روزنامه “سانکی” نوشت: شرکت ژاپنی “افتی شیسئیدو” ماسک بهداشتی ویژه دهان وبینی ساخته است که می‌تواند در کمترازیک دقیقه، ویروس آنفلوآنزای وارد شده‌به آن را نابودکند. ۶/۸/۸۴

ژاپنی‌ها ماسکی ساختند که در یک دقیقه ویروس آنفلوآنزا را نابود می‌کند ‪۸۴/۰۸/۶‬ صدا

شرکت ژاپنی “افتی شیسئیدو” ماسک بهداشتی ویژه دهان وبینی ساخته است که می‌تواند در کمترازیک دقیقه، ویروس آنفلوآنزای وارد شده‌به آن را نابودکند.

روزنامه “سانکی” نوشت:این شرکت درنظر دارد که این ماسک را از ماه آینده نوامبر وارد بازار کند.

در درون این ماسک که “نانو بلوک ویروس کات” نام دارد، یک فیلتر مجهز به پادتن ضد ویروس آنفلوآنزا کار گذاشته شده است که پس از ترکیب با ویروس آن را از کار می‌اندازد.

دست‌اندرکاران گفتند که این فیلتر درکمتر از یک دقیقه تا ‪ ۹۹/۹‬درصد ویروس واردشده به آن را مورد تهاجم قرار داده و از وروداین ویروس به درون بدن جلوگیری می‌کند.

این ماسک همچنین می‌تواند ازخروج ویروس آنفلوآنزا از دهان بیماران و سرایت آن به دیگران در هنگام سرفه کردن جلوگیری کند.

دست‌اندرکاران می‌گویند که یک عددازاین ماسک برای استفاده یک روز کافی می‌باشد.

نرخ این ماسک که در بسته‌های هفت تایی بفروش خواهد رسید یکهزار و ‪۳۶۵‬ ین می‌باشد.(هر دلار برابر با حدود ‪ ۱۱۵‬ین)

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …