خانه / نوزاد و کودک / بچه ها در چه سنی کابوس می بینند؟

بچه ها در چه سنی کابوس می بینند؟

بچه ها بین 3.5 یا 4 سالگی کابوس خیلی کمتری دارند ولی در سن 5 سالگی بیشتر می شود. مخصوصا نگرانی بچه های 5 ساله این است که حیواناتی هم از کوچک و یا بزرگ در کمدی مخفی هستند و یا زیر تخت آن ها هستند که باید آن ها را در این زمینه کمک کرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، در 6 و 7 سالگی معمولا نگرانی بچه ها از ارواح و اشباح و حرف هایی از این قبیل خواهد بود. خوشبختانه بچه ها با کمی مواظبت و مراقبت میتوانند از آن بگذرند و نیز می دانیم که پسر بچه زودتر به خواب می رود و کمی هم خواب بیشتری دارد.

برخی از بچه ها حدود 4 – 5 – 6 سالگی قبل از خوابیدن ، بازی هایی را درمی آورند ، غذا می خواهند ، شیر می خواهند ، آب می خواهند یا مایل هستند که یکی از اسباب بازی ها یا عروسک خودشان را با خودشان داشته باشند.

در حالی که با مهربانی میتوانیم آن را پاسخ دهیم و باید بدانیم که غالب اوقات این بهانه ای است برای نخوابیدن. بچه های 5 – 6 ساله برخی از اوقات فین فین هایی می کنند که نشانه ی نگرانی آن ها است و یا دستشان را در مویشان می برند یا انگشتشان را می خورند.

ولی این نوع اتفاقات برای بچه ها عادی است و ما باید با مهربانی با آن ها برخورد کنیم. چون مهمترین مسئله ، اطمینان از محبت ما است و آرامشی که از این طریق پیدا می کنند.
نکته : اگر فرزند ما گرفتار کابوس و یا وحشت خواب شد. پدر یا مادر باید به سراغ او بروند ، او را بیدار کنند ، مواظب او باشند و با او با آرامش صحبت کنند. این که خواب است و واقعیت ندارد را برای او مشخص کنند.

به او اطمینان دهند که کنارش هستند و با او هستند و کمک کنند که بخوابد و مدت بیشتری کنار او بمانند ، تا خاطر بچه و شما هر دو آسوده باشد که این مشکل پشت سر گذاشته شده است و اگر فرزند شما راه افتاده است بهتر آن است که در حالی که مواظب بدنش هستید چون ممکن است که به زمین بخورد و او را گرفته اید ، به او بدون این که بیدارش کنید این پیام را خواهید داد که به اتاق خوابش و رختخوابش برگردد و او را کمک می کنید تا در آن مسیر حرکت کند.

معمولا این بچه ها فردا صبح از آنچه که اتفاق افتاده است خبری ندارند.این حرکت معمولا در 3 ساعت اول خواب بچه ها اتفاق می افتد . ولی اگر بچه ها فقط کمی ناله و گریه می کنند بهتر است که کاری به کارشان نداشته باشیم . اما اگر وحشت زده هستند و فریاد می زنند بیدار کردن آن ها کمک می کند.