خانه / شاخص هاي بهداشتي / جمعیت و متوسط رشد سالانه کشور ایران ( از سال1260 تا 1375 )

جمعیت و متوسط رشد سالانه کشور ایران ( از سال1260 تا 1375 )

 جمعيت و متوسط رشد سالانه


 

 

سال 

تعداد جمعيت 

متوسط رشد سالانه (درصد) 

1260

7654000**

1270

8124000**

6/0

1280

8613000**

6/0

1290

 9143000**

6/0

1300 

9707000**

6/0

1305

10456000**

5/1

1310 

11185000**

4/1

1315 

11964000**

4/1

1320

12833000**

4/1

1325

14159000**

0/2

1330 

16237000**

8/2

آبان 1335

18954704

1/3

آبان 1345 

25788722

1/3

آبان 1355 

33708744

7/2

مهر 1365

49445010

9/3

مهر 1370 

55837163

5/2

آبان 1375 

60055488

5/1

همچنین بررسی کنید

طبق آمارکشور ایران ، در يك سال گذشته از هر ‪ ۸۰۰‬مورد مرگ روازنه ‪ ۳۶۰‬مورد آنها بر اثر بيماري‌هاي قلبي و عروقي بوده است.

دانلود شاخص های مرتبط با جمعیت روستايي ایران طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱