حواس پرتی در بیشتر موارد مربوط به کم توجهی است و ارتباطی با بیماری مغزی ندارد.

پزشکان معتقدند حواس پرتی در بیشتر موارد مربوط به کم توجهی است و ارتباطی با بیماری مغزی ندارد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روزنامه لوپاریزین  ، ۱۵ تا۲۳ درصد فرانسویان ۳۵ سال به بالا و بویژه زنان دچار حواس پرتی هستند وبیشتر این افراد معتقدند که حواس پرتی آنها آغاز بیماری آلزایمر است.بطور کلی برای به یاد آوردن موضوع یا انبار کردن اطلاعات بر روی حافظه باید ابتدا آنها را ضبط کرد وباید دانست که چگونه این اطلاعات را جمع آوری کرد.

پژوهشگران می گویند هنگامی که افراد ذهن مشغولی،استرس و بی توجهی باشند ضبط اطلاعات در حافظه آنها به بدی انجام می گیرد وجمع آوری اطلاعات نیز به همین شکل خواهد بود.

دکتر برونو دوبوا از مرکز اعصاب بیمارستان پیتیه  سالپاریر پاریس می گوید افرادی که از حواس پرتی شکایت دارند در بیشتر موارد دچار افسردگی هستند.

وی می افزاید: پریشانی و ترس تمامی توانایی های توجه و دقت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد ومانع از عملکرد صحیح آنها می شود پزشکان با معاینه سادهای می توانند به راحتی تشخیص دهند که این حالت مربوط به بیماری مغزی است یا کم توجهی.

عدم مراجع به موقع بیماران به پزشک یکی از موانعی است که تشخیص اینگونه بیماریها را با سختی همراه می کند.

همچنین بررسی کنید

علل، عوارض و درمان خانگی زردی زبان

زردی زبان می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما باید آن را جدی بگیرید زیرا …

علت نیاز بدن به کلسیم چیست؟

کلسیم علاوه بر اینکه به طور طبیعی در بسیار از مواد غذایی وجود دارد، تولید …