۱۵ آبان (ششم نوامبر) ، در چنین روزی سزار لومبروسو ، پزشک و روانشناس ایتالیایی متولد شد.

۱۵ آبان برابر با ششم نوامبر ، در چنین روزی در سال ۱۸۳۵ میلادی سزار لومبروسو ، پزشک و روانشناس ایتالیایی متولد شد.

 لومبروسو از پیشگامان جرم شناسی بود و از ایده های تکاملی داروین در تفسیر و تحلیل رفتارهای مجرمانه استفاده می کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل