پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علمی پزشکی / آسيب منيسك زانو

آسيب منيسك زانو

آسيب منيسك زانو

منيسك ها غضروف هاي هلالي داخل مفصل زانو هستند. پارگي منيسك كه در مردان كمتر از 45 سال شايع است، معمولاً به علت وارد شدن يك نيروي پيچشي در هنگام خم كردن زانو ايجاد مي شود. اين ضايعه اغلب هنگام بازي فوتبال ايجاد مي شود.

همچنين در كارگراني كه در وضعيت چمباتمه كار مي كنند مثل كارگران معدن هم شايع است. پارگي منيسك داخلي بسيار شايع تر از پارگي منيسك خارجي است.

در پارگي منيسك داخلي كه معمولاً در افراد 18 تا 50 ساله رخ مي دهد، بيمار شرح حال مشخصي دارد: معمولاً در اثر وارد آمدن يك نيروي چرخشي بيمار مي افتد و در سطح داخلي زانو احساس درد مي كند. پس از آن بيمار نمي تواند كاري را كه مشغول آن بوده ادامه دهد. توانائي راست كردن زانو را ندارد.

روز بعد بيمار مشاهده مي كند تمام زانويش متورم شده و استراحت مي كند.

تقريباً پس از دو هفته تورم كاهش يافته و بيمار مي تواند زانويش را صاف كرده و فعاليت هايش را دوباره ادامه دهد. اما پس از چند هفته يا چند ماه بار ديگر در جريان يك حركت پيچشي، مقاومت زانو از بين مي رود و به اصطلاح خالي مي كند و مانند قبل دچار درد و تورم مي شود.

اين امر به طور مكرر اتفاق مي افتد. قفل شدن زانو يا ناتوانائي در صاف كردن كامل زانو يك علامت مهم و شايع پارگي منيسك داخلي است. گاهي نيز قفل شدن آنقدر جزئي است كه بيمار متوجه نمي شود.

علائم پارگي منيسك خارجي تا حدي شبيه موارد فوق است. عكس هاي راديوگرافي طبيعي هستند. گاه نياز به آرتروسكوپي براي تشخيص دقيق وجود دارد. بعضي موارد هم خود به خود خوب مي شوند.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

گرفتگی عضلات پا

گرفتگی پا می تواند هر زمانی سراغ آدم بیاید از جمله هنگام راه رفتن یا …

سینوس پیلونیدال

علت سینوس مویی (سینوس پیلونیدال – کیست مویی) یا کیست مویی دارای فاکتورهای متعددی می …