۲۱‬مهر (‪ ۱۳‬اکتبر) ، ‬ در چنین روزی، “رودلف ویرشو” پایه‌گذار “آسیب شناسی سلولی” به دنیا آمد.

 ۲۱‬مهر برابر با ‪ ۱۳‬اکتبر ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۸۶‬سال پیش در چنین روزی، “رودلف ویرشو” پایه‌گذار “آسیب شناسی سلولی” به دنیا آمد.

 ویرشو، در سال ‪ ۱۸۵۸‬کتابی به عنوان “آسیب شناسی سلولی” انتشار داد.

او همچنین در زمینه بهبود وضعیت بهداشتی در شهر برلین تلاش و تحقیق کرد.

ویرشو، معتقد بود که عوامل محیطی نظیر شرایط نامناسب زندگی به اندازه میکروب‌ها در ایجاد بیماری موثرند.

وی، همچنین، به رشد و پیشرفت دانش انسان شناسی در آلمان کمک زیادی کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل