خانه / تاریخ پزشکی / ۲۵‬آبان (‪ ۱۶‬نوامبر) ، در چنين روزي “دانيل ناتانز”، ميكروب شناس آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي ‪ ۱۹۷۸‬درگذشت.

۲۵‬آبان (‪ ۱۶‬نوامبر) ، در چنين روزي “دانيل ناتانز”، ميكروب شناس آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي ‪ ۱۹۷۸‬درگذشت.

۲۵‬آبان برابر با ‪ ۱۶‬نوامبر ‪ 2007‬است. 8 سال پيش در چنين روزي “دانيل ناتانز”، ميكروب شناس آمريكايي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي ‪ ۱۹۷۸‬درگذشت.

وي، اين جايزه را به دليل كشف آنزيم‌هاي محدودكننده به همراه دو محقق ديگر هاميلتون اتانل اسميت و ورنرآربر دريافت كرد.

اين جايزه به دليل كشف رده جديدي از آنزيم‌هاي محدودكننده كه‌با شناسايي توالي خاصي از توكلئوتيدها در مولكول ‪ ،DNA‬مولكول را در آن نواحي مي‌شكنند، به اين سه محقق اعطا شد.

آنزيم‌هاي محدودكننده همانند چاقوهاي شيميايي، ژن يا مولكول‌هاي ‪DNA‬ را در نواحي خاص، قطع مي‌كنند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل