خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / مقررات بهداشتي محيط ساختمانها

مقررات بهداشتي محيط ساختمانها

مقررات بهداشتي محيط ساختمانها
مقررات بهداشتي آبدارخانه ها :

 کارکنان آبدارخانه موظفند کارت بهداشتي معتبر داشته باشند .

 کارکنان آبدارخانه بايد ملبس به روپوش با رنگ روشن بوده و بهداشت فردي را کاملا” رعايت نمايند .

 هر يک از کارکنان آبدارخانه بايد حوله و صابون اختصاصي داشته باشند .

 وجود کمد لباس براي هر يک از کارکنان آبدارخانه الزامي است .

 استعمال دخانيات در آبدارخانه ممنوع مي باشد .

 وجود جعبه کمکهاي اوليه با تمام وسايل و لوازم مروبطه در آبداخانه الزامي مي باشد .

 وجود کپسول اطفا حريق و ارائه آموزش کافي براي پرسنل مربوط جهت استفاده از آن در آبدارخانه الزامي است .

 سيستم فاضلاب بايستي بهداشتي باشد .

 کف آبدارخانه بدون فرو رفتگي و داراي شيب مناسب باشند .

 در و پنجره ها سالم و مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 سقفها بدون شکاف و تميز باشد .

 شيرهاي برداشت آب بايد سالم و بدون نقص باشد .

 ساختمان ديوار از جنس مقاوم ، قابل نظافت به رنگ روشن و بدون شکاف و ترک باشد .

 قفسه نگهداري ظروف بايد تميز و قابل نظافت بوده و فاصله کف آن از زمين حداقل ۲۰ سانتيمتر باشد .

 سيستم روشنايي کافي و بدون نقص باشد .

 آبدارخانه بايستي داراي تهويه مناسب و کافي باشد .
 

سرويسهاي بهداشتي:


 

 تهويه بايد به نحوي صورت گيرد که هميشه هواي داخل توالت و دستشويي سالم و عاري از بو باشد .

 داراي نور و روشنايي کافي و بدون نقص باشد .

 کف بايد بدون فرو رفتگي ، شکاف و داراي شيب مناسب و همواره تميز و پاکيزه باشد .

 سقف بدون شکاف و تميز باشد .

 ساختمان ديوار از جنس مقاوم قابل شستشو و تميز باشد .

 در و پنجره ها سالم و مجهز به توري سيمي باشد .

 سيستم فاضلاب سالم و بهداشتي باشد ( عدم گرفتگي لوله ، عدم نشت فاضلاب از لوله ها و عدم پوسيدگي لوله هاي      فاضلاب )

 شيرهاي برداشت آب و شيلنگ مربوطه سالم و بدون نقص باشد .

 دستشويي مي بايست مجهز به ظرف مخصوص محتوي صابون مايع باشد .

استفاده از توالت و دستشويي هاي صاف و صيقلي از جنس مناسب که همواره تميز باشد الزامي است .

انجام منظم ضدعفوني سرويسها ضروري مي باشد .

 پرده محافظ ورودي در دستشويي هاي خواهران بايستي مرغوب و تميز باشد .

توالت بايد مجهز به سيقون و داراي شتر گلو باشد .

 توالت بايد داراي سطح زباله درپوش دار ، قابل شستشو ، تميز و مجهز به کيسه زباله باشد .
 

جمع آوري زباله در سطح دانشگاه :


 

سطلهاي زباله داراي درپوش ، قابل شستشو و تميز باشد .

 سطلهاي زباله مجهز به کيسه زباله باشد.

حمل کيسه زباله تا انبار موقت جمع آوري زباله بايستي بنحو مناسب و به دور از ريخت و پاش صورت گيرد .

انبار موقت جمع آوري زباله مناسب باشد .

 زباله ها روزانه از محل توليد و انبار موقت زباله جمع آوري و از محيط دانشگاه خارج شود .

 انبار موقت جمع آوري زباله روزانه نظافت و ضدعفوني شود .

 کارگر نظافتچي به هنگام نظافت انبار موقت زباله و جمع آوري زباله بايستي داراي وسايل ايمني ( ماسک و دستکش     … ) باشد .

 زباله ها حتي الامکان در مبدا بايد تفکيک گردد ( زباله خشک شامل کاغذ ، نان خشک ، پلاستيک و …. ) از زباله تر    جا شوند

 شرايط بهداشتي ساير مکانها

 ( نمازخانه ، آمفي تئاتر ، کتابخانه ، کلاس ، آزمايشگاه و …. )

 تهويه مناسب و نور کافي باشد ( هود آزمايشگاه و دستگاه تهويه سالم باشد ) .

 کليد و پريز و کليه وسايل برقي از ايمني کامل برخوردار باشند .

 پنجره ها جهت جلوگيري از ورود حشرات مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 رنگ آميزي ديوارها مناسب باشد .

 موکت يا کف پوش مناسب و تميز باشد .

 ميز و صندلي در آزمايشگاه و کلاسها مناسب باشد .

 مهر نماز سالم ، تميز و در محل مخصوص قرار گيرد . پرده نمازخانه سالم و تميز باشد .

 آزمايشگاهها بايستي داراي ايمني کامل از قبيل وجود کپسول اطفا حريق ، دوش آب و  مجهز به جعبه کمکهاي اوليه      باشد .

 کليه شيرهاي گاز و وسايل مربوطه سالم بوده و از ايمني کافي برخوردار باشد .

 در موارد کار با دستگاهها و مواد پرتوزا مقررات ابلاغ شده از طرف سازمان انرژي اتمي رعايت گردد.

 جهت استفاده از وسايل اطفا حريق و جعبه کمکهاي اوليه پرسنل مربوطه بايد آموزش لازم را ببينند .

 تمام مکانهاي فوق مي بايست داراي سطل زباله درپوشدار ، قابل شستشو و تميز و مجهز به کيسه زباله باشند .

همچنین بررسی کنید

خطرات انجام چند وظیفه ی سنگین به طورهمزمان

جامعه ی مدرن امروزی کسانی را که می توانند چند کار را همزمان با هم …

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …