آزمایش حاملگی یا اندازه گیری BetaHCG چیست و چرا این هورمون برای حاملگی تست می شود؟

هورمون hCG در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که تخم را پس از لانه گیزی در رحم تغذیه می کند، ایجاد می شود . hCG اولین بار حدود 11 روز پس از لقاح در خون و بین 12 تا 14 روز پس از لقاح در ادرار قابل اندازه گیری است . به طور طبیعی مقدار HCG هر 72 ساعت دوبرابر می شود . سطح این هورمون در هفته های 8 تا 11 به حداکثر خود رسیده و سپس در ادامه حاملگی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،   هورمون های HCG – LH – FSH – TSH همگی از دو بخش یا Sub Unit تشکیل می شوند : آلفا و بتا که بخش آلفا در همه ی این هورمون ها مشابه است و افتراق اینها از هم با بخش بتا صورت می گیرد .

از ملاقات اسپرم واوول تخمک لقاح پیدا میکند. تخمک لقاح یافته به طرف رحم رفته ودر جدار آن لانه گزینی میکند.بین 10-3روز بعد جفت تشکیل میشود. HCG ( هر دو بخش آلفا و بتا ) توسط سلولهای تروفوبلاستیک جفت سنتز می شود و نیمه عمر آن 36 – 12 ساعت است . مهمترین وظیفه این هورمون نگه داری از جسم زرد است که تولید استرادیول و پروژسترون می کند .

مقدار این هورمون در حاملگی طبیعی از روز ششم تا دهم بعد از لقاح در سرم مادر بالا میرود ( حتی گاه از روز سوم لقاح هم قابل شناسایی است. )
معمولا25 -20 روز پس از آخرین قاعدگی ( و نه زودتر از آن ) مقدار این هورمون در ادرار مادر به اندازه ای میرسد که قابل اندازه گیری باشد .

معمولاچه زمانی این تست انجام میشود؟
این هورمون در حاملگی طبیعی 4 – 6 هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشم گیر پیدا کرده وسپس کم کم افت پیدا می کند . اما در موارد حاملگی خارج رحمی – حاملگی مولار- برداشت کل رحم – کورتاژ پس از حاملگی سیر نزولی سریعتر آن را شاهد هستیم .

سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون بتا اچ سی جی(Beta H.C.G)

در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن کاربرد دارد که همراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د . در بعضی بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما – امبریونال سل کارسینوما و نیز حاملگی خارج رحمی میزان BeteHCG به شدت بالا می رود و اندازه گیری های مرتب آن برای سنجش پاسخ بیمار به شیمی درمانی ضروری است

این آزمایش چه زمانی وبه درخواست چه کسی قابل انجام است؟

این آزمایش را هرزمان که مشکوک به حاملگی طبیعی ویا حتی موارد خارج رحمی باشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود بیمار هم قابل قبول است.

بعلاوه در موارد بدخیمی هائی که نامبرده شد ویا حین درمان آنها نیز کاربرد دارد.(برای ارزیابی چگونگی پاسخ بیمار به درمان)

چه موقع فرد میتواند مراجعه کند؟آیا ناشتائی ویا سایر شرایط دیگری باید رعایت شود؟

ناشتا بودن لازم نیست. مصرف آب مانعی ندارد و حتی قطع داروهای دیگر فرد ضروری نیست.

این آزمایش باچه نمونه ای انجام میشود وچقدر طول میکشد؟

چون هورمون ابتدا در خون ظاهر میشود سپس بعد از شروع متابولیزه شدن در ادرار آمده ودفع میشود پس آزمایش خون حساستر است وزودتر مثبت میشود.درموارد حاملگی خارج رحمی هم که حتما باید خون تست شود.

مدت زمان آزمایش نیم ساعت است ودر هرساعت شبانه روز قابل انجام میباشد.

• در مورد سطوح hCG نکات زیر را به خاطر داشته باشید:
• در 85% حاملگیها مقدار این هورمون طی 72-48 ساعت دوبرابر می شود. هرچه سن حاملگی بیشتر می شود، زمان دوبرابر شدن این هورمون طولانی تر شده و حداکثر به 96 ساعت می رسد.
• در مورد مقادیر این هورمون می بایست توجه نمود. زیرا در برخی حاملگیهای طبیعی مقدار این هورمون می تواند کم باشد ولی نوزادی کاملا سالم به دنیا بیاید. سونوگرافی در هفته های 6-5 صحت بیشتری نسبت به اندازه گیری hCG دارد.
• سطح هورمون hCG کمتر از mIU/ml 5 نشاندهنده عدم حاملگی است. هر مقداری بیش از mIU/ml 25 نشاندهنده وجود حاملگی می باشد.
• مقدار این هورمون با واحد (milli-international units per milliliter (mIU/ml)) اندازه گیری می شود.
• زمانی که سطح hCG به 2000-1000 برسد، سونوگرافی ترانس واژینال می تواند ساک حاملگی را تشخیص دهد. چون سطوح این هورمون می تواند مختلف باشد و زمان لقاح نیز به درستی مشخص نشده باشد، تشخیص با یافته های سونوگرافی تا زمانی که مقدار هورمون به 2000 نرسد قابل انجام نخواهد بود.
• تنها انجام یک نوبت آزمایش برای اندازه گیری این هورمون در بیشتر موارد کافی نیست. در مواردی که شک به سلامت بارداری وجود دارد می بایست چند آزمایش با فاصله از هم انجام شود تا بتوان یک نتیجه گیری درست انجام داد.
• دو نوع آزمایش hCG وجود دارد: نوع «کمی» که فقط وجود یا عدم وجود هورمون را مشخص می کند و دیگر نوع «کیفی» که مقدار آن را نیز معین خواهد نمود.

• راهنمای سطوح hCG در طول بارداری:
زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:

• 3 هفته از LMP گذشته باشد:  50-5 mIU/ml
• 4 هفته از LMP گذشته باشد : 426-5 mIU/ml
• 5 هفته از LMP گذشته باشد : 7340-18 mIU/ml
• 6 هفته از LMP گذشته باشد : 56500-1080 mIU/ml
• 8-7 هفته از LMP گذشته باشد : 229000-7650 mIU/ml
• 12-9 هفته از LMP گذشته باشد : 288000-25700 mIU/ml
• 16-13 هفته از LMP گذشته باشد : 254000-13300 mIU/ml
• 24-17 هفته از LMP گذشته باشد : 165400-4060 mIU/ml
• 40-25 هفته از LMP گذشته باشد : 117000-3640 mIU/ml
• زن غیر حامله : <5 mIU/ml
• بعد از یائسگی : <5/9 mIU/ml
توجه: این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می باشد. مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

• سطوح پایین مقدار این هورمون نشانه چیست؟
مقادیر پایین hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی 72-48 بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح پایین hCG میتواند نشاندهنده موارد زیر باشد:
• اشتباه در تعیین سن حاملگی
• احتمال سقط یا Blighted Ovum
• حاملگی نابجا Ectopic Pregnancy

• سطوح بالای مقدار این هورمون نشانه چیست؟
مقادیر زیاد hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی 72-48 بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح بالای hCG می تواند نشاندهنده موارد زیر باشد:
• اشتباه در تخمین سن حاملگی
• حاملگی مولار
• چندقلویی

• آیا مقدار hCG می بایست به طور مرتب در طی حاملگی اندازه گیری شود؟
مقدار این هورمون به طور معمول توسط پزشکان دوباره اندزاه گیری نمی شود مگر این که مشکلی به وجود آمده باشد. در صورت خونریزی، درد شدید شکمی یا سابقه سقط ممکن است پزشک این آزمایش را تکرار کند.

• آیا عاملی می تواند مقدار hCG را تحت تاثیر قرار دهد؟
هیچ عاملی نمی تواند مقدار این هورمون را تحت تاثیر قرار دهد بجز داروهایی که حاوی این هورمون باشند. این داروها برای درمان نازایی مورد استفاده قرار می گیرد و پزشک در مورد زمان انجام این آزمایش پس از دریافت این داروها، شما را راهنمایی خواهد نمود. سایر داروها مثل آنتی بیوتیکها، ضد دردها، قرصهای ضد بارداری خوراکی یا سایر داروهای هورمونی هیچ تاثیر بر مقدار این هورمون نخواهند داشت.

در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG) ویا ادرار (گراویندکس )مثبت می شود:
1- بارداری 2- بیماری مول و یا بچه خوره 3- سرطان رحم

در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG) ویا ادرار (گراویندکس ) منفی می شود:
1- ادرار رقیق 2- سقط جنین 3- حاملگی خارج رحم

علت نتایج مثبت کاذب:
1- آلودگی باکتریائی ادرار2-وجود پروتئین و یا خون در ادرار 3-مصرف متادون توسط بیمار

ارزیابی حاملگی از روی مقدار هورمون
اگر مقدار هورمون BhCG كمتر از 10 باشد شخص باردار نيست
اگر مقدار هورمون BhCG بيشتر از 25 باشد فرد باردار است
اگر مقدار هورمون BhCG بين 10 تا 25 باشد نمي توان با قاطعيت گفت شخص باردار است ويا خير

کلیاتی در باره کیت های تشخیص بارداری خانگی
home pregnancy tests=HTPS

همه ی کیت های تشخیصی بارداری خانگی امروزی , حاوی آنتی بادی های مونو کلونال یا پلی کلونال متصل به یکی از بخش های مولکول HCG بسیار حساس بوده و اگر مولکول HCG در ادرار موجود باشد توسط آنتی بادی ثانویه ضد HCG به دام افتاده و سنجش می شود. برای سیستم آشکار سازی کیت از یک آنتی بادی ثانویه که حاوی آنزیم است استفاده می شود

آنتی بادی ثانویه کمپلکس آنتی بادی اولیه HCG را آشکار می سازد. تغییر رنگ و ایجاد پاسخ مثبت و یا منفی ناشی از فعالیت یا عدم فعالیت آنزیم است. ایجاد دو خط رنگی نشانه ی بارداری را نشان می دهد. HCG ادرار به صورت کیفی و توسط HPTS یا همان home pregnancy tests سنجش می گردد.

نحوه جمع آوری و نگهداری نمونه ادرار

1- ادرار اول صبح به طور معمول بیشترین غلظت HCG را در بردارد و لذا بهترین نمونه برای انجام تست ادرار است.اگر چه هر نمونه ادرار ممکن است استفاده شود

2- نمونه ادرارباید در یک ظرف تمیز شیشه ای یا پلاستیکی جمع آوری شود و از پروزاتیو استفاده نشود

3- اگر نمونه بلافاصله پس از جمع آوری تست نشود , تا 48 ساعت بعد که مورد آزمایش قرار می گیرد باید دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد یخچال نگه داری شود و قبل از تست به دمای اتاق برگردانده شود

اگر نمونه برای بیش از 48 ساعت مورد استفاده قرار نگیرد باید در دمای منهای 20 درجه فریز شود. یک نمونه ی یخ زده که بیش از 2 هفته نگهداری شده باشد نباید دیگر استفاده شود. قبل از آزمایش نمونه یخ زده باید کاملا آب شده و به دمای اتاق برسد

پاسخ های مثبت کاذب
در شرایطی مثل مصرف بعضی داروها مثل پرومتازین یا کلردیازپوکساید , وجود بیماریهائی مثل پروتئینوری , هموگلوبینوری , و زایمان جدید تا سقط جنین , اشتباه در روش اجرای تست , خطا در خوندان نتایج , ممکن است پاسخ مثبت کاذب دیده شود که در تفسیر نتیجه باید در نظر داشت

پاسخ های منفی کاذب

زمانی که HCG در حد اکثر غلظت ( در روز های 60 تا 80 ) می باشد , 5 تا 10% امکان ایجاد جواب منفی کاذب وجود دارد. پاسخ های منفی کاذب معمولا ناشی از خطا در انجام روش ارائه شده می باشند. علت دیگر پاسخ منفی کاذب انجام تست در روز های اول لقاح است که هنوز هورمون HCG وارد ادرار نشده است. نگهداری ادرار در ظروف غیر استاندارد , عدم رعایت دهای لازم برای واکنش و مصرف داروی کاربامازپین هم ممکن است منجر به پاسخ منفی کاذب شود.
چرا بعضی از خانم های باردار قبل از قطع قائدگی , تست بارداری مثبت دارند ولی بقیه خانمها تا چندین روز دیرتر آزمایش مثبت ندارند؟

عوامل موثر در طولانی تر شدن زمان حصول پاسخ مثبت توسط تستهای خانگی :
1- تاخیر در زمان لانه گزینی
2- پائین بودن ترازHCG خون
3- پائین بودن غلطت HCG ادرار
4- میزان حساسیت تست بارداری

تغذیه با شیر مادر به هضم غذای کودکان کمک می کند

پژوهشگران علوم پزشکی درکشور آلمان می گویند ادامه تغذیه با شیر مادر در زمان شروع غذاهای کمکی را توصیه می نمایند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  پروفسور کارل، پیتر بائر – متخصص اطفال از شبکه “سلامت راه زندگی” در شهر بن، آلمان می گویند همزمان با شروع غذای کمکی جامد لازم است تغذیه با شیر مادر ادامه یابد زیرا شیر مادر هضم انواع خاصی از غذاها ی جامد را تسهیل می نماید.

بائر با اشاره به مشکل بزرگ که مادران در ماه پنجم تا هفتم با آن مواجه هستند می گوید هنگامی که نوزادان شروع به خوردن غذاهای جامد می نمایند، معمولا در ادامه شیر دهی اختلال پدید می آید.

این پزشک اطفال می گوید که این دوره مناسب ترین زمان برای شروع غذای جامد برای بچه است و توصیه می شود که شروع غذای کمکی با غذاهای نیمه جامد شروعگردد.

شير مادر داراي مزاياي فراواني است. مهم ترين آن ها ، عوامل مصونيتي است كه حداقل مدت ۴ ماه شير خوار را از عوامل عفوني محافظت مي كند. در نيمه دوم سال اول عمر ، با اضافه كردن غذاهاي تكميلي ، تماس كودك با عوامل محيطي بيشتر و احتمال ابتلا به بيماري هاي عفوني به خصوص اسهال افزايش مي يابد.

لازم به ذکر است نتایج یک تحقیق  که در مناطق روستایی کشور غنا که در آن شروع به موقع و زودهنگام تغذیه با شیر مادرمعمول نیست نشان داد احتمال بقای کودکانی که در ساعت اول تولد خود با شیر مادر تغذیه می شدند بیشتر از کسانی بود که در این زمان تغذیه نمی شدند

درمان‌های نازایی موجب افزایش خطر نقص‌های جدی جسمانی در نوزاد می شود

پژوهشگران علوم پزشکی در در دانشگاه ادلاید کشور استرالیا می گویند نتایج تحقیقات جدید آنان نشان داده کودکانی که به کمک درمان‌های نازایی شکل می‌گیرند و متولد می‌شوند، با احتمال بالاتری همراه با نقص‌های جدی جسمانی پا به دنیا می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  محققین این پژوهش که به سرپرستی مایکل دیویس  انجام شده نشان می‌دهد نوزادانی که با روش‌های مختلف درمان نازایی،‌ مانند تحریک تخمک‌گذاری، لقاح خارج از رحم و یا تزریق مستقیم اسپرم به درون تخمک، به وجود آمده و متولد می‌شوند، در 8.3 درصد موارد، به نقص‌های جدی جسمانی مبتلا هستند.

این در حالی است که در نوزادان عادی، این احتمال 5.8 درصد است، ‌تفاوتی که به گفته دیویس، ‌بسیار معنادار است.

وی می‌افزاید: ‌»چیزی که من فکر می‌کنم در کلینیک‌های درمان نازایی بدان اشاره نمی‌شود، ‌احتمال داشتن یک فرزند معلول است.

درصد به دست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که در این کلینیک‌ها باید روی این احتمال تاکید شود،‌ قبل از این که اقدامات درمانی انجام بگیرد. آن‌ها باید زمانی که می‌خواهند در مورد این نوع درمان‌ها تصمیم بگیرند، ‌در رابطه با خطر نقص و معلولیت صحبت کنند».

به گفته دیویس، از موسسه نازایی رابینسون دانشگاه، این مطالعه روی نقص‌های جدی تاکید داشته است: «مواردی که خود نیاز به درمان دارند یا اگر درمانی در کار نباشد، ‌به عنوان معلولیت شناخته می‌شوند، مانند مشکلات قلبی یا فلج مغزی.»

هر ساله در دنیا 3.7 میلیون نوزاد به کمک روش‌های درمان نازایی متولد می‌شوند.

این مطالعه که محققینش آن را جامع‌ترین در نوع خود می‌دانند، نشان می‌دهد که همه روش‌های درمان نازایی به یک اندازه خطرآفرین نیستند. آن‌ها اعلام کرده‌اند 7.2 درصد معلولیت‌ها در نوزادان روش لقاح خارج از رحم (IVF ) و 9.9. درصد در نوزادان روش تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI ) دیده شده است.

در مورد روش IVF  وقتی مولفه‌هایی مانند سن والدین، مصرف سیگار و سایر مولفه‌های مشابه کنترل شوند، درصد خطر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما در مورد روش آی.سی.اس.آی حتی با کنترل این موارد،‌ درصد خطر همان‌قدر باقی می‌ماند.

ICSI  که در آن،‌ سلول اسپرم مستقیما درون یک تخمک تزریق می‌شود، در واقع نوعی از آی.وی.اف است که لقاح خارج از بدن و در محیط آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

به گفته دیویس، فرضیه‌های مختلفی برای توضیح چرایی خطرآفرین بودن آی.سی.اس.آی وجود دارد، شاید اسپرم انتخاب شده سالم نباشد یا این که به اسپرم یا تخمک در آزمایشگاه آسیب وارد شود. در روش IVF  اسپرم خودش وارد تخمک می‌شود و به اندازه ICSI دستکاری آزمایشگاهی وجود ندارد.

همچنین محققین در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که در زنانی که از کلومیفن سیترات،‌ داروی تحریک تخمک‌گذاری استفاده می‌کنند، احتمال خطر سه برابر می‌شود.

دیویس در این زمینه می‌گوید: البته در مطالعه ما گروه کمی از این دارو استفاده می‌کردند. اما آن‌چه باید نگرانش بود این است که در حال حاضر این دارو به میزان زیاد و با قیمت پایین در دسترس است.

این مطالعه 974،308 نوزاد متولد شده در جنوب استرالیا در فاصله سال‌های 1986/1365 و 2002/1381 را در بر می‌گیرد که از بین آن‌ها، 163،6 نوزاد به کمک روش‌های درمان نازایی متولد شده بودند.

دیویس در این‌باره می‌گوید: «‌من هیچ دلیلی نمی‌بینم که نتوانیم نتایج این مطالعه را به کل کلینیک‌هایی که در سراسر زمین مشغول کار هستند تعمیم دهیم».

سالپنژیت و خطر نازایی

سالپنژیت، عفونت مجاری رحمی است که می‌تواند منشأ نازایی باشد. عفونت باکتریایی است و اغلب در جریان رابطۀ جنسی ایجاد می‌شود. بنابراین سالپنژیت یک عفونت جنسی قابل انتقال است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  سالپنژیت جزء عفونت های لگنی است، همان عفونت می‌تواند گردنۀ رحم، رحم و گاهی اوقات تخمدان را هم درگیر کند.

سالپنژیت، یک عفونت لگنی، در سطح مجاری

سالپنژیت عفونتی است در ارتباط با یک عفونت از یک یا دو مجرای رحمی، که مجرای فالپ نیز نامیده می‌شود.

عامل عفونی عموماً باکتریایی است، مانند باکتری که باعث ایجاد سوزاک یا عفونت کلامیدیا می‌شود، که هر دوی این عفونت ها در رابطۀ جنسی قابل انتقال هستند.

این باکتری ها از مسیر واژن و بیشتر در جریان رابطۀ جنسی نفوذ می‌کنند. ممکن است عامل باکتریایی که باعث سالپنژیت یا عفونت لگنی دیگری می‌شود هنگام برقراری ارتباط و در برخی موارد هنگام زایمان، سقط جنین یا کورتاژ منتقل شود. عموماً تخمدان ها درگیر نمی‌شوند مگر در موارد عفونت های باکتریایی بسیار شدید.

حواستان به خطر نازایی سالپنژیت باشد

عفونت های لگنی، اصلی ترین عامل نازایی در اروپا به شمار می‌روند. این عفونت ها مسئول نازایی یک پنجم زنان هستند. ضمناً تمایل بسیار زیادی به عود کردن در میان یک سوم از موارد وجود دارد.
سالپنژیت، مانند تمام انواع دیگر عفونت لگنی، بیشتر بین زنان جوان که در رابطۀ جنسی فعال هستند، دیده می‌شود.

در میان دیگر عوامل خطرزا، می‌توان داشتن رابطۀ جنسی با افراد مختلف، بیماری جنسی قابل انتقال و واژینوز را ذکر کرد. همچنین به یاد داشته باشید که زنان کمتر از ۲۴ سال که از روش های پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌کنند و یا از دستگاه بیرون از رحمی بهره نمی برند، بیشتر در معرض خطر هستند.

سالپنژیت و عفونت های لگین: چه علائم و چه عوارضی دارد؟
عفونت لگنی بیشتر در اواخر دوران قاعدگی ظاهر می‌شود؛ این عفونت اغلب همراه است با درد شکمی، خونریزی های نامنظم و ترشح بدبو واژنی. زمانی که عفونت پیشرفت می‌کند، دردها شدید می‌شوند، سپس تهوع و استفراغ نیز به علائم اضافه می‌گردند. در موارد پیشرفته تر، بیمار تب هم می‌کند، و ترشح های واژنی رنگ زرد رو به سبز به خود می‌گیرند.

اگر عفونت ها مجاری را مسدود کنند، حجم این مجاری زیاد می‌شود و در نتیجه علائم شدت می‌یابند. عوارض دیگری نیز ممکن است مشاهده شود مانند پیشروی عفونت تا دیگر اعضای شکمی مجاور، ایجاد آبسه و غیره. عوارض ممکن است به دلیل جراحات در ناحیۀ اعضای مولد، توانایی باروری را به خطر بیندازد. باید بدانید که خطر عوارض و ایجاد ناباروری، ارتباط مستقیم دارد با طول مدت عفونت، شدت آن و دفعات عود کردنش.

شایان ذکر است که عود کردن این عفونت ۶ تا ۱۰ بار احتمال بارداری لوله ای را افزایش می‌دهد، بارداری لوله ای نوعی از بارداری خارج از رحم است، که در این شرایط جنین به جای مجاری رحمی، در مجاری فالپ رشد می‌کند. چنین بارداری، تهدیدی برای زندگی مادر و جنین محسوب می‌شود.

این عفونت اصولاً باکتریایی است، و درمان سالپنژیت مانند عونت های رحمی  دیگر مصرف آنتی بیوتیک و خودداری از برقراری رابطۀ جنسی تا درمان کامل است. فرد مقابل رابطۀ جنسی نیز باید مورد درمان قرار بگیرند. در غیر این صورت، درمان کامل نمی‌شود.

آشنایی با نازایی و روش های درمان آن

نازایی یعنی یک زوج جوان زیر 30 سال، بدون جلوگیری در مدت یک سال بارور نشوند. البته شروطی در این میان وجود دارد:زوج باید با هم زندگی کنند و دفعات نزدیکی معقولی در هفته (یک یا 3 بار در هفته) داشته باشند و هیچ روش جلوگیری استفاده نشود و مهمتر آنکه در زمان تخمکگذاری کنار هم باشند، یعنی به دلایل کاری جدا از هم زندگی نکنند.اگر بعد از یک سال نزدیکی بدون جلوگیری، بارور نشدند، زوج باید با متخصص مشورت کنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  در سن بالای 30 سال یک سال صبر کردن جایز نیست و باید بعد از 6 تا 9 ماه به پزشک مراجعه کرد. بعد از مراجعه، 3 مرحله خیلی مهم در ارزیابی یک زوج نابارور وجود دارد.

1) تخمکگذاری درست خانم، اندازهگیری هورمونها، ارزیابی کار تخمدانها .

2) حصول اطمینان از باز بودن لولههای رحمی خانم با کمک عکس رنگی رحم

3) آزمایش اسپرم
قضیه نازایی دو طرفه است .اکثر آقایان همیشه فکر میکنند نابارور بودن تقصیر خانمهاست،در صورتی که نازایی مردها در دهه گذشته در ایران 3 برابر شده است و دلیل آن استرس، مواد مخدر، سیگار و… است. در موارد پیشرفتهتر آزمایشات ایمونوروژیک، بررسی سقط مکرر و… مورد بررسی قرار میگیرد.

حدود ۸۵% زوجین در طی سال اول و ۹۳% در طی سال دوم زندگی مشترک شانس حاملگی دارند و بعد از سال دوم شانس حاملگی رو به کاهش می رود.

نازائی یک مسئله شایع و نگران کننده برای زوجین محسوب می شود و تقریبا ۱۵% زوجین از این بیماری رنج می برند . گزارشاتی موجود است که شیوع آن در جوامع بشری در حال افزایش است . علل نازایی چند فاکتوری بوده و باید هر دو زوج بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. بطور عمده نازایی به دو فاکتور زنانه و مردانه تقسیم می شود از علل مهم نازایی در زنان اختلال د رتخمگذاری – ضایعات لوله رحمی – اندومتریوز و غیره می باشدو علل مهم مردانه اختلال د رعملکرد – تعداد و شکل اسپرم می باشد.

عوامل مختلفی از قبیل افزایش سن نوع تغذیه – چاقی – عوامل محیطی و شغلی و داروها – اختلالات کروموزومی و ژنتیکی و غیره می تواند روی قدرت باروری زن و مرد تاثیر بگذارد . با توجه به علل نازایی درمانهای طبی و جراحی مختلفی انجام می شود ولی در بعضی از موارداز جمله نازایی به علت نامشخص که حدود ۱۰% موارد را تشکیل می دهد و یا انسداد لوله رحم از روشهای نوین آزمایشگاهی برای این بیماران استفاده می شود این روش ها شامل ICSI ZIFT GIFT IVF IUI یا Micro می باشد تلقیح اسپرم به داخل رحم با استفاده از اسپرم شوهر یا Intra Uterin Insemination در این روش مایع انزال از شوهر زوج گرفته می شود و بعد از شستشو و جداسازی ، اسپرم های زنده بوسیله کانتر (لوله پلاستیکی) همزمان با تخمک گذاری وارد حفره رحم می شود.

تحریک تخمدان قبل از تزریق اسپرم بدلیل دستیابی به شانس بالای حاملگی توصیه می شود. زمان تخمک گذاری بوسیله سونوگرافی های متعدد از تخمدان در روزهای متوالی و گاهی با اندازه گیری هورمونهای جنسی در ادرار و خون مشخص می شود . روش IUI روش ساده ای بوده و بیمار بدون ناراحتی همانند گرفتن اسپرم از دهانه رحم این عمل را می تواند تحمل نماید. اسپرم مورد استفاده باید بطور تازه از همسر بیمار گرفته شود این درمان را در موارد مختلفی از جمله نازایی با علت نامشخص – بعضی اختلالات اسپرم وجود موکوس نامناسب د ردهانه رحم برای عبور اسپرم و بعضی از بیماران با اختلالات تخمک گذاری می توان استفاده کرد این روش را معمولا تا ۵ ۶ بار در یک زوج انجام می دهند و شانس حاملگی بعد از ۴ دوره حدود ۳۵% می باشد و نیاز به استراحت نمی باشدو مریض ها می توانند فعالیت روزانه خود را داشته باشند.

● لقاح آزمایشگاهی In Vitro Fertilization

اولین نوزاد متولد شده با استفاده از روش درمانی در سال ۱۹۷۸ بوسیله Edwardsو Steptoe گزارش شد. این روش درمانی امید تازه ای برای زوج های نازا بوجود آورد.IVF مشابه IUI ساده و بدون نیاز به بستری شدن بیمار انجام می شود و شامل مراحل زیر می باشد.

الف ) تحریک تخمک گذاری :

با تجویز داروهای محرک تخمک گذاری ، تخمدانهای بیمار تعداد زیادی فولیکول اووسیت (تخمک) تولید می کنند . زمان رسیده شدن فولیکول ها بوسیله سونوگرافی های واژینال متعدد تخمدان و اندازه گیری استرادیول سرم که از روز هشتم درمان شروع می شود تعیین می شود.

ب) جمع آوری اووسیت ها :

باتحریک تخمک گذاری ، تخمدان ها به اندازه پرتقال متوسط بزرگ شده و معمولا در نزدیکی دیواره واژن قرار می گیرد این امر کمک می کند که پزشک بوسیله سوزن مخصوصی از طریق دیواره واژن اووسیت ها را از تخمدان جمع آوری کند که این عمل معمولا زیر بیهوشی عمومی یا موضعی انجام می شود.

پ) تهیه و آماده سازی اسپرم :

صبح روز جمع آوری اووسیت ها مایع انزال از همسر بیمار تهیه و با روش های مختلف مایع انزال شستشو و اسپرم سالم و بسیار فعال جدا می شوند.

ت) لقاح و رشد جنین ها د رمحیط آزمایشگاه :

اسپرم و اووسیت ها را در مجاورت یکدیگر در محیط های کشت جنینی در طول شب د رانکوباتور CO۲ در دمای c ْ ۳۷ سانتیگراد قرار می دهند تا لقاح صورت گیرد صبح روز بعد د رصورت لقاح جنین ها برای مدت ۲۴ ساعت دیگر جنین ها را داخل انکوباتور قرار می دهند تا به مرحله ۴ ۸ سلولی برسند.

ث) انتقال جنین ها بداخل رحم:

اگر چه تعداد جنین های تشکیل شده معمولا بیش از سه عدد می باشد ولی به منظور جلوگیری از حاملگی های چند قلوئی تعداد ۲ تا ۳ جنین بداخل رحم منتقل می شود و ما بقی آنها با استفاده از روش ذخیره سازی بوسیله منجمد کردن آن ذخیره و د رموارد مورد نیاز در سیکل درمانی بعدی استفاده می شود.

ج) تجویز هورمون پروژسترون:

در نیمه دوم سیکل قاعدگی به منظور آماده سازی رحم برای لانه گزینی و نگهداشتن جنین توسط رحم هورمون پروژسترون به بیمار تجویز می شود و تست حاملگی حدود ۱۲ روز بعد از انتقال جنین انجام می شود.

IVF در مورد انسداد لوله رحم و مردانی که دارای اسپرم های بسیار ضعیف و نامناسب برای IUI می باشند بکار برده می شوند و میزان موفقیت IVF برای انتقال جنین ۲۵% و میزان تولد زنده ۱۸% در هر سیکل درمانی می باشد میزان بستگی به سن علت نازاییی و کیفیت اسپرم دارد.

● تلقیح نطفه به داخل رحم Gamate intra Fallopisn Transfer

روش فوق تا مرحله جمع آوری تخمک ها و تهیه و آماده سازی اسپرم مشابه IVF است و اسپرم و تخمک از طریق لاپاراسکپی به لوله رحم منتقل می شود و در این روش نیاز به لوله رحم سالم می باشد.

● انتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم Zygote intra Fallopian Transfer

در روش ترکیبی از و GIFT می باشد بیماران مشابه IVFآماده شده و تخمک ها جمع آوری و در آزمایشگاه لقاح صورت می گیرد و زایگوت (جنین تک سلولی ) تشکیل شده و بوسیله لاپاراسکپی بداخل لوله رحم منتقل می شود این روش در مواردی که انتقال جنین از دهانه رحم مشکل باشد انجام می شود.

● تزریق اسپرم بداخل تخمک Intra Cytoplasmic Sperm Injection

اووسیت حاوی گلیکوپروتئینی بنام Zona Pellucida و غشاء سیتوپلاسمی می باشد که مانع ورود اسپرم به حرکت و شکل غیر طبیعی بداخل سیتوپلاسم تخمک و در نتیجه مانع لقاح می شود و در سالهای اخیر روش جدیدی بنام CSI ابداع شده که قادر است اختلالات شدید اسپرم (شکل و حرکت غیر طبیعی ) را درمان نماید در این روش اسپرم منفرد بوسیله سوزن باریک که ۱۲ برابر نازکتر از یک تار مو است در حالیکه تخمک بوسیله پیپت نگهدارنده ثابت نگهداشته شده است مستقیما داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می شود و واکنش اسپرم و تخمک را تسهیل می نماید میزان لقاح برای هر تخمک ۷۰% و میزان موفقیت حاملگی برای هر سیکل درمانی بیش از ۲۴% گزارش شده است. ICSI از IVF گرانتر بوده و نیاز به وسایل پیچیده و فرد مجرب دارد این روش تهاجمی بوده و تمامی سدهای طبیعی را به منظور انجام لقاح از بین می برد اگر چه اطلاعات اولیه از سراسر جهان افزایش خطر اختلالات مادرزادی و کروموزمی را گزارش نکرده اند ولی هنوز مشخص نیست که آیا نوزدان مذکور که با این روش بدنیا می ایند در آینده از نازایی رنج خواهند برد.

امید است با استفاده از درمانهای فوق کلیه زوجین نازا بتوانند به آرزوی دیرینه خود که داشتن فرزندان صالح است جامه عمل بپوشانند و با درخشش آفتاب امید به حول و قوه تلهی دل های آرزومند و پر از حسرت را لبریز ازشادی و شعف نموده و لب های بسته را به گل شکر شکوفا نماید.

نطفه مادران سیگاری، در تمام مراحل رشد، پیوسته عقب تر از نطفه مادران غیر سیگاری سات

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند طی بررسی های متعدد دریافتند که استفاده از تکنیک عکسبرداری در زمان طولانی و فشرده سازی آنها نشان داده است که نطفه های متعلق به مادران سیگاری، کندتر رشد می کنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ،  پژوهشگران فرانسوی در یک کلینیک باروری خارج از رحم، از لحظه باروری تا زمانی که نطفه آماده قرارگرفتن درون رحم مادر می شوند، از نطفه عکاسی کرده اند.

تحقیق این پژوهشگران نشان داده که نطفه های متعلق به مادران سیگاری، در تمام مراحل رشد، پیوسته چندساعت عقب تر از سایر نطفه ها بودند.

سرپرست این گروه تحقیق می گوید: “اگر بچه می خواهید، سیگار را ترک کنید.”

سیگار کشیدن اکنون یکی از عوامل کاهش دهنده احتمال بچه دار شدن شناخته می شود. به همین دلیل است که برخی بیمارستان ها در بریتانیا از زوج ها می خواهند که پیش از اینکه به درمان ناباروری اقدام کنند، سیگار را ترک کنند.

تخمک های بارورشده در کلینیک در ابتدا رشد اولیه خود را در آزمایشگاه طی می کنند و سپس در رحم مادر قرار می گیرند و در این مدت، پزشکان این فرصت منحصر به فرد را دارند که از این نطفه هایی که به تدریج به سلول های بیشتر و بیشتری تقسیم می شوند، فیلمبرداری کنند.
شروع آهسته

در این تحقیق، محققان رشد ۸۶۸ نطفه را مورد بررسی قرار دادند، که از میان آنها ۱۳۹ نطفه از مادران سیگاری بودند.

در کلینیک، نطفه های متعلق به غیرسیگاری ها بعد از ۴۹ ساعت به مرحله “پنج سلولی” رسیدند. برای نطفه های متعلق به افراد سیگاری، این مدت ۵۰ ساعت بود. مرحله “هشت سلولی” در سیگاری ها ۶۲ ساعت به طول انجامید در حالی که نطفه افراد غیرسیگاری طی ۵۸ ساعت به این مرحله رسید.

دکتر تامس فرور، سرپرست تیم تحقیق به بی بی سی گفت: “نطفه های متعلق به زنان سیگاری کندتر متحول می شوند و در رشد آنها تاخیر وجود دارد.”

این تحقیق نمی تواند مشخص کند که رشد کندتر چه تاثیری بر نطفه دارد یا احتمال بچه دار شدن را چقدر کاهش می دهد.

دکتر فرور می گوید که اگر نطفه ها کندتر رشد کنند، شاید چیزی در آنها در آستانه خراب شدن باشد یا شاید روند بدی در آنها اتفاق بیفتد.

توصیه او ساده است: “باید سیگار را ترک کنید، ساده تر از این نمی شود. دیگر چه می توانم بگویم؟ اگر بچه می خواهید، سیگار را ترک کنید.”

این یافته ها در نشست “انجمن اروپایی برای تولید مثل و جنین شناسی انسان” در ترکیه ارائه شده است.

IVF چیست ؟

تیر ۱۹, ۱۳۹۱ توسط :   موضوع: : آموزش سلامت, اخبار مامایی, مشروح اخبار

لقاح آزمایشگاهی (IVF) شیوه‌ای پزشکی است که در آن سلول تخمک بالغ از زن گرفته می‌شود و با اسپرم مرد در خارج از بدن لقاح می‌یابد و رویان حاصل برای ادامه بارداری طبیعی در رحم همان زن یا زن دیگری کاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،   (IVF)  مخفف لغت های انگلیسی “باروری در درون بدن انسان” است. اولین بار با این روش در سال ۱۹۷۸ نوزادی را در یک زوج نابارور به دنیا بیاورند. چه کسانی برای انجام این روش انتخاب می شوند؟در ابتدا این روش برای زنانی به کار می رفت که لوله های تخمدانی شان دارای کارآیی لازم برای انتقال تخمک نبود.

ولی امروزه از این روش برای موارد زیادی استفاده می شود. به طور مثال مردانی که دارای اسپرم های کافی برای باروری هستندبا این روش دارای فرزند می شوند.فواید روش IVF: این روش توانسته نوزادان زیادی را چه از زنان نابارور و چه از مردان نابارور به دنیا آورد.

گرچه لقاح مصنوعی با کاشتن تخمک‌های باورشده (تخم‌ها) برای مدت درازی در پرورش حیوانات مورد استفاده بوده است، ‌اولین مورد موفقیت آمیز لقاح آزمایشگاهی در انسان که به تولد یک نوزاد انجامید، بوسیله پاتریک استپتو و آر جی ادوادز در انگلیس در سال 1978 به انجام رسید.

IVF به عنوان یک روش درمان ناباروری تنها هنگامی که مورد نظر قرار می‌گیرد، که ارزیابی دفیق در مورد علت ناباروری در زوج به عمل آمده باشد.

یک گروه از افراد مناسب برای IVF رنانی هستند که دچار انسداد یا فقدان لوله‌های رحم هستند که تخمک را از تخمدان به رحم منتقل می‌کند؛ از گروه‌های دیگر می‌توان به مردانی اشاره کرد که شمار اسپرم آنها پایین است یا زوج‌هایی که ناباوری غیرقابل‌توضیح دارند.

عملیات IVF شامل دریافت تخمک بالغ (که معمولا با مکش با سوزن با هدایت سونوگرافی انجام می‌شود) و قرار دادن تخمک‌ها در محیط کشت در گرمخانه در آزمایشگاه، جمع‌آوری و آماده‌سازی اسپرم و اضافه کردن آن به این محیط کشت است.

لقاح تخمک و اسپرم در آزمایشگاه معمولا در فاصله 12 تا 48 ساعت صورت می‌گیرد. رویا‌ن‌ بالقوه تولید شده در یک محیط رشد قرار داده می‌شود و به طور دوره‌ای زیر نظر قرار می‌گیرد تا مراحل تقسیم به دو سلول، چهار سلول و هشت سلول را بگذراند.

در طول این دوره، مادر هورمون پروژسترون دریافت می‌کند تا پوشش داخلی رحم او برای کاشتن رویان آماده شود. رویان که در این مرحله به آن “بلاستوسییست” می‌گویند، از طریق دهانه رحم به درون رحم آزاد می‌شود. در طی یک دوره سه و نیم‌روزه این بلاستوسیست درون محیط داخلی رحم شناور به نظر می‌ر‌سد. اگر عمل موفقیت آمیز باشد، رویان بالاخره در دیواره رحم کاشته می‌شود و بارداری رخ می‌دهد.

هر مرحله IVF ممکن است دچار مشکلاتی شود، اما حساس‌ترین و مشکل‌‌سازترین مرحله، مرحله کاشته‌شدن موفقیت‌آمیز رویان وارد شده به رحم است.

یک توضیح ممکن است این باشد سلول تخم در آزمایشگاه با سرعت کمتری نسبت به سلول تخم درون بدن رشد می‌کند، و همچنین رشد تخم در آزمایشگاه و رشد بافت پوششی رحم مانند باروری طبیعی به طور دقیق هماهنگ‌شده نیست.

فرآيند لقاح

در وضعيت طبيعي، از بين چند صد اسپرم مرد كه به تخمك زن مي رسند فقط يكي از آنها مي تواند بطور موفقيت اميز تخمك را بارور كند. از تركيب تخمك بالغ و اسپرم زنده يك موجود جديد به نام تخم بوجود مي آيد.

اسپرم بايد داراي تحرك و انرژي كافي باشد تا بتواند خود را از ناحيه واژن به لوله رحم و در نهايت به تخمك زن برساند. سپس از لايه هاي اطراف تخمك عبور كرده و به داخل تخمك نفوذ نموده تا عمل لقاح يا باروري صورت گيرد. در نهايت ، جنين تشكيل ميشود كه به دو سلول تقسيم ميگردد و سريعا اين سلولها به طرف رحم حركت مي كنند كه حدود 3-5 روز طول مي كشد و معمولا روز ششم لانه گزيني انجام و پس از گذشت 9 ماه نوزاد متولد مي شود.

مشكل ناباروري

قبل از اينكه نگران ناباروري خود باشيد، بايد بدانيد كه در يك سيكل طبيعي احتمال حاملگي موفق حتي با وجود فعاليت جنسي روزانه فقط 25/0 مي باشد كه به آن ميزان باروري گويند و بيانگر قدرت باروري يك زوج است.

تعريف ناباروري

هر گاه يك زوج با وجود تلاش براي حاملگي با داشتن مقاربت كافي در عرض يكسال ( بدون استفاده از روش جلوگيري) حامله نشوند ، به آنها زوج نابارور گويند.

شانس حاملگي

شانس حاملگي به عوامل متعدد بستگي دارد از جمله:

– سن زن، دفعات مقاربت ( نزديكي) و زمان آن ( حوالي دوره تخمك گذاري زن)
-با افزايش سن زن ، تعداد تخمك و كيفيت آن كاهش مي يابد.
-هر چه تعداد دفعات مقاربت در زمان تخمك گذاري بيشتر باشد شانس حاملگي افزايش مي يابد هر چه طول دوره نازايي افراد بيشتر باشد شانس موفقيت درمان كمتر است . به همين دليل بيماران نابارور بايد هر چه سريعتر به پزشك متخصص جهت درمان مراجعه كنند.

چنانچه نازايي بيش از سه سال به طول بيانجامد از نوع طولاني خوانده مي شود.

مراحل انجام IVF:

1 – مرحله جلوگیری از تخمک گذاری:

۲- زن در روز دوم یا سوم پریود خود مصرف قرص  ضد بارداری را شروع می کند. بعد از ۲ تا ۳ هفته, پزشک متخصص یک سونوگرافی از تخمدان های زن به عمل آورد. در صورتی که تخمدان ها حالت طبیعی داشته باشند, دارویی (Lupron) به زن تجویز می شود. این دارو از آزاد سازی تخمک توسط تخمدان ها جلوگیری می کند.

داروی Luopron به صورت زیر جلدی هر روز تزریق می شود. شایعترین عوارض این دارو سر درد, حالت برافروختگی چهره و خشکی واژن است. در برخی موارد از داروهای Antagon (آنتاگون) و یا Cetrotide (ستروتاید) به جای Lupron استفاده می کنند.

۲-  مرحله تحریک فولیکول:

۳-  یک هفته پس از شروع مصرف داروی Lupron یک سونوگرافی دیگر انجام می شود. اگر کیست تخمدانی مشاهده نشد (از عوارض داروی Lupron, داروی دیگری به نام گونال- اف (Gonal- F یا Follistim (فولیستیم) تجویز شده و کم کم از میزان مصرف داروی Lupron کاسته خواهد شد.

۴- دارو های گونال- اف و یا فولیستیم می تواند تخمدان ها را برای تولید تخمک های زیادی تحریک نمایند. این موضوع خیلی مهم است چون که ما برای افزایش میزان موفقیت نیاز به این دارو داریم که به جای یک تخمک بارور شده چندین تخمک بارور شده را در رحم زن قرار دهیم ( به همین دلیل است که در بعضی موارد ممکن است بیشتر از یک نوزاد در یک نوبت به دنیا بیاید) و ما به این حالت چند قلویی می گوییم.

در روز پنجم یا ششم مصرف گونال اف یا فولیستیم, در ساعات ۷ الی ۹ صبح آزمایشات اندازه گیری هورمون های استروژن انجام می شوند و یک سونوگرافی دیگر از طریق واژن انجام خواهد شد. بر اساس این نتایج, پزشک میزان داروهای فوق را تنظیم می کند. این کار تا زمان بالغ شدن فولیکول های تخمدانی ادامه خواهد یافت.

۳- مرحله بالغ کردن فولیکول ها:

در این مرحله داروی hCG برای بلوغ نهایی تخمک ها تزریق می شود.

۴- مرحله جمع آوری تخمک ها:

در این زمان زن را وارد اتاق عمل می کنند. یک متخصص بیهوشی داروی بیهوشی را به صورت آرامش بخش وریدی تزریق می کند. سپس متخصص مربوطه یک لوله متصل به دستگاه سونوگرافی را همراه با یک سوزن به نزدیکی محل تخمدان ها می رساند و با کمک سونوگرافی محل دقیق فولیکول ها را در تخمدان ها پیدا می کند. سپس توسط سوزن مخصوص مایع فولیکول را همراه با تخمک های درون آن را به درون سوزن می کشد. این کار حدوداً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد.

۵- مرحله باروری:

در این مرحله اسپرم مرد تهیه می شود و این مقدار اسپرم را همراه با مایع فولیکول تخمدانی زن به آزمایشگاه IVF می برند.

برخی از مردان نمی توانند اسپرم کافی را از خود تخلیه نمایند. بنابراین با استفاده از روش های خاصی مقدار اسپرم مورد نظر را از داخل بیضه مرد توسط سوزن تخلیه می کنند.

اگر اسپرم مرد کافی بوده و مشکل ناباروری مربوط به زن باشد , مایع اسپرم مرد را با مایع فولیکول زن مخلوط می کنند و پدیده لقاح خود به خود رخ می دهد. یعنی اسپرم ها در تخمک ها نفوذ کرده و تخمک ها را بارور می کنند. ولی اگر اسپرم مرد ضعیف بوده و یا ناقص باشد, باید اسپرم های سالم را با سوزن های بسیار ریز زیر میکروسکوپ در درون تخمک تزریق نمود.

یک روز پس از انجام این کار, می توانیم بگوییم که چند تخمک را توانسته ایم بارور کنیم.

۶- مرحله ریکاوری:

پس از آنکه تخمک های زن را در مرحله جمع آوری تخمک در اتاق عمل جمع آوری کردیم, زن مرخص می شود و برای استراحت به خانه می رود. زن ممکن است دچار درد خفیف شکم و یا خونریزی خفیفی نیز بشود. برای تسکین درد از استامینوفن استفاده می کنند.

۷- مرحله تزریق پروژسترون:

در این مرحله پروژسترون (۱ سی سی در روز) به زن تزریق می شود. البته ژل واژینال Crinone نیز همین خاصیت پروژسترون را دارد. در هر صورت پروژسترون سبب می شود که در جدار داخل رحم سطح مناسب برای چسبیدن و لانه گزینی جنینها ایجاد شود .

۸- مرحله انتقال جنین:

حالا ما دارای جنین هایی هستیم که در محیط آزمایشگاهی با لقاح مصنوعی تولید کرده ایم. ما عموماً ۲ تا ۴ تا جنین را زیر میکروسکوپ انتخاب کرده و آنرا در درون رحم زن منتقل می کنیم.

پس از انجام این کار زن را به خانه منتقل نموده و پس از ۳۶ ساعت استراحت او می تواند فعالیت روزمره خود را ادامه دهد.

۹- مرحله تست بارداری:

دو هفته پس از انجام عمل یک تست بارداری قبل از ساعت ۹ صبح انجام می شود. و نتیجه موفق یا ناموفق به زوجین اعلام خواهد شد.

توصیه های خوب برای زوج های علاقه مند به بارداری:

۱- ترک سیگار, الکل, داروهای مضر و …

نکته ای که زوجین باید بدانند این است که بر اساس تحقیقات کنونی, حتی اسپرم های آسیب دیده هم قادر به بارداری تخم هستند.

بنابراین نا امیدی در باروری معنی ندارد.

از قول پزشکان متخصص, قبل از هر گونه عمل لقاح مصنوعی بهتر است به مدت ۳ ماه توصیه های فوق را اجرا کنید.

چون ممکن است بدون نیاز به روش های مصنوعی توانایی باروری خود را بازیابید.

انتخاب جنسیت فرزند:

از دیر باز تا کنون دانشمندان در اندیشه انتخاب جنسیت فرزندان بودند. در حال حاضراز روش موفقی (با موفقیت ۸۰%) که توسط دکتر دونالد اریکسون ابداع شده است, استفاده می کنند.

در این روش اسپرم های x و y را از هم جدا نموده و اسپرم های دارای جنسیت مورد نظر را وارد رحم می کنند.

طول مدت این عمل حدود ۴ ساعت است و میزان موفقیت آن (۸۰%) می باشد.

در حال حاضر هزاران نوزاد با این روش در دنیا متولد شده اند .

سرطان سرويکس

سرطان گردن رحم  یا سرطان سرويکس نوعی بیماری است که در آن رشد بافت بدخیم از ناحیه گردن رحم نشات می‌گیرد و بطور نامنظم و فزاینده‌ای تکثیر و منجر به ریزش آن می‌شود .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی زنان و پنجمین سرطان پس از سرطان‌های ریه، پستان، روده و جسم رحم در جهان است که حدود شش درصد کل سرطان زنان را تشکیل می‌دهد سرطان دهانه‌رحم از جمله بیماریهایی است که ممکن است بسیار دیر تشخیص داده‌شود چون متاسفانه علائم قابل توجه و مشخصی ندارد. در‌حالی که این بیماری بسیار بد و حتی کشنده است.

گردن رحم  یا سرویکس‬ قسمتی از دستگاه تناسلی زنان است و ناحیه باریک و تحتانی رحم را که به مهبل باز می‌شود، شامل می‌شود.

افراد در معرض خطر سرطان گردن رحم
1- سن : بین 65- 55 سالگی شایع است .
2- سبک زندگی : چاقی و نداشتن فرزند از عوامل خطرند .
3- سابقه خانوادگی : عامل قابل توجهی به شمار نمی آید .
4- زنانی که ارتباط جنسی در سنین پایین دارند ، با افراد مختلف ارتباط جنسی دارند و یا با فردی که با افراد مختلف ارتباط دارد نزدیکی دارند بیشتر در معرض خطر هستند چون یکی از شایعترین علل سرطان دهانه رحم (95 درصد موارد سرطان دهانه رحم ) بوسیله ویروسی بنام ویروس پاپیلوما‌ست که از طریق تماس جنسی انتقال می‌یابد
5- کسانی که ضعف سیستم ایمنی به ویژه به صورت اکتسابی  مانند بیماری ایدز دارند یا داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند
6- زنانی که دخانیات اعتیاد دارند
7- زنانی که زایمانهای متعدد داشته اند

علایم هشداردهنده سرطان گردن رحم :

‬در مراحل ابتدایی هیچ نشانه‌ای ندارد.
‪ طولانی شدن بیش از حد معمول عادت ماهانه و یا خونریزی بیش از حد ،ازدیاد ترشحات مهبل
‪ خونریزی هنگام معاینه پزشکی اندامهای تناسلی
‪ ‬سختی، درد و یا خونریزی به هنگام نزدیکی
‪  عفونت‌های مکرر مهبل
‪ درد به هنگام ادرار
‪ درد کمر

در شرایطی که سرطان گردن رحم مهاجم و به دیگر اندامها گسترش یافته باشد علاوه بر نشانه‌های فوق، علایمی مانند یبوست، مشاهده خون در ادرار، گرفتگی مجرای ادرار، باز شدن غیر طبیعی گردن رحم و کم خونی ظاهر می‌شود.
نکته : در صورت عدم درمان ، سرطان رحم ممکن است به لوله های رحم و تخمدانها و سایر اعضاء مانند ریه ها و گاهی کبد منشتر شده و گسترش یابد .

پیشگیری از سرطان گردن رحم
1- معاینات منظم و دوره‌ای و انجام آزمایش پاپ اسمیر یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه سرطان رحم و الگویی موفق در کاهش میزان بروز و تلفات ناشی از این نوع سرطان بشمار می رود. این تست در خانمها پس از شروع فعالیت جنسی، سالی یک بار و پس از دو تست منفی، هر سه سال یک بار تکرار می‌شود. این آزمایش معمولا دو هفته پس از اتمام عادت ماهانه و حداقل ‪ ۴۸‬ساعت پس از مقاربت جنسی توصیه می‌شود.
2- به تاخیر انداختن تماس جنسی : هر چه سن شروع فعالیت جنسی زنان جوان دیرتر باشد امکان ابتلاء به بیماریهای جنسی کمتر و در نتیجه احتمال آلودگی ویروس مولد سرطان گردن رحم کمتر خواهد بود.
3- نداشتن ارتباط جنسی با افراد مختلف و در صورت داشتن ارتباط باید حتما از کاندوم استفاده کرد.
درمان سرطان گردن رحم
الگوهای درمانی بیماری سرطان گردن رحم بستگی به نوع سرطان، وضعیت بیماری در شروع درمان، سن، وضعیت سلامت عمومی و چگونگی واکنش بیمار به نوع درمان دارد.برای بیماران بسته به شرایط از روشهای درمانی جراحی ، پرتو درمانی یا رادیوتراپی و شیمی درمانی استفاده می شود.

خواب کافی و راحت زنان باردار ، و تاثیر آن بر سلامت مادر و کودک

محققان و متخصصان زنان با تاکید بر اهمیت خواب کافی و تاثیر آن بر سلامت مادر و کودک می گویند اگر مواد غذایی مختصر و مایعات کم پیش از خواب مصرف شود از گرسنگی شبانه و کابوس ناشی از افت قندخون و رفتن مکرر به دستشویی جلوگیری کرد.همچنین توصیه می شود مادران باردار از چند بالش نرم برای حمایت کمر و شکم استفاده کنند و مایعات حاوی کافئین را پس از ناهار ننوشند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  عوامل بسیاری چه جسمی و چه عاطفی ممکن است در دوران بارداری خواب شما را به هم بزند.  اما داشتن خواب کافی در این دوران اهمیت دارد.

خواب طولانی در سه ماهه اول بارداری امری طبیعی است زیرا در این دوران بدن احساس خستگی بیشتر دارد ، تا زمانی که به شی جدیدی که در حال رشد است عادت کند. در این زمان جفت شکل می گیرد و بدن خون بیشتری تولید می کند و قلب با سرعت بیشتری عمل پمپ را انجام می دهد. اما در ماه های بعدی خوابیدن و فرم خواب دچار ایراد می شود و خانم باردار نمی تواند خواب کافی و بدون وقفه ای در شب داشته باشد.

مهم ترین دلیل نداشتن خواب کافی در این دوران افزایش اندازه جنین می باشد که وضعیت و فرم مادر را برای خوابیدن دچار مشکل می کند. برای مثال اگر فرد عادت به خوابیدن به پشت یا شکم داشته ، مدتها زمان لازم دارد تا به وضعیت جدید و خوابیدن به پهلو عادت کند. بعلاوه جابه جا شدن و تغییر وضعیت در بستر نیز سخت تر می شود.

بسیاری از زنان باردار مدعی هستند که خواب آنها واضح تر و پویاتر از قبل می شود و حتی دچار کابوس نیز می شوند.

شاید استرس های این دوران کیفیت خواب را اینگونه تحت تاثیر قرار می دهد. نگرانی بابت سلامت جنین، کیفیت زایمان و توانایی مادر شدن و .. ذهن را به گونه ای درگیر می کند که خواب را از مادر ساقط خواهد کرد.

●  عمل به این توصیه‌ها به برطرف کردن بیخوابی‌ شما در دوران بارداری کمک می‌کند:

یک وضعیت راحت و – شاید جدید- برای خوابیدن بیابید.
پیش از رفتن به بستر با ماساژ یا حمام گرم به خود آرامش بدهید.
هوای اتاق خود را خنک و مطبوع نگهدارید، و برای آرامش موسیقی یا صداهای طبیعی پخش کنید.
قبل از خواب از تکنیک‌های آرامش‌بخشی عضلانی (relaxation) استفاده کنید.
هر روز مقداری ورزش کنید. در مورد مقدار ورزشی که برای شما مجاز است، با دکترتان مشورت کنید.
اگر در به خواب رفتن دچار اشکال هستید، از تختخواب بیرون بیایید و غذای مختصری بخورید یا کتاب بخوانید، سپس هنگامی که خواب‌آلود شدید، دوباره به بستر برگردید.

در حین بارداری آرام بمانید

هورمون‌ها، اضطراب،عواطف و همه تغییراتی که با بارداری همراه می‌شوند و انتظار برای مادر شدن ممکن است باعث نوسان خلق در هر زن در شرف مادرشدنی شود.

●  برای کمک به مهار کردن این نوسانات خلق به این نکات توجه کنید:

به اندازه کافی خواب راحت داشته باشید.
هر روز چند بار به خود استراحت دهید تا آرامش پیدا کنید، یا چرت کوتاهی بزنید.
روزانه ورزش کنید و رژیم غذایی سالم و متعادلی داشته باشید. با دکترتان درباره آنچه برای‌تان مناسب است، مشورت کنید.
زمانی برای صحبت کردن با همسرتان و کسب آرامش اختصاص دهید.
با دوستان و آشنایان به کارهای تفریحی و سرگرم‌کننده دست بزنید.
از ماساژ استفاده کنید .
به خود سخت نگیرید. مراقب باشید نگرانی‌ها باعث استرس بیش از حد و فرسودگی شما نشود.

●  وضعیت‌های خوابیدن در دوران بارداری

همچنانکه بارداری در شما پیشرفت می‌کند، ممکن است خوابیدن در هر ماه کمی ناراحت‌‌‌کننده‌تر شود

برای خوابیدن راحت در دوران بارداری به این توصیه‌ها در مورد وضعیت خوابیدن عمل کنید:

خوابیدن روی پهلو را امتحان کنید، به خصوص اگر احساس راحتی می‌کنید روی پهلوی چپ.
زانوتان را خم کنید و یک بالش میان آنها قرار دهید.
همچنین برای حمایت یک بالش زیر شکم‌تان قرار دهید.
اگر سوزش سر دل ناراحت‌تان می‌کند، زیر بالاتنه‌تان بالش بگذارید تا سرتان بالاتر قرار بگیرد.
اگر احساس تنگ‌نفس دارید، روی پهلو بخوابید یا زیرسرتان را بالا بیاورید.
در طول بارداری از خوابیدن روی پشت یا شکم پرهیز کنید.

●  کاهش مشکلات خواب زمان بارداری

براي كاهش مشكلات خواب كه به علل مختلف مثل سو هاضمه ,سوزش سر دل, فشار رحم و ..ايجاد مي شود به نكات زير توجه كنيد:

يك دوش آب گرم قبل از خواب بگيريد
قبل از خواب شير گرم و يامخلوط آب گرم با آب ليموي تازه بنوشيد
نور و صداي اضافي را حذف كنيد
طي 2 ساعت قبل از خواب غذاي سنگين نخوريد
ورزشهايي مثل نفس كشيدن عميق را تجربه كنيد
به پهلوي چپ خوابيده و از بالشهاي متعدد در قسمتهاي حساس بدن استفاده كنيد
از ماساژ قسمتهاي مختلف بدن بهره ببريد
از خوردن محصولات كافئين دار خوداري كنيد
كتابهاي دوست داشتني خود را بخوانيد
اصلا از داروي خواب استفاده نكنيد.

آشنایی با آزمایش پاپ اسمیر

خرداد ۲۳, ۱۳۹۱ توسط :   موضوع: : آموزش سلامت, اخبار مامایی, مشروح اخبار

سرطانهاي سينه، ريه، روده، رحم، تخمدان و سرطانهاي سيستم لنفاوي جلوتر از سرطان دهانه رحم هستند ولي در كشور ایران سرطان گردن رحم شايع‌تر است و از قضا در خانم‌هايي كه سطح اقتصادي و سواد پايين‌تري دارند ديده مي‌شود. اكثر مرگ و ميرهای ناشی از اين بيماری در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد؛ فقط به اين دليل كه راه های شناسايی و تشخيص بيماری در آنها عقب‌تر از كشورهای پيشرفته است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  سرطان دهانه رحم سالانه جان دست‌كم 290 هزار زن را در سراسر جهان می گيرد. در كشورهاي توسعه يافته اين سرطان در رده هفتمين سرطان زنان قرار مي‌گيرد.

اكثر زنان در مناطق محروم كه فاقد مراكز آزمايشگاهي براي غربالگري اين بيماري هستند و آگاهي نسبت به راه‌هاي شناسايي اين بيماري ندارند، جان خود را از دست مي‌دهند.

اهميت سرطان دهانه رحم در اين است كه در صورت تشخيص در مراحل ابتدايي، كاملا قابل درمان است.

– پايين‌ترين و در دسترس‌ترين قسمت رحم را گردن يا دهانه رحم مي‌گويند . براي بارداري ترشحات دهانه رحم بسيار لازم است؛ به طوري كه اين ترشحات اگر طبيعي نباشد در باروري يك خانم تاثير منفي دارد. اين عضو از بدن مي‌تواند در معرض يك سري از بيماري‌هاي مقاربتي هم قرار بگيرد.

به طوري كه ثابت شده سرطان گردن رحم يك بيماري مقاربتي است كه توسط ويروس پاپيلوماي انساني منتقل مي‌شود. اگرچه زمينه ايمونولوژيك فرد نيز در بروز اين بيماري موثر است ولي در 90 درصد موارد عامل ايجاد‌كننده اين بيماري ويروس پاپيلوماي انساني است.

آیا می دانید چه كساني بيشتر در معرض آلودگي اين ويروس قرار دارند؟

– خانم‌هايي كه تعدد ازدواج دارند و يا همسران‌شان تعدد ازدواج داشتند و يا كساني كه  در سنين پايين‌تري ازدواج مي‌كنند، در ريسك بالاتري براي ابتلا به اين بيماري هستند. همچنين معمولا تعدد حاملگي‌ها و اعتياد به سيگار يك خانم را بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري قرار مي‌دهد.

این سرطان تا مراحل پیشرفته علامتی ایجاد نمی کند براي همين بايد برنامه‌هاي غربالگري اجرا كرد. يعني برنامه‌هايي كه با آن‌ها در ميان همه آدم‌هاي ظاهرا سالم، كساني كه در معرض خطرند يا در مراحل اوليه بيماري هستند را تشخيص داد. غربال‌گري اين بيماران به اين صورت است كه معمولا خانم‌ها بعد از ازدواج از سن 21 سالگي، سالي يكبار بايد تحت آزمايش سلول شناسي دهانه رحم به نام «پاپ اسمير» قرار بگيرند. وقتي كه اين تست سه بار انجام شد و منفي بود فواصل آن را مي‌توان طولاني‌تر كرد يعني دو تا سه سال يك‌بار آن را انجام داد.

●  واقعا دردسر انجام اين تست به فوايدش مي‌ارزد؟

–  ارزش اين تست براي تشخيص سرطان دهانه رحم اين است كه اين سرطان يك دوره طولاني دارد يعني ابتدا از يك‌سري تغييرات سلولي شروع مي‌شود و 10 سال طول مي‌كشد تا اين كه اين تغييرات به يك سرطان مهاجم تبديل شود.

بنابراين اگر خانمي در اين مراحل مورد آزمايش قرار گيرد، به راحتي مي‌توان در مراحل اوليه بيماري را تشخيص داد و با درمانهاي ساده‌تري كه به صورت تخريب به وسيله ليزر و يا برداشتن مخاط دهانه رحم به وسيله چاقو است، آن بيماري را كاملا از بين برد.

●  آيا اين كارها تاثيري هم در طول عمر فرد مبتلا به سرطان دارد؟

اگر غربال‌گري به درستي انجام نشود بيماري به مراحل پيشرفته خواهد رسيد و طول عمر بيمار كاهش خواهد يافت. چون اين تومور به طور موضعي در لگن پيشرفت مي‌كند و روي مجاري ادراري اثر فشاري مي‌گذارد و اكثرا اين بيماران به علت اورمي يعني افزايش اوره خون و اختلال  در كاركرد كليه جان خود را از دست مي‌دهند تا مسئله خونريزي. گاهي نيز در مراحل پيشرفته سوراخ شدگي مثانه و روده ايجاد مي‌شود و اختلال در دفع ادرار بوجود مي‌آيد.

●  در ابتداي بيماري، فرد با چه علائمي به پزشك مراجعه مي‌كند؟

– گفتم كه  متاسفانه بيماري در مراحل اوليه هيچ علامت خاصي ندارد و فقط با تستهاي پاپ اسمير قابل تشخيص است، ولي در مراحل پيشرفته به صورت خونريزي، ترشحات متعفن و گاهي در مراحل پيشرفته‌تر به صورت توده‌هايي كه به احشاء مقابل فشار وارد مي‌كند و باعث درد لگني، اختلالات ادراري و اختلالات دفع گوارشي ايجاد مي‌شود، تظاهر مي‌كند.

معمولا خونريزي به صورت لكه‌بيني حين اعمال زناشويي خودش را نشان مي‌دهد. حتي ممكن است در حين نمونه‌گيري و معاينه اين خونريزي ايجاد شود بنابراين خانمها با ديدن لكه‌هاي غير طبيعي و ترشحات مداوم بايد براي انجام آزمايش مراجعه كنند.

●  بيشتر كدام گروه سني از زنان دچار اين علائم مي‌شوند؟

–  بيشتر در خانم‌هاي مسن تظاهر مي‌كند، به دليل آنكه خانم‌هاي مسن بعد از سن باروري ديگر مراجعه پزشكي نمي‌كنند، در حالي‌كه حداكثر سن شروع سرطان تهاجمي گردن رحم 55 سالگي است. براي همين هر شش ماه يكبار انجام آزمايشهاي پاپ اسمير لازم است.

●  به جز پاپ اسمير آيا روش تشخيصي ديگري براي سرطان دهانه رحم وجود دارد؟

– به جز تست پاپ اسمير روشهاي تشخيصي ديگري هم هست مثل ديدن دهانه رحم به وسيله يك ميكروسكوپ سه بعدي كه به آن كولپوسكوپي مي‌گويند. وقتي كه سلولهاي  غير طبيعي در تست پاپ اسمير ديده شدند، صلاح است كه فرد با اين ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گيرد.

اين ميكروسكوپ بدترين ضايعه دهانه رحم  را نشان مي‌دهد و بايد از آنجا بيوپسي تهيه شود. در حقيقت با بيوپسي تشخيص بافت‌شناسي داده مي‌شود. در حقيقت پاپ اسمير تستي است كه تشخيص اوليه مي‌دهد ولي با كلوپوسكوپي و بيوپسي مي‌توان تشخيص قطعي بيماري را داد. تست ديگر براي تشخيص اين سرطان تست ويروسي است كه در آن آنتي‌ژن ويروس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

●  امروزه بيشتر از كداميك از اين تستها استفاده مي‌شود؟

بيشتر تست ويروسي استفاده مي‌شود. به نظر مي‌رسد دقت اين تست در تشخيص اين بيماري بيشتر از تستهاي پاپ اسمير است ولي فقط نوع اوليه آن در چند آزمايشگاه در ايران انجام مي‌شود و نوع پيشرفته‌تر آن هنوز وارد كشور نشده.

●  نحوه آزمايش پاپ اسمير چگونه است؟

-بهتر آزمايش از دوش واژينال نيز نبايد استفاده شده  باشد.

اما آزمايش پاپ اسمير بسيار ساده است. به طور كلي تستهاي غربالگري موقعي ارزشمند هستند كه ساده و غير تهاجمي باشند. همچنين اين آزمايش نسبت به هزينه پيشگيري بسيار مقرون به صرفه است. اين تست دردي هم ندارد. نحوه آزمايش به اين صورت است كه وسايل خاصي به نام «اسپاچولا» را داخل دهانه رحم مي‌گذارند و آن را360 درجه حركت مي‌دهند. اين كار باعث مي‌شود كه از دور تا دور سوراخ دهانه رحم سلولها كنده شوند. بعد از آن اين سلولها به آزمايشگاه فرستاده مي‌شوند و پاسخ آزمايش براي پزشك يا بيمار فرستاده مي‌شود.

●  چرا هر خانمي در سنين باروري بايد مرتباً تست سرطان يا پاپ اسمير انجام دهد ؟

سرطان دهانه رحم حدود ۵۰ سال پيش اولين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در کشورهاي پيشرفته بوده است ، اما ميزان مرگ ومير ناشي از آن اکنون به دو سوم تقليل پيدا کرده است و در حال حاضر هشتمين علت مرگ و مير ناشي از سرطان است . ( شايع ترين سرطان ها در زنان به ترتيب عبارتند از : ريه ، پستان ، روده بزرگ ،‌لوزالمعده ، تخمدان ،‌غده لنفاوي و خون )‌

علت چنين کاهشي در مرگ و مير ، تشخيص زودرس و بموقع بيماري است که بسياري از اين رامديون آزمايش سلول شناسي به روش پاپانيکولا يعني پاپ اسمير مي باشيم .

●  علت سرطان دهانه رحم چيست ؟

اين سرطان يکي از سرطانهايي است که علت آن نسبتاً شناخته شده است وويروس پاپيلوماي انساني ( HPV )‌ از علل اساسي آن است . اين ويروس امروزه به عنوان يک عامل قطعي سرطان شناخته شده است . اين ويروس انواع کم خطر و پرخطر دارد . نوع کم خطر آن اغلب باعث زگيل تناسلي مي شود و نوع پرخطر بيشتر تبديل به سرطان مي گردد . البته وجود اين ويروس شرط لازم است اما کافي نيست . هر خانمي در طول زندگي خود ۷۹٪ احتمال ابتلا به اين ويروس را دارد و حدود ۹۰٪ اين عفونت ها خود به خود بهبود مي يابند .

سرطان دهانه رحم در طبقات پائين اجتماعي – اقتصادي بيشتر ديده مي شود . همچنين پائين بودن سن اولين آميزش جنسي ، تعدد شريک جنسي و همچنين تعداد شريک جنسي در همسر فرد نيز عوامل مؤثري هستند ( اين سرطان بدون مقاربت جنسي ديده نمي شود ) . ساير علل مؤثر عبارتند از : سيگار کشيدن ، تعدد بارداري ، سابقه فاميلي ، عفونت ها و عدم ختنه شدن شريک جنسي .

●  تشخيص سرطان دهانه رحم چگونه صورت مي گيرد ؟

امروزه خانم ها با مراجعه به پزشکان متخصص زنان يا ماماها مي توانند به راحتي آزمايش پاپ اسمير بدهند . وسايل مختلفي براي نمونه برداري وجود دارد . اين نمونه برداري خيلي راحت و بدون درد و بدون بيهوشي در مطب صورت مي گيرد و نمونه سلولهاي دهانه رحم با وسيله چوبي يا پلاستيکي  روي لام شيشه اي کشيده شده و ثابت ميگردد . سپس براي رنگ آميزي و بررسي ميکروسکوپي به آزمايشگاه ارسال مي گردد و متخصص پاتولوژي يا سلول شناس آن را بررسي مي کند .

در اين بررسي ها تغييرات قبل از بدخيمي ، علائم عفونت با ويروس پاپيلوما و تغييرات بدخيمي واضح و پيش رفته دهانه رحم ديده مي شود . علاوه بر آن عفونت هاي دهانه رحم و واژن ( مهبل ) مثل کانديدا ، تريکومونا ، کوکوباسيل و … نيز خود را نشان مي دهند . گاهي نيز علائم بدخيمي در ساير قسمت هاي تناسلي زنان مثل رحم ،  واژن و لوله ها هم مشخص مي شود اما اين آزمايش روش مناسبي براي غربالگري اين بدخيمي ها نيست و فقط به طور اتفاقي اين بيماريها را ممکن است نمايان کند . علاوه بر اين با اين آزمايش مي توان وضعيت هورموني بدن را هم در شرايط خاصي بررسي کرد . براي بررسي ابتدا بايد نمونه مناسب باشد . تعداد کافي ( ۸تا ۱۲ هزار سلول ) ازاين ناحيه بايد در اسلايد ديده شود . خون ، مواد زايد و سلولهاي التهابي نبايد روي لام را گرفته باشند ، لام بايد سالم و نشکسته باشد .

●  قبل از نمونه گيري چه مسائلي بايد رعايت شود ؟

۱ – بهتر است نمونه گيري در زمان قاعدگي يا زماني که ترشحات خيلي زياد هستند و عفونت خيلي واضحي وجود دارد صورت نگيرد .

۲ – قبل از نمونه گيري نبايد به مدت ۴۸ ساعت نزديکي صورت گرفته باشد .

۳ – از پمادهاي داخل واژن يک هفته قبل از نمونه گيري استفاده نشده باشد .

انجام اين آزمايش براي کليه خانم هايي که فعاليت جنسي دارند يا داشته اند در تمامي سنين الزامي است و بايد در ابتداي شروع فعاليت جنسي در سه سال اول ،  هر سال يکبار و بعد در صورتي که آزمايش طبيعي باشد هر ۳ سال يکبار انجام شود .

البته گاهي اوقات با توجه به تغييرات خاص يا عفونت ها ، پزشک متخصص زنان تشخيص مي دهد که اين فواصل کمتر شود و پس از درمان نيز با يک آزمايش ديگر نتايج درمان بررسي شود .

●  بعد از تشخيص، هميشه نيازي به برداشتن كامل رحم است؟

– در خانمي كه باروري‌اش كامل شده و نيازي به  حاملگي ندارد يك روش بهتر اين است كه رحم به طور كامل برداشته شود به خصوص در مواقعي كه سرطان تمام مخاط دهانه رحم را گرفتار كرده است.

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »