پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علمی پزشکی / حشره شناسی پزشکی در خدمت ارتش ايالات متحده امريكا

حشره شناسی پزشکی در خدمت ارتش ايالات متحده امريكا

حشره شناسی پزشکی در خدمت ارتش

حشره‌شناسى پزشكى مطالعه درباره حشرات است، عنكبوت‌ها، كنه‌ها كه مجموعاً اشاردارد به بندپايان و بيماريها يي كه آنها ايجاد ميكنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ه در پايگاه دانشجويان حشره شناسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به آدرس (  http://insectology.blogfa.com   )  می خوانیم :  پشه‌ها نشان دادند و شرانجام  توانستند كه برخورد اين بيمارى را روى ارتش آمريكا بكاهند.

 از تيفوس در جنگ جهانى اول، مالاريا در جنگ جهانى دوم، تا ليشمانياز عراقى،از نيروي  حشره‌شناس‌هاى طبى خواسته شده بود تا از مأموريت ارتش محافظت بكند. در حال حاضر نيروى هوائى ايالات متحده تعداد 17 نيروي فعال حشره‌شناس‌هاى طبى  دارد و به تعداد 6  نفر نيروي ذخيره در سرتاسر دنيا.

سرچشمه‌هاى حشره‌شناسى پزشكى

 به عنوان يك شاخه حرفه‌اي در نيروى هوائى ايالات متحده

حشرات مي توانند ناراحتى هايي را ايجاد كنند، رنج مى دهند و  انسان را با آزردن، نيش‌زنى، و گزش مريض مىكنند. كارمندان نظامى وقتى كه در جنگ  فرستاده ‌شده‌اند و در اوضاع ناهموار و دور قرار گرفتند، با حشرات يك برخورد ويرانگر مىتوانند داشته باشند.

يك بيمارى كه به وسيله شپش‌ها ايجاد مي شود سبب ، كشته شدن 17000 سرباز اسپانيولى  در 1489، عاجز شدن30000  سرباز فرانسوى در 1528،  شكست ارتش ناپلئون در مسكو به سال 1812 گرديد و مرگ ميليون‌ها سرباز را سبب شد.

 دانشمندان حقوقى حشره‌شناسى پزشكى در جنگهاي جهاني اول و دوم مطالعه در حشرات را پيگير شدند،اين علم با كشف انتقال پشه‌اى ، يك پارازيت شروع شد. و با مطالعه (كرم‌هاى فيلاريايى) در 3/1878 ادامه داده‌شد .و به كشف  انتقال خيلى از  بيمارى ها توسط بندپايان  از قبيل مالاريا  و طاعون انجاميد.

حشره‌شناسى پزشكى نظامى در سال 1900 ،  با كشف سرگرد والتر ريد و همكارانش كه  انتقال تب زرد را به وسيله پشه‌ها نشان دادند آغازگرديد.

در طول دوران صلح و جنگ، نيروي حشره‌شناس‌هاى طبى وظيفه دارند كارمندان نظامى را از بندپايان، بيماريهايي كه آنها ايجاد ميكنند و زيانهايي كه آنها سبب مىشوند محافظت كنند.

در جنگ جهاني اول، بيماري تيفوس منتقل شده از بندپايان بزرگترين تهديد براي ارتش  اروپايى ها  بود. باوجود، ادامه داشتن جنگ، ارتش اردوگاه‌هايي را در بخش جنوبى ايالات متحده ترتيب داد كه حدود 10000 مورد مالاريا توليد كرد.

هنوز ، توجه  قسمت ارتش در به مأموريت فرستادن حشره‌شناس‌ها براي مقابله با بيماريهاى بندپايان كم بود؛ در جنگ جهاني اول فقط 8 حشره‌شناس به وسيله ارتش  مأمورشده بودند، و در فاصله زماني بين جنگ جهاني اول و دوم اين تعداد فقط  14 حشره شناس بود.

تا 1940، بيشتراروپا در حال جنگ بود. ژاپن  يك ماشين جنگى ترسناك بر ضد ايالات متحده ساخته بود.  ايالات متحده مي خواست در صورت احتمال جنگ در اقيانوس آرام   افرادي به مبارزه  درمورد با بيماريهاى بندپايان بپردازند.

مالاريا جديترين خطر سلامت دربرابر سربازان آمريكايى در جنوب اقيانوس آرام در طول جنگ جهاني دوم بود.برآوردشده كه 85 % ازنيروي نظامي ايالات متحده با بيمارى آلوده شده بودند.  كه سبب شد سرهنگ داگلاس  نتيجه بگيرد: ”

 اين يك جنگ بلند خواهد بود ، اگر براى آماده كردن هر بخش من  براي جنگ با دشمن، من روى يك بخش دوم در بيمارستان مالاريا  بايد حساب بكنم در حالي كه يك سوم از اين بيمارى ناتوان كننده بهبود ميابند.”

بخش هاي ديگر در ارتش تشخيص دادند كه براي مبارزه با بيماريهاى بندپايان روى ارتش فعاليت داوطلبانه بكنند. اداره بهدارى نيروى دريايى بيمارستان داوطلب شد تا متخصص گروه را ايجاد كند و حشره‌شناس‌ها به عنوان يك بخش مهم آن گروه مورد توجه بودند. حشره‌شناس‌هاى نيروى دريايى اولين بار در مه 1941  مأمورشده بودند.

در طول جنگ، ارتش ايالات متحده،  يك جمع از 771 كارمند متخصص تربيت‌شده مبارزه‌كننده با مالاريا و ديگر بيماريهاى بندپايان داشت. حشره‌شناس‌هاى ارتشى 17 روش مقابله با مالاريا را كشف كردند. در پايان جنگ نيروي دريايي بيشتر از 200 متخصص حشره شناس داشت.

پس ازجنگ جهاني دوم حشره‌شناس‌هاى معدودى روى خدمت تمام‌ وقت باقى ماندند وآنها توجه شان به تجهیزات و مواد کنترل حشرات در همكاري با وزارت کشاورزی ایالات متحده جلب كردند

.  در 1947، نيروى هوائى ايالات متحده به عنوان يك بخش  خدمت سربازى جدا، ايجاد شد.

در ابتدا حشره‌شناس‌هاى نيروى هوائى مثل ارتش شغلى تخصصشان معين بود تا مثل همتاهاي ارتشي‌شان در نيروى هوائى تخصص ويژه‌اي با رمز(AFSA) ايجاد شد.جنگ کره یک تسريع كننده برای تاسیس زمینه شغل حشره شناسی پزشکی نیروی هوایی جدید بود.

. نيروى هوايي با  برنامه ‌ريزى دو شخص شروع بكار كرد … 

حشره‌شناس‌هاى نيروى هوائى از هواپيما براي انتشار  حشره‌كش‌ها  روى منطقه هاي بزرگ براي كنترل ناقلين بيماري استفاده بردند…

                                                                                                                    

منابع

 

 

Snyder, J.C. 1959. The Typhus Fevers. in Viral and Rickettsial Infections of Man, T. M. Rivers and F. L. Horsfall, eds., J.B. Lippincott Co, Philidelphia, PA. pages 799-800.
Faust, E.C., P.F. Russell, and R.C. Jung. 1976. Clinical Parasitology. Lea and Febiger, Philadelphia, PA. page 636.
Ibid. page 362.
Peterson, R.V., M.T. Wooster, and J.T. Need. 1993. The History of Navy Entomology. Obtained from the Navy Entomology Website.
Cunnion, S.O., T.H. Dickens, D.A. Ehrhardt, J.T. Need, and J.G. Wallace, editors. 1984. Navy Medical Department Guide to Malaria Prevention and Control. Navy Environmental Health Center, Norfolk, VA. pages 1-2.
Shultz, H.A. 1992. 100 Years of Entomology in the Department of Defense. In: Insect Potpourri, Adventures in Entomology, J. Adams (ed.), Sandhill Crane Press, Gainesville, FL. page 64.
Peterson, R.V., M.T. Wooster, and J.T. Need. 1993. The History of Navy Entomology. Obtained from the Navy Entomology Website

تلگرام

مطلب پیشنهادی

پیس میکر یا ضربان ساز قلب چگونه کار می کند؟

سیستم ضربان ساز دارای یک ژنراتور ضربان ساز و یک یا دو لید ( سیم …

تاثیر دستگاه های الکتریکی و مغناطیسی بر پیس میکر قلب

پیس میکر یا ضربان ساز دستگاهی کوچک است که درون بدن قرار گرفته و با …