Particle Air Filter ) می تواند چنین محیطی را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، بافت اولیه حیوانی و میکروارگانیسم ها نباید در نزدیکی آزمایشگاه کشت سلول کشت شوند و باید یک آزمایشگاه جداگانه و اختصاصی برای کار کشت سلول به صورت استریل طراحی شود. پوشش های مخصوص آزمایشگاه کشت سلول باید در ورودی آزمایشگاه پوشیده شده و لباسی که از این محیط خارج می گردد نباید مجدداً وارد آزمایشگاه شود.

در صورت نیاز به استریلیتی شدید یک هود لامینار جهت حفظ بهتر از شرایط استریل پیشنهاد می گردد. در صورت استفاده از یک ماده شیمیایی خطرناک باید از هود های ورتیکال یا عمودی استفاده گردد. به هر حال برای کشت های اولیه و در حالی که هیچ گونه هود لامینار یا اتاق استریل در دسترس نیست باید یک فضای استریل جهت انجام کار در نظر گرفت. اگر شیوه های سترونی یا استریلیزاسیون به درستی رعایت گردد و نظافت و نظم محیط حفظ شود، می توان تا حدی از محیط کار استریل آسوده خاطر بود.

تمام سطوح کار، میز ها و قفسه ها و هود لامینار باید به طور مرتب با اتانول 70% یا یک پاک کننده جایگزین به درستی پاکیزه و استریل گردند. در صورتی که هود لامینار یا فیلتر های هوا در محیط کار وجود نداشت، کار کشت می تواند بر روی یک میز تمیز با کمک شعله آتش جهت استیل نمودن سطح کار و هوای اطراف آن انجام گردد

1-نظافت و تمیزی هفتگی كف آزمایشگاه با دترجنت

2-بسته بودن درب اتاق

3-عدم وجود وسایل غیر ضروری

4-چك كردن فیلتر های هود لمینار در فواصل زمانی مناسب

5-پاك كردن سطوح میز ها به صورت هفتگی با یك ماده ضد عفونی كننده مناسب مثل الكل 70%

6-الكل كشی تمام سطح هود قبل و پس از كار كشت

7-تعویض هفتگی آب انكوباتور

8-تمیز نمودن سطوح داخلی انكوباتور با دترجنت و الكل 70 درصد به صورت ماهیانه

9-اتوكلاو ظروف شیشه ای قبل از استفاده

10-قراردادن ظروف شیشه ای بدون در پوش در فور به مدت 90 دقیقه و در دمای 160 درجه سانتی گراد با درپوشی از فویل قبل از استفاده

– ویژگی های آزمایشگاه كشت سلولی

– دوری از بخش های میكروب شناسی و محل نگهداری حیوانات

– دوری از مكان های پر تردد

– استفاده از میز ها و كابینت های استیل تا به راحتی ضد عفونی شوند.

– برخورداری از قسمت قرنطینه برای بررسی مواد تازه وارد

– برخورداری از ناحیه اصلی كه عاری از عوامل عفونی و مواد مشكوك است.

– وجود هوای فشار مثبت در آزمایشگاه نسبت به راهرو ها

– برخورداری از سیستم تثبیت كننده برق شهر

– برخورداری از كف و دیواره های صاف و صیقلی و ضد آب با رنگی روشن

– بسته بودن همیشگی درب آزمایشگاه

– نظافت هفتگی كف آزمایشگاه با دترجنت و میز ها با الكل 70%

تلگرام