خانه / تاریخ پزشکی / ششم مهر(‪ ۲۸‬سپتامبر ‬) ، در چنين روزي “لويي پاستور”، شيميدان و باكتري‌شناس معروف فرانسوي درگذشت.

ششم مهر(‪ ۲۸‬سپتامبر ‬) ، در چنين روزي “لويي پاستور”، شيميدان و باكتري‌شناس معروف فرانسوي درگذشت.

ششم مهر برابر با ‪ ۲۸‬سپتامبر ‪ 2007‬است. ‪ 112‬سال پيش در چنين روزي “لويي پاستور”، شيميدان و باكتري‌شناس معروف فرانسوي درگذشت.

  ابداع روش پاستوريزاسيون، پايه‌گذاري دانش ميكروب شناسي، ايمني‌شناسي و كشف و ساخت واكسن، عليه بيماري هاري از اقدامات و اكتشافات اين دانشمند بزرگ است.

 از تزريق موفقيت آميز واكسن هاري، توسط پاستور و همكارانش، يكصد وبيست و دو سال مي‌گذرد.  

 اين تزريق از تزريقات چندگانه پاستور و همكارانش بود كه بر روي يك پسر بچه ‪ ۹‬ساله كه توسط يك سگ هار، شديدا مجروح شده بود، انجام شد. پاستور براي نخستين بار براي معالجه اين كودك از واكسن استفاده كرد. تزريق واكسن كه به پايان رسيد به تدريج خواب كودك به حالت طبيعي بازگشت و بهبود يافت.

 اين پسر بچه مجروح كه “ژوزف مايستر”، نام داشت، بعدها رييس انستيتو پاستور شد.  

 همچنين ‪ ۲۱۷‬سال پيش در چنين روزي ، “ريچارد برايت”، پزشك انگليسي به دنيا آمد. برايت نخستين كسي بود كه تظاهرات باليني اختلال كليوي نفريت يا بيماري برايت را شرح داد. از او با عنوان پدر علم “نفرولوژي” ياد مي‌شود

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل