سازمان جهاني بهداشت می گوید : ” هر ‪ ۱۵‬ثانيه یک نفر ، و هر روز در جهان ‪ ۵‬هزار نفر در جهان بدلیل بیماری سل می میرند”

Read more

آشنايي با مسموميتهاي غذايي و نحوه پيشگيري از آنها

Read more

سكوت و نگرش منفي به ايدز تنها به گسترش آن كمك مي‌كند ، لازم است به برنامه‌هاي آموزشي پيشگيري از ايدز فرصت و سرمايه اختصاص دهيم

Read more

افراد آلوده به ويروس اچ.آي.وي بطور متوسط حدود ‪۱۶‬ سال از زندگي خود را از دست مي‌دهند.

Read more

عمده‌ترين بيماري ناشي از فقر در جهان بيماري سل است كه ارتباط مستقيم با سوء‌تغذيه، نقص سيستم ايمني و وضعيت معيشتي نامناسب دارد.

Read more

آشنایی با بيماري هاي مقاربتي و راه های پيشگيري

Read more

آنفلوآنزای پرندگان در تمام کشورهای خاورمیانه مثبت است .*** در حال حاضر آینده آنفلوآنزای پرندگان در منطقه خاورمیانه غیر قابل پیش بینی است .

Read more

“جذام “، بايد تا سال ۲۰۲۰ ميلادی از جهان ريشه کن شود اما در کشورهای فقير اين بيماری هنوز قربانی می گيرد

Read more

HIV وAIDS (ايدز ) چيست؟

Read more

بیماری سالک ( ليشمانيوز جلدي‌ )

Read more

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »