خانه / اخبار اجتماعي / نسبت پزشك به جمعيت كل كشور ايران يك به 900 است

نسبت پزشك به جمعيت كل كشور ايران يك به 900 است

گزارش دستاوردهاي آموزشي وزارت بهداشت ايران درچهار سال اخير منتشر شد
نسبت پزشك به جمعيت كل كشور ايران يك به 900 است
تعداد رشته‌ها و گروه‌هاي آموزشي از 18 به 415 ارتقا يافت سرويس: آموزشي

طي چهار سال اخير نسبت تخت آموزشي به دانشجوي پزشكي به حدود دو تخت، نسبت دانشجو به اعضاي هيات علمي حدود 9 دانشجو و نسبت پزشك به جمعيت كل كشور يك به 900 رسيده است.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، اهم اقدامات و دستاوردهاي انجام شده در حوزه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت در طي سالهاي 80 تا 84 اعلام شد.

بر اين اساس در حال حاضر اين وزارتخانه با داشتن بيش از 10 هزار عضو هيات علمي داراي 105 مركز تحقيقاتي، 42 دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي در 24 رشته تخصصي، 21 رشته فوق تخصصي، 20 رشته فلوشيپ، 12 رشته تخصصي دندانپزشكي، 37 رشته phD و 40 رشته كارشناسي ارشد است.

گسترش كمي تعداد رشته‌هاي تحصيلي، طرح سطح‌بندي خدمات آموزشي با تقسيم وظايف آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي، با هدف بررسي وضعيت آموزشي دانشگاه‌ها طرح اعتبار بخشي و استاندارد سازي برنامه‌هاي آموزشي تخصصي، با هدف تضمين كيفيت آموزش عالي منطبق با شرايط ملي، طرح تدوين استانداردهاي برنامه‌هاي آموزش پزشكي عمومي، تدوين ذيج آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي،‌ نظام نوين، آموزش مداوم در 30 حيطه استاندارد، استمرار ارزشيابي سيستماتيك دروني مبتني بر هدف، ايجاد و توسعه مراكز مهارتهاي باليني در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، طرح جامع حضور موثر اساتيد در دانشگاه‌ها، طرح تهيه بانك اطلاعاتي و رتبه بندي دانشكده‌هاي پزشكي، بازنگري درسي، طرح برنامه‌ريزي استراتژيك بخش آموزش معاونت آموزشي و امور دانشجويي برخي از طرح‌هاي در دست اجراي حوزه آموزشي وزارت بهداشت طي چهار سال اخير است.

تاكنون 34 رشته كارداني، 20 رشته كارشناسي، 45 رشته كارشناسي ارشد، پنج رشته دكتراي حرفه‌اي، 20 رشته phD،‌11 رشته تخصصي، 14 رشته فوق تخصص و 42 مركز تحقيقاتي در اين حوزه ايجاد شده است.

گفتني است كه طرح جامع حضور موثر اساتيد در دانشگاه‌ها به اتمام رسيده و طي آن دستورالعملها و بخشنامه‌هاي فرايند جذب و بكارگيري و نحوه استخدام اعضاي هيات علمي و مقررات اعضاي هيات علمي نيمه وقت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

همچنين طي اين چهار سال برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي كارشناسي رشته‌هاي مددكاري اجتماعي،‌ كاردرماني، شنوايي شناسي، كتابداري و مديريت خدمات بهداشتي درمان و كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم تشريح،‌قارچ شناسي و ph.D قارچ شناسي و دكتراي حرفه‌اي داروسازي بازنگري شده و به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است.

در كنفرانسهاي چهار سالانه فدراسيون جهاني آموزش پزشكي دانمارك از 174 مقاله شفاهي و پوستر، 37 مورد از ايران بود كه 21 درصد كل مقالات را شامل مي‌شد، اين در حاليست كه 74 كشور در اين كنفرانس شركت داشته‌اند كه اين نشاندهنده فعاليتهاي آموزشي پوياي كشور است.

شايان ذكر است از سال 76 تا كنون،‌ رشته‌هاي مقطع كارداني از صفر به 50، كارشناسي از دو به 38، كارشناسي ارشد از يك به 80، ph.D از يك به 50، دكتراي حرفه‌اي از صفر به هشت، تخصصي دندانپزشكي از صفر به 13، تخصصي پزشكي از دو به 39، فوق تخصصي پزشكي از يك به 29، گروه‌هاي آموزشي از 11 به 95 و در كل تعداد رشته‌ها و گروه‌هاي آموزشي از 18 به 415 ارتقا يافته است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …