بیماری قلبی عوارض استفاده مکرر از روغن برای سرخ کردن

استفاده نکردن دوباره از روغن ها برای سرخ کردن مواد غذایی
روغن های مورد استفاده برای سرخ کردن مواد غذایی که به طور مداوم در معرض دمای بالا، اکسیژن و آب مواد غذایی هستند، دستخوش واکنش هایی می شوند که ترکیبات نامطلوب و مضر برای سلامتی تولید می کند.

مسوول بخش سم شناسی آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه با بیان این مطلب گفت: در طول فرآیند سرخ کردن مواد غذایی، واکنش های شیمیایی مختلف از جمله «اکسیداسیون»، «هیدرولیزاسیون» و «پلیمریزاسیون» رخ می دهد.
دکتر «انیسه زارعی» تاکید کرد: استفاده مکرر از روغن برای سرخ کردن، باعث تولید مواد سمی از جمله «هیدروپراکسیدها»، «آلدهیدها»، «اپوکسیدها»، «دیمرها»، «اکسی کلسترول ها»، اسیدهای چرب ترانس می شود و بروز بیماری های مختلف از جمله تصلب شرائین و بیماری عروق کرونر قلب را به همراه دارد.
او ادامه داد: آزمون هایی که برای بررسی سلامت این گونه روغن ها انجام می گیرد، شامل عدد پراکسید، پایداری اکسیداتیو و اندازه گیری اسیدهای چرب است.
دکتر زارعی توصیه کرد: روغن های سرخ کردنی به دلیل داشتن نقطه دود بالا (تحمل شرایط دمایی بالا) و اسیدهای چرب غیر اشباع کمتر، مناسب ترین روغن برای سرخ کردن مواد غذایی است

همچنین بررسی کنید

همه چیز درباره افراد فاقد شرایط واکسن کرونا

واکسن های ویروس کرونا در حال حاضر در مورد بزرگسالان در سنین مختلف و همچنین …

به کمک این سبزی می توانید پشه ها را از خود دور کنید

به جای کمک گرفتن از مواد شیمیایی برای دفع پشه ها می توانید از ریحان …