ششم مهر(‪ ۲۸‬سپتامبر ‬) ، در چنین روزی “لویی پاستور”، شیمیدان و باکتری‌شناس معروف فرانسوی درگذشت.

ششم مهر برابر با ‪ ۲۸‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۱۲‬سال پیش در چنین روزی “لویی پاستور”، شیمیدان و باکتری‌شناس معروف فرانسوی درگذشت.

  ابداع روش پاستوریزاسیون، پایه‌گذاری دانش میکروب شناسی، ایمنی‌شناسی و کشف و ساخت واکسن، علیه بیماری هاری از اقدامات و اکتشافات این دانشمند بزرگ است.

 از تزریق موفقیت آمیز واکسن هاری، توسط پاستور و همکارانش، یکصد وبیست و دو سال می‌گذرد.  

 این تزریق از تزریقات چندگانه پاستور و همکارانش بود که بر روی یک پسر بچه ‪ ۹‬ساله که توسط یک سگ هار، شدیدا مجروح شده بود، انجام شد. پاستور برای نخستین بار برای معالجه این کودک از واکسن استفاده کرد. تزریق واکسن که به پایان رسید به تدریج خواب کودک به حالت طبیعی بازگشت و بهبود یافت.

 این پسر بچه مجروح که “ژوزف مایستر”، نام داشت، بعدها رییس انستیتو پاستور شد.  

 همچنین ‪ ۲۱۷‬سال پیش در چنین روزی ، “ریچارد برایت”، پزشک انگلیسی به دنیا آمد. برایت نخستین کسی بود که تظاهرات بالینی اختلال کلیوی نفریت یا بیماری برایت را شرح داد. از او با عنوان پدر علم “نفرولوژی” یاد می‌شود

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل