خانه / اخبار پزشکی ایران / سرانه مصرف روغن خوراکی ايرانى ها چه مقدار است؟

سرانه مصرف روغن خوراکی ايرانى ها چه مقدار است؟

سرانه مصرف روغن ايرانى ها در سال ١.٥ تا ٢ ميليون تن در سال است كه بر اين اساس سرانه مصرف روغن هر ايرانى ٢٥ كيلوگرم در سال مى شود و اين ميزان از استاندارد جهانى بالاتر است

مديركل اداره غذا سازمان غذا و دارو درباره سرانه مصرف روغن در ايران خبر داد.

وحید مفيد مديركل اداره نظارت بر غذا و فرآورده هاى آشاميدنى سازمان غذا و دارو درباره سرانه مصرف روغن در ايرانى ها  گفت: سرانه مصرف روغن ايرانى ها در سال ١.٥ تا ٢ ميليون تن در سال است كه بر اين اساس سرانه مصرف روغن هر ايرانى ٢٥ كيلوگرم در سال مى شود و اين ميزان از استاندارد جهانى بالاتر است و به طور كلى ايرانيان چربى، قند و نمك را بيش از متوسط جهانى مصرف مى كنند.

اسيد چرب ترانس روغن هاى خوراكى به زير ٢ درصد رسیده است
وى در ادامه به كاهش ميزان اسيدهاى چرب ترانس و اشباع در روغن هاى مصرفى خانوار اشاره كرد و افزود: بر اساس برنامه ها و كنترل هايى كه سازمان غذا و دارو (medicine)انجام مى دهد، اسيد چرب ترانس روغن هاى خوراكى مصرفى خانوارهاى ايرانى به زير ٢ درصد رسيده است كه اين ميزان اسيد چرب ترانس روغن هاى خوراكى مطابق استانداردهاى بيشتر كشورهاى پيشرفته دنياست.

مديركل اداره نظارت بر غذا و فرآورده هاى آشاميدنى سازمان غذا و دارو با اشاره به ميزان اسيدچرب اشباع روغن هاى مصرفى خانوار ايرانى گفت: اسيدچرب اشباع با توجه به نوع محصول متفاوت است اما بر اساس استانداردهايى كه تدوين شده است و كنترل هايى كه انجام مى شود و پروانه هايى كه در اداره كل غذا در سازمان غذا و دارو صادر مى كنيم، اسيد چرب اشباع در حداقل ممكن بر اساس نوع روغن قرار دارد.

کاهش اسیدچرب ترانس در روغن های خوراکی به زیر ٢٠ درصد

مفيد در ادامه ميزان اسيدچرب اشباع در برخى روغن ها را بيان كرد و افزود: ميزان اسيدهاى چرب اشباع در روغن هاى مصرفى در سفره ايرانى ها به زير ٢٠ درصد رسيده و اكنون ميزان اسيدچرب اشباع در روغن هاى سرخ كردنى به زير ٣٠ درصد كاهش پيدا كرده كه اين ميزان مطابق استانداردهاى جهانى و با نظارت سازمان غذا و دارو و همكارى صنعت كاهش داشته است.

وى با بيان اينكه اسيدچرب ترانس بالا سلامت مصرف كنندگان را به خطر مى اندازد، گفت: در همين راستا اسيدچرب ترانس را در روغن هاى مصرفى خانوار ايرانى ها به ٢ درصد كاهش داديم البته اسيدچرب اشباع باتوجه به سبك زندگى افراد ممكن است متفاوت باشد و اسيدچرب ترانس را تا حداقل هاى دنيا كاهش (decrease)داده ايم.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: اسيدچرب اشباع بيشتر در مورد روغن هاى جامد مطرح بوده و كمتر در روغن هاى مايع اين مسئله عنوان مى شود.

تلگرام

محتوا پیشنهادی

ساخت دستیار رباتیک جراح قلب تپنده در کشور

دستیار رباتیک جراح قلب تپنده در آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر …

تولید واکسن برای همه انواع این ویروس امکان‌پذیر می‌شود

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس موفق به تولید …