خانه / تاریخ پزشکی / ۲۳‬آبان(‪ ۱۴‬نوامبر) ، ‬در چنين روزي “سر فردريك گرانت بانتينگ”، پزشك كانادايي ديده به جهان گشود.

۲۳‬آبان(‪ ۱۴‬نوامبر) ، ‬در چنين روزي “سر فردريك گرانت بانتينگ”، پزشك كانادايي ديده به جهان گشود.

۲۳‬آبان برابر با ‪ ۱۴‬نوامبر ‪ 2007‬است. ‪ 116‬سال پيش در چنين روزي “سر فردريك گرانت بانتينگ”، پزشك كانادايي ديده به جهان گشود. وي در سال ‪ ۱۹۲۱‬به همراه “چارلزبست”، موفق شد تا هورمون انسولين را از پانكراس جدا كند.

تنها راه انتقال گلوكز از خون به داخل سلول‌هاي بدن به واسطه عمل هورموني به نام انسولين انجام مي‌گيرد.انسولين را غده كوچكي به نام پانكراس توليد مي‌كند كه در حاشيه معده قرار دارد.

مصرف غذاي حاوي شكر يا مواد نشاسته‌اي نظير نان و سيب زميني در حالت عادي، علامتي براي پانكراس است كه انسولين را به داخل جريان خون رهاسازد.

در ادامه،انسولين به گلوكز كمك مي‌كند كه وارد بافت‌هاي بدن شود و بدين صورت نقش كليد بازگشت قند خون به سطح طبيعي را ايفا مي‌كند.

همچنين ‪ ۲۳۰‬سال پيش در چنين روزي ، “هانري دوتروشه” فيزيولوژيست فرانسوي و كاشف پايده “اسمز” به دنيا آمد.

اسمز، در واقع همان انتشار آب است. انتشار مولكول‌هاي آب داراي نكات ويژه‌اي است كه از آن به پديده اسمز، ياد مي‌شود.

نكته مهم آن است كه مواد محلول در آب از غلظت بيشتر به سوي غلظت كمتر حركت مي‌كنند. خود مولكولهاي آب هم از جايي كه تراكم بيشتر داشته باشند به جايي كه تراكم و غلظت كمتر دارند انتشار مي‌يابند.

به عبارت ديگر هرچه محلولي رقيق تر باشد غلظت و تراكم مولكول‌هاي آب در آن بيشتر است و اگر در طرف ديگر غشاء محلول غليظ تري وجود داشته باشد تراكم مولكول‌هاي آب آن كمتر است.

بنابراين آب از محلول رقيق تر به سمت محلول غليظ تر جابه جا مي‌شود گويي كه محلول غليظ تر آب را به خود مي‌كشد. اين پديده را اسمز گويند.

دوتروشه، همچنين نخستين كسي بود كه به اهميت رنگدانه سبز گياهان، در استفاده از دي‌اكسيد كربن، پي‌برد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل