پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار دانشگاه ها / بودجه جاري وزارت بهداشت و درمان براي سال ۸۷ ، دو هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان مصوب شده است

بودجه جاري وزارت بهداشت و درمان براي سال ۸۷ ، دو هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان مصوب شده است

سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت و درمان براي سال آينده نسبت به اعتبار مصوب امسال هفت درصد افزايش يافت.
 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، مديركل دفتر برنامه ريزي و منابع مالي وزارت بهداشت و درمان  گفت: بودجه جاري وزارت بهداشت و درمان براي سال ۸۷ ، دو هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان مصوب شده است كه با وجود رشد هفت درصدي نسبت به اعتبار مصوب امسال، هيچ افزايشي در اعتبارات فصل بهداشت و درمان نداشته ايم. مهندس مسعود ابوالحلاج با اعلام رشد ۳۷ درصدي بودجه بخش آموزش و تحقيقات وزارت بهداشت، افزود: اعتبار عمراني سال آينده ۵۶۰ ميليارد تومان مصوب شده است و در اين زمينه ۵ هزار تخت بيمارستاني با اعتبار ۸۰ ميليارد توماني و ۱۵ خوابگاه دانشجويي جديد احداث مي شود و ۱۲۰ ميليارد تومان به تجهيز بيمارستان ها اختصاص يافته است.
    وي با اعلام تكميل ۳ هزار و ۲۰۰ تخت بيمارستاني جديد در سال آينده، اظهار كرد: از كل اعتبارات عمراني سال آينده، ۲۷۰ ميليارد تومان براي اجراي تعهدات مصوبات استاني سفر رئيس جمهوري كه بيشتر شامل تكميل تخت هاي بيمارستاني و رسيدگي به بخش هاي بهداشتي و درماني كشور است، اختصاص يافته است.
    مهندس ابوالحلاج گفت: با توجه به اين كه ۷۵ درصد اعتبارات وزارت بهداشت پرسنلي است، سال آينده با اين بودجه قطعاً در بخش هاي بيمارستاني و شبكه بهداشتي – درماني با مشكل مواجه خواهيم شد. وي همچنين با اشاره به اختصاص ۸۰ ميليارد تومان اعتبار به وزارت بهداشت براي جبران كسري ها از محل جابه جايي بودجه امسال، اظهار كرد: سال جاري در بخش آموزش با ۱۵۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان كسري روبه رو بوديم كه فقط ۵۰ ميليارد تومان آن تأمين شد.
    مديركل دفتر برنامه ريزي و منابع مالي وزارت بهداشت كسري سال جاري بخش بهداشت و درمان را ۶۰۰ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: در اين زمينه نيز با تأمين ۳۰۰ ميليارد تومان از اين رقم كسري موافقت شد كه در نهايت از محل جابه جايي اعتبارات امسال، ۳۰ ميليارد تومان براي جبران كمبودها اختصاص يافت.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …