به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، دانشمندان دانشكده پزشكي دانشگاه ييل ژني را كشف كردند كه به هنگام جهش يافتن به بروز نشانگان تورت مي‌انجامد 25/7/84

مهر ۲۵, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

دانشمندان ژن مرتبط با نشانگان تورت را كشف كردند ‪۸۴/۰۷/25‬

دانشمندان ژن جهش يافته‌اي را كشف كردند كه در بروز نشانگان تورت ‪ Tourette‬نقش دارد. اين بيماري يك درصد افراد را مبتلا مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، دانشمندان دانشكده پزشكي دانشگاه ييل ژني را كشف كردند كه به هنگام جهش يافتن به بروز نشانگان تورت مي‌انجامد. اين بيماري يك اختلال عصب شناختي است كه عمدتا پسران را مبتلا مي‌كند. نتايج اين تحقيق در شماره ‪ ۱۴‬اكتبر مجله ساينس منتشر شده است.

محققان پيشتر معتقد بودند اين نشانگان در اثر يك ژن معيوب بروز مي‌كند به همين خاطر به دنبال شباهتهاي ژنتيكي در دسته‌هاي بزرگي از مبتلايان بوده‌اند.

محققان دانشگاه ييل يك پسر مبتلا به نشانگان تورت را يافتند كه يك ناهنجاري كروزموني داشت كه نشانگر دخالت برخي ژنها است.

متيو استيت استاد ژنتيك دانشگاه ييل گفت اين ژن سرنخهايي براي درك نشانگان تورت در سطح مولكولي و سلولي فراهم مي‌كند.

ژن ‪ SLITRK1‬كه بر روي كرموزوم شماره ‪ ۱۳‬قرار گرفته است و به افراد سالم در رشد نرون‌ها كمك مي‌كند بطور طبيعي در معدودي از قسمتهاي مختلف مغز بروز مي‌كند. دانشمندان موارد اندكي را يافتند كه جهش اين ژن عملكرد پروتيين را تغيير مي‌دهد.

بررسي ژنتيكي پسر مبتلا به اين نشانگان كه يك اختلال كروموزمي شناخته شده نيز داشت نشان داد بيان ژن ‪ SLITRK1‬در نزديكي ناهنجاري كرموزومي رخ داده است. براي آزمايش ارتباط ژن با اين نشانگان دانشمندان ژن جهش يافته پسر را با همان ژن در ‪ ۱۷۴‬تن بيمار ديگر مبتلا به اين نشانگان مقايسه كردند. آنها يك توالي ژني غيرعادي را در يك خانواده يافتند. محققان همچنين دو بيمار غيرخويشاوند را يافتند كه تغيير يكساني در توالي دي ان آ در قسمتي از ژن كه مسئول ساخت پروتيين نيست داشتند.

در نشريه “‪ “Journal of clinical investigation‬به چاپ رسيده : ‬دانشمندان دانشگاه ايلينويز در شيكاگو دريافتند پايين بودن ميزان دو پروتيين در مغز زمينه‌ساز اعتياد به الكل و بيماريهاي اضطرابي است **** دانشمندان سازوكار ژنتيكي اعتياد به الكل را كشف كردند ‪۸۴/۰۷/25‬ .

مهر ۲۵, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

دانشمندان سازوكار ژنتيكي اعتياد به الكل را كشف كردند ‪۸۴/۰۷/25‬

مطالعه موش‌هاي آزمايشگاهي پرده از سازوكار ژنتيكي ابتلا به اضطراب و الكليسم برداشت.

‬دانشمندان دانشگاه ايلينويز در شيكاگو دريافتند پايين بودن ميزان دو پروتيين در مغز زمينه‌ساز اعتياد به الكل و بيماريهاي اضطرابي است.

در اين تحقيق كه استاد روانپزشكي و مدير تحقيقات عصبي اعتياد به الكل در دانشكده پزشكي ‪ UIC‬انجام داد روشن شد پايين بودن ميزان دو پروتيين موسوم به ‪ CREBP‬و نور پپتيد ‪ Y‬در آميگدال مي‌تواند موش‌هاي آزمايشگاهي را به الكليسم و اختلالات اضطرابي مبتلا كند.

آميگدال بخشي از مغز است كه مسئول كنترل تكانه‌هاي احساسي ترس و اضطراب است.

اين دو پروتيين به هم مربوط هستند. وقتي پروتيين ‪ CREBP‬فعال مي‌شود توليد پروتيين نور پپتيد ‪ Y‬را در آميگدال تنظيم مي‌كند. در موش‌هاي معتاد به الكل مصرف اين ماده باعث كاهش اضطراب و افزايش ميزان ‪ CREBP‬فعال و نور پپتيد ‪ Y‬در بخش مركزي آميگدال مي‌شود. اين در حالي است كه تاثير مصرف الكل در موش‌هاي سالم و بدون تمايل به مصرف الكل اين گونه نيست. مصرف الكل در موش‌هاي آزمايشگاهي كه به دليل اختلال در ميزان اين دو پروتيين به اختلال اضطرابي و تمايل به اعتياد به الكل مبتلا بودند باعث كاهش اضطراب مي‌شد.

اين براي اولين بار است كه نقش كمبود ارثي پروتيين ‪ CREBP‬در ناحيه آميگدال مغز در ايجاد اعتياد به الكل و اختلالات اضطرابي بررسي شده است.

مساعد بودن زمينه‌هاي ژنتيكي براي ابتلا به اختلالات اضطرابي زمينه ساز اعتياد به الكل است. نوشيدن مشروبات الكلي در مبتلايان به اختلالات اضطرابي يكي از راههاي تقليل اضطراب آزاردهنده است.

مشروح اين مطالعه در نشريه “‪ “Journal of clinical investigation‬به چاپ رسيده است.

پژوهشگران دانشگاه‌ هاروارد، باكتري ساخته‌اند كه مي‌تواند مواد شيميايي با خواص دارويي توليد كند. 22/7/84

مهر ۲۱, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

تحول درساخت آنتي‌بيوتيك‌هاي جديد
باكتري‌هايي با خواص دارويي توليد شدند

دانشمندان به موفقيت چشمگيري در ساخت آنتي‌بيوتيك‌هاي جديد دست يافتند.

پژوهشگران دانشگاه‌ هاروارد، باكتري ساخته‌اند كه مي‌تواند مواد شيميايي با خواص دارويي توليد كند.

مقاوم شدن روزافزون باكتري‌ها در برابر داروها و آنتي‌بيوتيك‌هاي موجود، از مشكلات بزرگ پزشكان به شمار مي‌رود كه اين روند گاهي به عفونت‌هاي مرگبار مي‌انجامد.

اين دستاورد علمي، چشم‌انداز تازه‌اي را در ساخت آنتي‌بيوتيك‌هاي جديد ترسيم كرده است.

به گزارش روزنامه دومنيون پست چاپ نيوزيلند، : دانشمند نيوزيلندي بدنبال اصلاح ژنتيكي گاوهاي شيري است ‪۸۴/۰۷/22‬

مهر ۲۱, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه

دانشمند نيوزيلندي بدنبال اصلاح ژنتيكي گاوهاي شيري است ‪۸۴/۰۷/22‬

يك محقق موسسه تحقيقات كشاورزي نيوزيلند بدنبال بكارگيري سلولهاي انساني در گاوهاي شيري و اصلاح ژنتيكي اين گاوها است.

به گزارش روزنامه دومنيون پست چاپ نيوزيلند، “ديويد ولز” گفت: اين روش به صورتي است كه بتواند شيرهايي را با پروتيين بالا كه بدن انسان به آن نيازمند است، توليد كند تا علاوه بر رفع نيازهاي غذايي بدن انسان در مقابل بيماريهاي مختلف مقاومتر گردد.

وي افزود: اين امر امكان پذير است و ما مي‌توانيم به اين شكل از علم در جهت مساعدت پزشكي به انسانها كمك بگيريم.

ولز تصريح كرد، من ايرادي در اين تكنولوژي نمي‌بينم فقط تحقق اين امر بسته به اين است كه ما از تكنولوژي به چه شكلي استفاده كنيم.

وي گفت: توليد پروتيين‌هاي مورد نياز انسان در شير يكي از مهمترين كارهاي موسسه تحقيقات كشاورزي نيوزيلند است و اين كار با استفاده از روش انتقال تكنولوژيكي از سلول انسان به سلول حيوان امكان پذير است.

اين محقق افزود: اين همان روشي است كه براي شبيه‌سازي حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

” ما با اين روشها موفق خواهيم شد كه حيوانهاي مفيدتري را طراحي مجدد كرده و ضمن افزايش كيفيت توليدات لبني، شيرهايي كه براي نياز انسانها مناسب تر هستند، توليد كنيم.

وي گفت: ما همچنين مي‌توانيم ژنهاي غيرمفيد در بدن حيوانات را حذف و كاركرد پروتئين‌ها و آنزيم‌ها را تغيير دهيم.

نيوزيلند با ‪ ۴‬ميليون نفر جمعيت سالانه ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬ميليارد ليتر از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ميليون گاو شيري توليد مي‌كند.

توليدات لبني نيوزيلند سالانه ‪ ۲‬ميليون تن است كه ‪ ۹۵‬درصد آن به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود و اين كشور با در دست داشتن ‪ ۴۰‬درصد سهم تجارت جهاني بزرگترين صادركننده مواد لبني در جهان است.

به نوشته نشريه علمي لانست : محققان در شهر كيمبريج در ايالت ماساچوست موفق شده‌اند ساختار ژنتيكي يك باكتري مقاوم شده در برابر آنتي بيوتيكها را مشخص كنند و ريشه مقاوم شدن آن را معين سازند.

مهر ۲۰, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

شناسايي ساختار يك باكتري مقاوم شده در برابر آنتي بيوتيكها ‪۸۴/۰۷/21‬

محققان در شهر كيمبريج در ايالت ماساچوست موفق شده‌اند ساختار ژنتيكي يك باكتري مقاوم شده در برابر آنتي بيوتيكها را مشخص كنند و ريشه مقاوم شدن آن را معين سازند.

به نوشته نشريه علمي لانست مايكل وارني و همكارانش از موسسه تحقيقاتي آكامبيس يك گونه تازه از باكتري موسوم به كلستريديوم ديفيسايل ‪difficile‬ ‪ Clostridium‬را كه در بيمارستانهاي كانادا ظاهر شده و جان بيماران را به خطر انداخته مورد بررسي قرار داده‌اند و به راز خطر زايي آن پي برده اند.

بيماراني كه در بيمارستان به منظور مداواي بيماريهايي كه ارتباطي با اين باكتري و گونه جهش يافته آن نداشته از آنتي بيوتيك استفاده مي‌كرده اند به صورت ناگهاني مورد حمله اين باكتري قرار گرفتند كه در معده بيمار جاي مي‌گرفت و شروع به رشد مي‌كرد.

در فاصله سالهاي ‪ ۱۹۹۱‬تا ‪ ۲۰۰۳‬به وسيله گونه خاصي از اين باكتري از پاي در آمدند.

تنها در يك ناحيه از ايالت كبك در كانادا پس از آنكه نوع جهش يافته باكتري مشخص شد، شمار قربانيان از چهار درصد مبتلايان به ‪ ۱۳‬درصد افزايش پيدا كرد.

وندي و همكارانش اين گونه جديد را “ان آ پي ‪ “۱۲۰۷‬ ‪”NAP1/027‬ نامگذاري كرده‌اند و ريشه خطر خيز بودن آن را تا مسير سمومي كه توليد مي‌كند رديابي كرده‌اند.

موسسه پزشكي باز-زايشي در كاليفرنيا : كاليفرنيا براي سرمايه‌گذاري در زمينه سلولهاي بنيادين آماده مي‌شود ‪

كاليفرنيا براي سرمايه‌گذاري در زمينه سلولهاي بنيادين آماده مي‌شود

موسسه پزشكي باز-زايشي در كاليفرنيا كه هدف بهره‌برداري از فناوري سلولهاي بنيادين در زمينه‌هاي مختلف را دنبا مي‌كند از ماه جاري كار فروش اوراق قرضه به مبلغ ‪ ۵۵‬ميليون دلار را براي تامين سرمايه لازم جهت اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي خود آغاز كرد.

سال گذشته اين موسسه به علت مخالفتهاي حقوقي با فعاليت آن نتوانست از يك بودجه سه ميليارد دلاري كه راي‌دهندگان كاليفرنيايي آن را به تصويب رسانده بودند، استفاده كند.

براساس مقررات جاري در آمريكا موسسه‌هايي كه در زمينه سلولهاي بنيادين تحقيق مي‌كنند نمي‌توانند از بودجه‌هاي فدرال براي انجام پژوهشها در زمينه شبيه‌سازي غير مولد و تكثير رويان به منظور مطالعات در مورد بيماريها بهره ببرند اما همين موسسه‌ها در صورت استفاده از سرمايه‌هاي خصوصي با منع قانوني روبرو نخواهند بود.

در حال حاضر ‪ ۱۶‬موسسه تحقيقاتي در آمريكا در صددند تا مبلغ ‪۱۲/۵‬ ميليون دلار را كه ماه گذشته براي تربيت ‪ ۱۷۰‬محقق در دوره‌هاي دكتري، پژوهشگري در مرحله پس از اتمام دكتري و پژوهشگري ارشد، براي سال آينده در اختيارشان گذارده شده به نحو مناسب به مصرف برسانند.

به همين اعتبار در هفته قبل شماري از سرشناس‌ترين محققان در حوزه سلولهاي بنيادين در سان فرانسيسكو گردآمدند تا درباره بهترين استراتژيهاي مربوط به استفاده بهينه از بودجه‌هاي موجود تبادل نظر كنند.

موسسه كاليفرنيايي پزشكي باز-زايشي ‪CIRM California Institute for‬ )‪ (Regenerative Medicine‬در تلاش است تا در همان حال كه با دعاوي حقوقي كه عليه آن در دادگاههاي آمريكا مطرح شده، مقابله كند، يك برنامه تحقيقاتي جامع را نيز از ابتدايي‌ترين مراحل تا بخشهاي پيشرفته تدوين كند و به اجرا در آورد.

در نشست سان فرانسيسكو ‪ ۱۵۰‬تن از محققان سرشناس در زمينه سلولهاي بنيادي كه شماري از آنها از كشورهاي خارجي نظير سوئد و كانادا در اين نشست شركت جسته بودند بر خواست خود در زمينه آغاز هر چه سريعتر مراحل آزمايشهاي درمانگاهي تاكيد ورزيدند.

از جمله موضوعاتي كه محققان مايلند درباره آن پژوهش كنند نحوه تقسيم شدن سلولهاي بنيادين، موانع ايميونولوژيك بر سر راه پيوند سلولهاي بنيادين به افراد و ابداع روشهاي تصويرگري جديد براي رديابي مراحل تغييرات سلولهاي بنيادين پيوند زده شده به انسان است.

در اين نشست آندراس نگاي از بيمارستان مونت سينايي در مونترال كانادا افشا كرد كه او و همكارانش يك زنجيره سلولهاي بنيادي را با استفاده از سلولهاي سگها توليد كرده‌اند و اميدوارند بتوانند ازاين طريق به تفاوتهاي ميان گونه‌هاي حيواني و انسان نور تازه‌اي بتابانند و به‌محققاني كه پژوهشهاي مشابهي در مورد موشها انجام مي‌دهند، كمك برسانند.

چالشهاي حقوقي كه در برابر موسسه كاليفرنيايي مطرح شده مانع از آن شده كه اين موسسه بتواند بودجه ‪ ۲۵۰‬ميليون دلاري سالانه خود را كه براي مدت ‪۱۰‬ سال در اختيارش قرار داده شده مورد استفاده قرار دهد.

در منطقه “ساكرامنتو” سه گروه مختلف به نامهاي “مدافعان حقوق مردم”، “بنياد ملي محدود ساختن ماليات”، و “شوراي كاليفرنيايي اخلاق زيستي در خانواده” سه شكايت عليه موسسه در دادگاه ايالتي مطرح ساخته‌اند.

اين سه گروه مدعيند كه بند ‪ ۷۱‬از اموري كه سال گذشته راي‌دهندگان كاليفرنيايي با اكثريت قاطع به آن راي دهند و مضمون آن ايجاد موسسه پزشكي باز-زايشي بود، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني است.

به نوشته هفته نامه علمي نيچر قرار است قاضي روز ‪ ۱۷‬نوامبر در مورد دو شكايت از اين سه شكايت كه در هم ادغام شده‌اند راي خود را صادر كند.

نمايندگان دادستان كاليفرنيا اميدوارند قاضي حكم به ابطال اين دو شكايت بدهد اما حتي در اين صورت نيز دولت ايالت كاليفرنيا بايد يكسال ديگر صبر كند تا فرايند فرجام خواهي نيز دور خود را طي كند و تنها در صورت موفقيت در اين دادگاههاي عالي تر است كه دولت ايالت كاليفرنيا مي‌تواند از بودجه‌اي كه براي فعاليت ‪ ۱۰‬ساله موسسه تخصيص يافته استفاده كند.

در اين حال دولت ايالت كاليفرنيا با آغاز به فروش اوراق قرضه نخستين گام را براي تامين بخش اول بودجه پيشنهادي برداشته است. اما در عين حال اعطاكنندگان سرمايه به موسسه پزشكي باز-رايشي و دانشگاههاي طرف همكاري با آن عليرغم آنكه هنوز سرمايه‌اي فراهم نشده كار خود را آغاز كرده‌اند.

به گفته يكي از مقامهاي مسوول در دانشگاه ساترن كاليفرنيا در لس آنجلس ، اين دانشگاه كه با موسسه پزشكي باز-زايشي در تماس نزديك است بزودي تصميم خود را داير بر تاسيس ساختمان جديدي كه صرفا به پژوهش درباره سلولهاي بنيادي اختصاص خواه داشت اعلام مي‌كند.

اين دانشگاه قضد دارد شش تا هشت استاد براي انجام نحقيقات و تربيت نيروي انساني لازم در اين زمينه استخدام كند.

در نقاط ديگر ايالت نيز محققان جوان تصميم خود را براي پيوستن به نهادهاي پژوهشي به تعويق انداخته‌اند تا از نتيجه فعاليتهاي موسسه پزشكي باز-زايشي مطلع شوند.

اين محققان علاقه‌مندند كه در پروژه‌هاي اين مركز سهيم شوند.

بازدید کننده  محترم

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع احتیاج دارید اینجا را کلیک کنید

شما همچنین می توانید از این صفحات بازدید کنید( کلیک کنید)

,  همچنین می توانید  از مطالب گروه سلولهای بنیادی دیدن کنید ( کلیک کنید)

محققان بيمارستان كودكان بوستون از سلولهاي بنيادي براي رشد بخشهايي از ناي غضروفي استفاده كردند سپس آن را در بدن جنين گوسفند قرار دادند.

پژوهشگران نقص ناي را در جنين در رحم مادر ترميم كردند

پژوهشگران با استفاده از سلولهاي بنيادي حاصل از مايع جنيني توانستند نقص ناي جنين گوسفند را در رحم مادر با موفقيت ترميم كنند.

محققان بيمارستان كودكان بوستون از سلولهاي بنيادي براي رشد بخشهايي از ناي غضروفي استفاده كردند سپس آن را در بدن جنين گوسفند قرار دادند.

جزييات اين شيوه در كنفرانس انجمن پزشكان اطفال آمريكا ارايه شد.

نقص ناي در انسان نادر، اما خطرناك است و نيازمند عمل جراحي فوري براي كاهش عوارض عصب شناختي است.

جراحان روشهاي گوناگون مانند پيوند قطعاتي از قفسه سينه يا استخوان لگن يا استفاده از مواد مصنوعي مانند تفلون را آزمايش كرده‌اند. اما اين شيوه‌ها موفقيت چنداني نداشته است و خطر بروز عوارضي مانند آلودگي يا تنگي ناي را نيز به همراه دارد.

شيوه جديد يكي از چندين روش مهندسي بافت است كه محققان بوستون از آن براي تهيه تكه‌هايي براي ترميم نقايص مادرزادي استفاده كردند. اما اولين بار است كه بر روي جنين آزمايش مي‌شود.

گوسفند از آن جهت انتخاب شد كه رشد سريعي دارد و جثه آن به اندازه جثه نوزاد انسان است.

محققان ابتدا تعداد كمي سلولهاي بنيادي ‪ mesenchymal‬را از مايع آمنيوتيك جمع‌آوري كردند.

اين سلولها قابليت تبديل شدن به بافتهاي بسيار متفاوتي مانند عضلات، استخوان و غضروف را دارند.

اين سلولها در آزمايشگاه كشت شدند و به لوله‌هاي قابل تجزيه تبديل شدند. سپس در معرض فاكتورهاي رشد قرار گرفت تا تمايز يافته و به بافت غضروف تبديل شود.

زماني كه پيوند كامل شد براي بازسازي نقص ناي در هفت جنين گوسفند مورد استفاده قرار گرفت.

از اين تعداد پنج گوسفند با موفقيت دوران جنيني را به پايان رساندند و در بدو تولد بطور خودبخود تنفس كردند.

دكتر داريو فوزا سرپرست اين تحقيق گفت وجود ناي قبل از تولد ضرورتي ندارد به همين دليل فرصت مناسبي براي ترميم هرگونه نقص آن محسوب مي‌شود.

علاوه برآن جراحت جنين سريعتر از بزرگسالان التيام مي‌يابد.

همچنين استفاده از سلولهاي بنيادي بدن خود فرد براي تهيه پيوند خطر پس زدن پيوند را به كمترين ميزان مي‌رساند.

دكتر فوزا براي تهيه پيوند از سلولهاي حاصل از مايع جنيني انسان درخواستي را به اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريكا ارسال كرده است.

درمان نقص ناي نوزادان تازه تولد يافته انسان بسيار دشوار است و مي‌تواند به مرگ يا معلوليتهاي مادام العمر بيانجامد.

هرچند اين شيوه هنوز در آغاز راه است ،اما نويدبخش روشهاي درماني بهتر براي مبتلايان به اين نقص خطرناك خواهد بود.

بازدید کننده  محترم

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع احتیاج دارید اینجا را کلیک کنید

شما همچنین می توانید از این صفحات بازدید کنید( کلیک کنید)

,  همچنین می توانید  از مطالب گروه سلولهای بنیادی دیدن کنید ( کلیک کنید)

در نشريه “‪ “Science‬به چاپ رسيده : دانشمندان علت كاهش هوشياري در خواب را يافتند ‪۸۴/۰۷/18‬

مهر ۱۷, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

دانشمندان علت كاهش هوشياري در خواب را يافتند ‪۸۴/۰۷/18‬

دانشمندان براي اولين بار دريافتند چرا و چگونه هوشياري در خواب كاهش مي‌يابد.

‬دانشمندان با استفاده از فناوري تحريك مغناطيسي از طريق جمجمه دريافتند به هنگام خواب مغز به جزاير كوچك و مجزايي تبديل مي‌شود كه هيچ ارتباط عصبي الكتريكي با هم ندارند.

دكتر ‪ Guilio tononi‬استاد روانپزشكي با قراردادن وسيله‌اي مانند پدال كه روي سر شركت‌كننده قرار مي‌گرفت ميدان مغناطيسي توليد كرد. اين پدال از طريق ايجاد ميدان مغناطيسي پالس‌هاي الكتريكي ايجاد كرد كه با نفوذ به درون جمجمه سلولهاي مغزي را به فعاليت وامي‌دارد.

سلولهاي هدف در كورتكس مغز كه مسئول كنترل حسي و لامسه هستند پيامهاي عصبي را به بقيه سلولهاي موجود در كورتكس مي‌فرستند. زماني كه فرد بيدار است پيامهاي اين سلولها در زمان بيداري به راحتي به بخش‌هاي مجاور و پايين منتقل مي‌شود.

ولي در خواب عميق اين انتقال پيامها مسدود مي‌شود. محققان مي‌گويند اين مطالعه به درك سازوكار اختلال در هوشياري به هنگام خواب كمك مي‌كند.

افكار آگاهانه ناشي از توانايي مغز براي جامعيت بخشيدن به اطلاعات است. مغز به هنگام خواب فعال است. روياهاي روشني كه در مراحل ديررس خواب عميق ديده مي‌شود دليل فعاليت مغز در حين خواب است. با وجود اين دانشمندان مي‌گويند اين هوشياري در مراحل اوليه خواب و در ابتداي شب وجود ندارد.

علت اين عدم هوشياري در مراحل اوليه خواب قطع ارتباط عصبي الكتريكي بخش‌هاي مختلف مغز و كورتكس است.

زماني كه شخص بيدار مي‌شود پالس‌هاي الكتريكي مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف مغز به فاصله زياد منتقل شود. در مراحل اوليه خواب در ابتداي شب پاسخ‌هاي مغزي كوتاه اثر و كوتاه برد است. وقفه در توانايي نواحي كورتيكال براي عملكرد طبيعي در زمان خواب علت از دست رفتن هوشياري ماست.

در زمان خواب تغييرات زيادي در مغز صورت مي‌گيرد كه از رها شدن واسطه‌هاي شيميايي عصبي در مغز گرفته تا تغييرات در الكتروانسفالوگرافي و تغييرات كانال‌هاي تحريك حسي را دربرمي‌گيرد.

اين تغييرات ممكن است در تغيير سطح هوشياري در زمان خواب نقش داشته باشد. دانشمندان نمي‌دانند چرا و چگونه از خواب بيدار مي‌شويم. بنابراين جستجوي نوع و نحوه تغييراتي كه باعث از دست دادن هوشياري مي‌شود بسيار پيچيده است.

اينكه تغييرات سطح هوشياري در مغز به دليل كاهش سطح فعاليت مغز است يا تغيير توانايي بخش‌هاي مختلف مغز براي ايجاد ارتباط الكتريكي با هم هنوز روشن نيست.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪ “Science‬به چاپ رسيده است.

در نشريه “‪ “Diabetes Care‬به چاپ رسيده : دانشمندان كلينيك مايو مي‌گويند تغييرات هدايتي اعصاب اولين نشانه قابل اعتماد فرايند آسيب عصبي در بيماران ديابتي محسوب مي‌شود. 18/7/84

مهر ۱۷, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

اولين نشانه‌هاي آسيب عصبي در بيماري ديابت كشف شد ‪۸۴/۰۷/18‬

دانشمندان اولين علايم آسيب عصبي در بيماران ديابتي را كشف كردند.

‬دانشمندان كلينيك مايو مي‌گويند تغييرات هدايتي اعصاب اولين نشانه قابل اعتماد فرايند آسيب عصبي در بيماران ديابتي محسوب مي‌شود.

به گفته دكتر پيتر ديك تغييرات آسيب شناسي عصبي در بيماري ديابت بسيار زودتر از آنچه تاكنون مي‌پنداشتيم آغاز مي‌شود.

در اين مطالعه بالغ بر ‪ ۵۰۰‬شركت‌كننده طي زماني طولاني ‪ ۲۰‬سال مورد بررسي قرار گرفتند.

اين بيماران به طور دوره ي از نظر قند خون و مشكلات پزشكي درگيركننده عصب، كليه، عروق خوني، و چشم آزمايش شدند.

بالا بودن قند خون در بيش از نيمي از افراد مبتلا به ديابت آنها را مستعد ابتلا به انواعي از آسيب‌هاي عصبي مي‌كند.

نشانه‌هاي درگيري اعصاب در بيماران ديابتي شامل درد، گزگز، از دست دادن حس و احساس سوزش در اندام‌ها است.

شديدترين عارضه ناشي از آسيب عصبي به دنبال ابتلا ب ديابت زخم‌هاي ديابتي پا است كه در بسياري از موارد منجر به قطع پا مي‌شود. يكي ديگر از عوارض شايع ديابت كوري است.

در اين مطالعه محققان به طرق مختلفي تغييرات عصبي را در بيماران ديابتي را اندازه‌گيري كردند.

با وجود اين اندازه‌گيري ميزان هدايت عصبي بهترين و صحيح‌ترين سنجش بود. حتي زماني كه سرعت هدايت عصبي اعصاب در محدوده طبيعي بود
اندازه‌گيريهاي مداوم حاكي از تغييرات مهم قهقرايي مبهم و با روندي ثابت بود.

نتايج اين مطالعه در نشريه “‪ “Diabetes Care‬به چاپ رسيده است.

به گفته استيون فلمينگ مدير علمي مركز بارورسازي وستميد در سيدني استراليا : روش تازه توليد اسپرم سالم براي مشكل ناباروري‪۸۴/۰۷/18‬

مهر ۱۷, ۱۳۸۴ توسط :   موضوع: : اخبار علوم پايه, بهداشت عمومي

روش تازه توليد اسپرم سالم براي مشكل ناباروري‪۸۴/۰۷/18‬

محققاني كه در زمينه بارورسازي پژوهش مي‌كنند روش جديدي را براي مجزا كردن اسپرمهاي با كيفيت بالا با استفاده از جريان الكتريكي تكميل كردند.

اين محققان اميدوارند با استفاده از اين روش بتوانند كيفيت شيوه بارورسازي “آي.وي.اف” را بهبود بخشند و نوزاداني سالم به دنيا بياورند.

به گفته استيون فلمينگ مدير علمي مركز بارورسازي وستميد در سيدني استراليا از ‪ ۲۵‬سال قبل و زماني كه نخستين نوزاد دختر به نام “لوئيز براون” با روش آي.وي.اف به دنيا آمد، تا اين زمان همه متخصصان بارورسازي در همه جاي دنيا كم و بيش از روش يكساني براي جداسازي اسپرم از مني استفاده مي‌كرده‌اند و هيچ كس به صرافت نيفتاده بود كه در اين روش تجديد نظر كند و آن را بهتر كند.

اكنون فلمينگ و همكارانش اميدوارند روش ابداعي آنان با سرعت مراحل آزمايش درمانگاهي (كلينيكي) را طي كند و به صورت روش جديد در همه جا مورد استفاده قرار گيرد.

در جريان كاربرد روش آي وي اف اين نكته اهميت دارد كه اسپرمي كه قرار است در تخمك جا داده شود با سرعت از مني جدا شود زيرا مني داراي مواد شيميايي اكسيدكننده است كه مي‌تواند اسپرم را نابود سازد.

در شيوه‌هاي كنوني و متداول براي جداسازي اسپرم از سانتريفوژ استفاده مي‌شود.

اما مراحلي كه بايد براي اين منظور طي شود بيش از يك ساعت زمان مي‌برد و نيرويي كه در جريان جداسازي بر اسپرم اعمال مي‌شود مي‌تواند به كيفيت ان لطمه وارد آورد.

متخصصان در روش جداسازي با سانتريفوژ به سراغ اسپرمهاي مرغوب مي‌روند كه قسمت سر آنها دست نخورده و پر از مواد شيميايي است و از بقيه مايع مني جدا افتاده‌اند.

يك روش ديگر براي انتخاب مناسب‌ترين اسپرم توجه به نحوه شنا كردن و پيش رفتن آنها به سمت تخمك است.

اما اگر به عللي قرار باشد اسپرم به صورت مستقيم از بيضه مرد دريافت شود هيچ يك از دو روش جداسازي در مورد آنها كاربرد نخواهد داشت.

اولا اين اسپرمها چندان متحرك نيستند و بنابراين نمي‌توان آزمون شنا كردن را در مورد آنها اجرا كرد و ثانيا به علت وجود زوائدي از سلول به همراه اسپرم موجود در آن، سانتريفوژ كردن دشوار خواهد بود.

در روش جديد كه به وسيله محققان در دانشگاه نيوكاسل در ساوت ويلز در استراليا تكميل شده از شيوه‌اي موسوم به الكتروفروسيس ‪ electrophoresis‬و نيز اين واقعيت استفاده مي‌شود كه اسپرمهايي كه داراي بار منفي هستند داراي بيشترين مقدار دي.ان.آ دست نخورده هستند.

مني در يك محفظه در درون غشايي حاوي منفذهاي ظريف قرار داده مي‌شود.

از درون اين منافد تنها اسپرم مي‌تواند عبور كند.يك جريان الكتريكي اسپرمهاي داراي بار منفي را به سمت بيرون از غشا كه به صورت يك صافي ظريف عمل مي‌كند هدايت و بقيه مواد درون مني در داخل غشا باقي مي‌مانند.

محققان هنوز نمي‌دانند كه چرا اسپرمهاي داراي بار منفي واجد بيشترين مقدار دي ان آ دست نخورده هستند.

در ادامه فرايند دستيابي به بهترين اسپرم، مقداري اسيد سياليك با بار منفي به اسپرمها اضافه مي‌شود.

اين امر كه در آخرين مرحله به انجام مي‌رسد به معناي آن است كه اسپرمهاي موجود بخوبي به يكديگر پيوسته‌اند و حالت كامل شدگي پيدا كرده‌اند.

روش جديد جداسازي بر خلاف روش قبلي كه يكساعت به طول مي‌انجامد تنها پنج دقيقه زمان مي‌برد و در عين حال با اسپرمها بسيار به ملايمت و بدون اعمال فشار و نيرو برخورد مي‌كند.

اين روش مي‌تواند بخوبي بر روي اسپرمهايي كه مستقيما از بيضه به دست مي آيند اعمال شود. از آنجا كه در اين روش از دفعات سانتريفوژ كمتري استفاده مي‌شود احتمال اشتباه شدن نمونه‌ها و استفاده از اسپرم افراد به صورت اشتباهي در مورد افراد ديگر كاسته مي‌شود.

محققان استراليايي اين روش را با موفقيت در مورد زوجي كه با استفاده از روشهاي ديگر فرزند دار نمي‌شدند به اجرا در آوردند و فرزند سالم آنان در اوايل سال جاري به دنيا آمد.

اين پژوهشگران اكنون منتظرند تا اجازه انجام آزمايشهاي درمانگاهي بر روي داوطلبان به آنان داده شود.

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »