مدیرکل دفتر سلامت سازمان مدیریت ایران: قانون مسیر ارتقای شغلی پرستاران در حال انجام است ۱۰/۸/۸۴

مدیرکل دفتر سلامت سازمان مدیریت ایران:
* قانون مسیر ارتقای شغلی پرستاران در حال انجام است
* افزایش تعداد افراد تحت پوشش طرح ارتقای شغلی به مصوبه دولت نیاز دارد

مجید یارمند ـ مدیرکل دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربا بیان این که سال گذشته دولت حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی را افزایش داد، خاطرنشان کرد:« هیات علمی کشور حدود ۲۱ هزار نفر هستند که نیمی از این تعداد در وزارت بهداشت و نیمی دیگر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور دارند.»

به گفته وی در بهداشت و درمان ۱۰ درصد هیات علمی و ۹۰ درصد نیز سایر گروه‌ها هستند. پرستاران چون قشر متشکلی هستند و مسائل خود را بر خلاف برخی اقشار دیگر بیان می‌کنند اختلاف به وجود آمده ناشی از این امر است که اختلاف حقوقی میان اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی است.

وی تصریح کرد:« به نظر می‌رسد که برای ۲۱ هزار نفر عضو هیات علمی که تمام وقت در کادر علمی مشغول به فعالیت هستند افزایش حقوق و دستمزد ناچیز است. افزایش حقوق و دستمزد هیات علمی دانشگاه‌ها به دنبال جلوگیری از فرار مغزها صورت گرفت در عین حال دانشگاه علوم پزشکی بر اساس ماده ۴۹ برنامه چهارم اختیاراتی را دارا هستند.»

یارمند با بیان اینکه هیچ محفل دیگری همانند دانشگاه‌ها اختیارات مشخص و زیادی را دارا نیستند، تاکید کرد:« این اختیارات طبق ماده ۴۹ برنامه چهارم شامل اختیارات اداری، استخدامی و پرداخت مالی هستند. این در حالی است که دانشگاه‌ها امسال ذی‌حسابی ندارند و قادرند در فرآیندی شکاف حقوقی میان اعضای هیات علمی و سایر گروه‌ها را برطرف کنند.»

وی به عملکرد صورت گرفته در سال گذشته در خصوص حقوق پرستاران اشاره کرد و به ایسنا گفت:« در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان افزایش حقوق برای پرستاران اختصاص یافت. امسال نیز این رقم به ۶۳ میلیارد تومان افزایش یافت، بدین ترتیب امسال برای پرستاران قانون مسیر ارتقای شغلی در حال انجام است. اما پرستاران معتقدند که بیش از سایر اقشار این مسیر در نظر گرفته شده است در حالی که قانون مسیر ارتقای شغلی مختص ۶۵ درصد گروه‌هاست.»

وی ادامه داد:« اگر قرار باشد این قانون برای صد درصد گروه‌ها اجرا شود مصوبه دولت ضروری است.»

یارمند بار دیگر متذکر شد که برای ۶۵ درصد کارکنان دولت قانون مسیر ارتقای شغلی اجرا می‌شود و این امر را باعث رقابت‌پذیری این کارکنان دانست.

مدیر کل دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت با بیان اینکه پرستاران خواهان افزایش این حجم کارکنان تحت قانون مسیر ارتقای شغلی هستند خاطرنشان کرد:« لازمه این امر مصوبه هیات دولت است.»

وی با اشاره به مصوبه اخیری که بر اساس آن فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل رسته‌های بهداشتی و درمانی از جمله پرستاران افزایش یافته است، تصریح کرد:« بدین ترتیب در سال‌جاری ۵۰ هزار تومان به کل رسته‌های بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت اضافه شد که پرستاران نیز جزو آنها هستند، غیر از این افزایش حقوق سایر افزایش‌ها تا پایان سال به صورت عادی رخ می‌دهد.»

مدیرکل دفتر سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به ایجاد تناسب میان پرستاران و معلمان خاطرنشان کرد: «مصوبه مذکور در راستای ایجاد این تناسب بود به طوری که از اول مرداد ماه پرداخت ۵۰ هزار تومانی آغاز شده است، البته برخی دانشگاه‌ها در هیات امنای خود مطرح کرده‌اند که دارای اعتبارات اضافی هستند بدین ترتیب از ابتدای فروردین ماه پرداخت این مبلغ را آغاز کرده‌اند.»

وی با بیان اینکه بسیاری از رسته‌های دولتی مبلغی به عنوان سختی کار می‌گیرند، افزود:« حسابداران، کارمندان مالی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از جمله این رسته‌ها هستند. بدین ترتیب نمی‌توان قانونی را برای قشری استثنا کرد، اما می‌توان فوق‌العاده شغلی برای آنها در نظر گرفت در عین حال باید بستر رقابت میان افراد یکسان شود.»

او سختی کار پرستاران و قابل قیاس نبودن فعالیت آنها را نسبت به حقوق و دستمزدشان مورد قبول ذکر کرد و گفت:« حاصل تمامی کارهای پزشک و بیمارستان در وجود پرستار جلوه می‌کند. در عین حال بیمار نیز تمامی رضایت خود را نسبت به پرستار اعمال می‌کند.»

همچنین بررسی کنید

آزمون استخدامی ۲۳ هزار پرستار جدید در ششم اسفند‌ ۱۳۸۹ برگزار می شود

رئیس ‌کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم ‌اکنون در ۱۲ …

ساعت کاری طولانی پرستاران یکی از علل مرگ ناشی از حملات قلبی و ذات الریه در بیمارستان هاست

پژوهشگران می گویند از ساعت کاری طولانی پرستاران  تنها پرستاران نیستند که آسیب می بینند …