پزشکان بدون مرز درمان
خانه / بایگانی برچسب: نوشابه های گازدار رژیمی

بایگانی برچسب: نوشابه های گازدار رژیمی

آشنایی با شش غذای که فورا به چاقی شکم تبدیل می شوند

برخی از غذا ها هستند که به صورت چربی یک راست در شکم شما می نشینند و سبب ایجاد چاقی شکم<Abdominal obesity> و اضافه وزنی تقریبا فوری دقیقا در همان جایی می شود که شما نمی خواهید. این نوع افزایش وزن <Weight Gain>که به «بافت چربی عمیق» است و باعث …

توضیحات بیشتر »