پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آزمایشگاه / دستگاه PET CT چیست؟ (قسمت دوم)

دستگاه PET CT چیست؟ (قسمت دوم)

ایزوتوپ‌های تابش‌كننده پوزیترون نظیر كربن، نیتروژن، اكسیژن و فلورین همه از عناصر اصلی تركیبات مختلف بدن هستند و لذا به راحتی در واكنش‌های متابولیك وارد می‌شوند.
بعضی از این رادیوایزوتوپ‌ها به صورت مستقیم و یا با برچسب شدن با داروها مصرف می‌شوند. پس از اینكه رادیودارو به صورت تزریق و یا به صورت گاز از طریق تنفسی به بیمار داده شد، بسته به خصوصیات ویژه دارو، این ماده در بخشی از بدن بیمار تجمع پیدا می‌كند.

این رادیو دارو جذب ارگان و یا محل مورد تصویربرداری می‌شود و با توجه به شرایط بیماری، در ارگان مورد بررسی توزیع و جذب می‌شود. این رادیو دارو از خود پوزیترون ساطع می‌كنند و پوزیترون‌ها با الكترون‌ها جفت شده و نابود می‌شوند كه حاصل نابودی هر جفت پوزیترون و الكترون دو فوتون گاما با زاویه تابش 180 درجه است.

به وسیله دتكتورهایی كه در اطراف بیمارقرار گرفته‌اند این دو فوتون آشكارسازی شده و سپس به كمك رایانه، از مجموعه این فوتون‌ها تصویری تشكیل می‌شود. این فوتون‌ها از ساختمان‌های عمقی در بدن ناشی شده و در اثر بافت‌های سطحی تضعیف شده‌اند. عامل تضعیف این فوتون ها، بیش از اینكه ناشی از بافت‌های اطراف منطقه تصویربرداری باشد، ناشی از پوست و بافت‌های سطحی است. این اثر پدیده تضعیف، در تصاویر تصحیح شده و تضعیف نشده به شمار نمی‌آید.

بلكه برای نشان دادن فعالیت بالا، نزدیك سطح و به همان نسبت برای فعالیت كم، نزدیك مركز ظاهر می‌شود. علاوه بر به دست آوردن داده‌های آناتومیكی، سیستم تابش CT می‌تواند برای تولید طرح و نقشه تضعیف كه برای اصلاح كردن اثر تضعیف استفاده می‌شود به كار برده شود.

به خاطر پایین بودن انرژی فوتون CT-Xray (140-100kvp) ضریب تضعیف CT معیاری برای منعكس كردن تضعیف فوتون پرانرژی kev511 است. این فرایند اصلاح، برای ارزیابی كمی بسیار ضروری است همان‌قدر كه افزایش كیفیت تصویر مهم است. به دلیل اینكه محصول در طی این فرایند حاصل و معرفی می‌شود، هر یافته مشكوكی، می‌تواند با نگاه كردن تشخیص داده شود، اگر توده غیرعادی در تصویر خروجی اصلاح نشده، ظاهر شود، اغلب CT اسكن به دنبال اسكن تابشی PET حاصل می‌شود.

زیرا اسكنرها در همان كانتری كه بیمار در آن قرار می‌گیرد، روی همان تخت و در همان حالت، هر دو نوع اسكن را بر روی بیمار انجام می‌دهند. بنابراین، آنها در یك تصویر ثبت و دیده می‌شوند. تصاویر در 3 سطح مطرح می‌شوند (كرونال، ترنس اكسیال، ساژیتال) البته به همان خوبی كه در تصاویر سه بعدی MRI دیده می‌شوند.

تصاویر pet-ct می‌توانند در زمان نمایش بچرخند. تصاویر CT، چه اصلاح شده و چه اصلاح نشده، با اسكنرهای PET می‌توانند به صورت تركیبی روی یك صفحه آورده شوند. در روش PET بخش عمده‌ای از مشكلات را نخواهیم داشت. در این روش تصحیح تضعیف كه از مشكلات SPECT است به راحتی صورت می‌گیرد.

ایزوتوپ‌های تابش‌كننده پوزیترون نظیر كربن، نیتروژن، اكسیژن و فلورین همه از عناصر اصلی تركیبات مختلف بدن هستند و لذا به راحتی در واكنش‌های متابولیك وارد می‌شوند. در این روش انواع مختلفی از پرتو داروها موجودند. همچنین عمل كولیماسیون به صورت الكترونیكی صورت می‌گیرد و لذا دیگر احتیاج به كولیماتور مكانیكی نخواهد بود، در نتیجه حساسیت بسیار افزایش می‌یابد.

در ضمن تمامی تابش‌كننده‌های پوزیترون، فوتون‌هایی با انرژی kev511 تابش می‌كنند، لذا می‌توان سیستم را برای این انرژی تنظیم كرد.

تلگرام