خانه / تاریخ پزشکی / ۲۰‬مهر (‪ ۱۲‬اكتبر) ، ‪در چنين روزي “پل هرمان مولر” شيميدان سوييسي و كاشف “سم د.د.ت” چشم از جهان فروبست.

۲۰‬مهر (‪ ۱۲‬اكتبر) ، ‪در چنين روزي “پل هرمان مولر” شيميدان سوييسي و كاشف “سم د.د.ت” چشم از جهان فروبست.

 ۲۰‬مهر برابر با ‪ ۱۲‬اكتبر ‪ 2007‬است. ‪ 42‬سال پيش در چنين روزي “پل هرمان مولر” شيميدان سوييسي و كاشف “سم د.د.ت” چشم از جهان فروبست.

اين سم، براي نخستين بار در ‪ ۱۸۷۳‬توسط يك دانشجوي آلماني سنتز شد، اما تا سال ‪ ۱۹۳۰‬به دست فراموشي سپرده شد تا اينكه مولر كه روي تاثير حشره كش هاي بلند -اثر(‪ (Long-Lasting‬بر حشره بيد لباس (‪ (Clothes Moth‬تحقيق مي‌كرد دوباره آن را كشف كرد.

اين سم تا سال ‪ ۱۹۷۳‬بطور گسترده‌اي در آمريكا عليه آفات كشاورزي و دامي استفاده شد و سپس استفاده از آن به دليل انباشتگي آن در در زنجيره غذائي ممنوع شد.

مولر به خاطر كشف اين ماده كه براي بيش از ‪ ۲۰‬سال در سراسر جهان به صورت گسترده كاربرد داشت در سال ‪ ۱۹۴۸‬جايزه فيزيولوژي و پزشكي نوبل را دريافت كرد.

همچنين در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۴۳‬مكس ورتهايمر”، روان شناس متولد چك درگذشت.او يكي از پايه‌گذاران روانشناسي “گشتالت” به شمار مي‌رود.

گشتالت، واژه‌اي آلماني به معناي شكل، ريخت، يا سازمان و مفهوم ضمني آن كليت و تماميت است. روانشناسان گشتالت ادراكات را كل‌ها يا الگوهاي سازمان يافته مي‌دانند.

روانشناسي گشتالت كه در نخستين دهه‌هاي قرن بيستم در آلمان پديدار شد، عنوان مي‌كرد كه افراد مستعد هستند كه اطلاعات را به روش‌هاي خاصي سازماندهي كنند.

بسياري بر اين باورند كه روانشناسان شناخت گرا، بعدها با استفاده از اين ديدگاه، “فرايندهاي سازمان يافته” را تعريف كردند.

همچنين ‪ ۷۸‬سال پيش در چنين روزي “دستگاه تنفس مصنوعي”، كه به نام ريه آهني ناميده مي‌شد، در بيمارستان بوستون به كار گرفته شد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل