خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / مقررات بهداشتي خوابگاهها ی دانشجویی ، دانش آموزی و غیره

مقررات بهداشتي خوابگاهها ی دانشجویی ، دانش آموزی و غیره

مقررات بهداشتي خوابگاهها ی دانشجویی ، دانش آموزی و غیره
  راهروها و اتاقها :
 کف قابل شستشو ، بدون فرو رفتگي ، داراي شيب مناسب و تميز باشد .

 سقف بايد صاف ، بدون ترک خوردگي ، تميز و بدون فرورفتگي و داراي رنگ آميزي مناسب باشد .

 نور طبيعي يا مصنوعي طوري تامين شود که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 کپسول اطفا حريق جهت جلوگيري از حريق وجود داشته و پرسنل مربوطه آموزش لازم را ببينند .

 تهويه ساختمان بايد مناسب و کافي باشد .

 کليه پنجره ها بايد مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 درها و پنجره ها بايد سالم و تميز و بدون ترک خوردگي و شکستگي باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در خوابگاه ديده شود .

 اتاقها مجهز به کمد و تخت ، به تعداد کافي ، سالم و تميز باشد .

 مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساکن در آن باشد .

 پنجره اتاق داراي پرده مناسب و تميز باشد .

سرويسهاي بهداشتي :
 تهويه بايد به نحوي صورت گيرد که هميشه هواي داخل توالت ئ دستشويي سالم و عاري از بو باشد .

 وسايل نو و روشنايي بدون نقص باشد .

 کف بايد بدون فرو رفتگي ، داراي شيب مناسب و تميز باشد .

 سقف بايد بدون شکاف و تميز باشد .

 ساختمان ديوار بياد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تميز باشد .

 در و پنجره ها و شيشه ها سالم و مجهز به توري سيمي ضدزنگ باشد .

 شيرهاي برداشت آب و شيلنگ بايد سالم و بدون نقص باشد .

 از توالت و دستشويي صاف از جنس کاشي يا سراميک که همواره تميز و پاکيزه باشد استفاده شود .

 تعداد سرويسهاي بهداشتي ( توالت و دستشويي ) متناسب با جمعيت ساکن باشد .

 سيستم فاضلاب ( از نظر گرفتگي لوله ، سالم بودن لوله هاي فاضلاب ، استفاده از  سيفون و … ) بهداشتي باشد و ضد عفوني روزانه انجام شود .

 توالتها داراي سطل زباله درپوش دار ، تميز ، مناسب و مجهز به کيسه زباله باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در سرويس بهداشتي ديده شود .

حمام
 تعداد حمامها بايد به تعداد کافي و متناسب با جمعيت ساکن باشد .

 کف بدون فرورفتگي ، داراي شيب مناسب و همواره تميز باشد .

 سقف بايد بدون شکاف و تميز باشد .

 ديوار بايد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تميز باشد .

.حمام بايد از وسايل روشنايي کافي و بدون نقص برخوردار باشد .

 دوشها و شيرهاي آب بايد سالم و بدون چکه باشند .

 تهويه بايد به نحو مطلوب صورت گيرد و فضاي حمام عاري از بو و بخارات باشد .

 ضدعفوني دوشها و محوطه حمام بايد روزانه انجام شود .

 سيستم فاضلاب ( از نظر گرفتگي لوله ، استفاده از سيفون ، عدم پوسيدگي لوله هاي فاضلاب و … ) بهداشتي باشد .

 حمامها داراي سطل زباله درپوش دار ، تميز و مناسب و مجهز به کيسه زباله باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در حمامها ديده شود .

آشپزخانه :
 سقف و کف بدون فرورفتگي ، قابل شستشو و همواره تميز باشد .

 ساختمان ديوار بايد از جنس مقاوم قابل شستشو و همواره تميز باشد .

 تهويه به نحوي انجام گيرد که هواي داخل آشپزخانه سالم باشد .

 پنجره ها بايد مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 آشپزخانه بايد از وسايل کافي و بدون نقص برخوردار باشد .

 از سطلهاي زباله درپوش دار مناسب با کيسه پلاستيکي در آشپزخانه استفاده شود .

 شيرهاي آب بايد سالم و بدون چکه باشند .

 سيستم فاضلاب ( از نظر گرفتگي لوله ، استفاده از سيفون ، عدم پوسيدگي لوله هاي فاضلاب و … ) بهداشتي باشد .

 ضدعفوني محيط آشپزخانه به طور روزانه انجام شود .

 وسايل پخت مناسب و همواره تميز باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در آشپزخانه ديده شود .

 يخچال به تعداد کافي و مناسب که همواره تميز بوده وجود داشته باشد .

 ظرفشويي به تعداد کافي ، سالم و مناسب باشد .

 از آب سردکن به تعداد کافي ، سالم ، تميز و مناسب استفاده شود .

سيستم جمع آوري زباله :
 از سطل زباله مناسب ، درپوش دار و تميز استفاده شود

 تفکيک زباله صورت گيرد . ( زباله خشک شامل ، نان خشک ، مواد پلاستيکي ، کاغذ ، فلزات و … از زباله تر جدا شود ) .

 سطل زباله مجهز به کيسه زباله باشد .

انبار موقت جمع آوري زباله مناسب ، قابل شستشو و داراي شيب مناسب باشد .

انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضدعفوني شود .

 ريخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله نبايد وجود داشته باشد .

 تعداد سطل زباله و انبار موقت زباله متناسب با حجم زباله باشد .

 زباله ها از محل جمع آوري و انبار موقت زباله ، روزانه حمل و از محوطه خوابگاه خارج گردد .

همچنین بررسی کنید

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …

كنترل ميكرو ارگانيسم ها

عوامل ميكروبي در محيط زيست پراكنده اند و همواره سلامت انسان حيوان و گياه را …