خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / دعوت بهداشت جهانی به مبارزه با بيماريهای مزمن

دعوت بهداشت جهانی به مبارزه با بيماريهای مزمن

دعوت بهداشت جهانی به مبارزه با بيماريهای مزمن
سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد ضمن هشدار در مورد تلفات ناشی از بيماری های مزمن در جهان خواستار اقدام بين المللی برای مقابله با اين امراض در کشورهای مختلف شده است.
در گزارش سازمان بهداشت جهانی آمده است که بيماری هايی مانند عارضه های قلبی، سکته، سرطان و ابتلای بزرگسالان به مرض قند باعث خواهد شد تا در طول ده سال آينده بيش از 36 ميليون نفر در جهان، به خصوص در کشورهای کمتر توسعه يافته، با خطر مرگ زودرس مواجه باشند.

اين گزارش به خصوص بر عوامل ايجاد کننده اين امراض و نحوه مبارزه با آنها تاکيد نهاده است.

اعتياد به دخانيات، رژيم غذايی نا مساعد و ناکافی بودن تحرک بدنی از جمله علل عمده ای است که، به گفته سازمان بهداشت جهانی، سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد.

اين سازمان رشته اقداماتی را پيشنهاد کرده است تا هدف کاهش نرخ مرگ و مير به ميزان دو درصد بيشتر از نرخ پيش بينی شده تا سال 2015 تحقق يابد.

نويسندگان گزارش گفته اند که دولت ها، بخش خصوصی و تمامی مردم بايد برای رسيدن به اين هدف مشارکت داشته باشند.

گزارش سازمان بهداشت جهانی بر اساس نتايج بررسی و مقايسه تاثير امراض مزمن بر ميزان مرگ و مير در کشورهای برزيل، کانادا، چين، روسيه، هند، نيجريه، پاکستان، بريتانيا و تانزانيا تهيه شده است.

بر اين اساس، علل اصلی افزايش در امراض مزمن پرخوری به خصوص مصرف بيش از حد مواد چربی و قندی و نمک، کار و زندگی در شرايطی که مستلزم تحرک بدنی نيست و گسترش مصرف دخانيات در کشورهای کم درآمد معرفی شده است.

لزوم پيشگيری

نويسندگان اين گزارش توصيه می کنند که که اقداماتی ساده مانند کاهش مقدار نمک در غذا، بهبود کيفيت خوراک کودکان در مدرسه و وضع ماليات بر دخانيات می تواند با روند افزايش مرگ و مير در جهان مقابله کند.

گزارش سازمان بهداشت جهانی بر اهميت پيشگيری در مقايسه با درمان مبتلايان به عنوان راهی برای افزايش کارآيی بودجه درمانی و مقابله با آثار منفی ابتلای به بيماری بر بهره وری نيروی کار تاکيد می گذارد.

کاهش بيماريهای مزمن در کشورهای فقير مستلزم مبارزه با مصرف دخانيات است

بدون اتخاذ تدابيری برای کاهش ميزان مرگ و مير ناشی از ابتلای به بيماری های مزمن، کشورهای مختلف ناگزير خواهند بود در خلال دهه آينده ميلياردها دلار به بودجه درمانی خود بيافزايند.

به عنوان مثال، تخمين زده شده است که جمع هزينه ها و خسارات اقتصادی ناشی از اين قبيل بيماری ها در چين به 558 ميليارد دلار، در هند به 236 ميليارد دلار و در روسيه به 303 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.

کشورهای پيشرفته نيز با هزينه های هنگفت ناشی از اقدام ناکافی در مبارزه با امراض مزمن روبرو خواهند بود.

به عنوان مثال، بدون تغيير در شرايط فعلی، در خلال دهه آينده حدود پنج ميليون نفر در بريتانيا در اثر ابتلای به اين بيماری ها جان خود را از دست خواهند داد که خسارتی حدود 33 ميليارد دلار به اقتصاد اين کشور وارد خواهد ساخت.

در بخشی از اين گزارش به خصوص به تاثير مصرف دخانيات بر سطح بهداشت عمومی اشاره و از آن به عنوان مهمترين عامل مرگ و مير در اثر بيماری های قابل پيش بينی نام برده شده است.

عامل مهم ديگر، که به خصوص در کشورهای توسعه يافته تر مشاهده می شود، رژيم غذايی نامناسب، کمبود تحرک بدنی و افزايش وزن است.

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی چاقی را عامل اصلی ابتلای به مرض قند و عوارض قلبی دانسته اند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …