اصول کلی
بررسی های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش های خون و مدفوع ، سیگموییدوسکوپی (روشی برای بررسی راست روده و قسمت تحتانی کولون با استفاده از یک وسیله بصری با چراغی در نوک آن ) و کولونوسکوپی (روشی برای تشخیص بیماری های کولون با مشاهده داخل کولون از طریق یک کولونوسکوپ قابل انعطاف ، یک وسیله فیبرنوری با چراغی در نوک آن )
جراحی معمولاً برای برداشت پولیپ با قراردادن پروکتوسکوپ یا سیگموییدوسکوپ در ناحیه مقعد انجام می شود. پولیپ ها به وسیله سوزاندن یا جریان برق جدا شده یا تخریب می گردند. اگر گزارش آسیب شناسی نشان دهنده بدخیم بودن پولیپ باشد، برداشت کامل پولیپ و بافت اطراف ضروری است .
در مورد پولیپ های متعدد، ناحیه درگیر کولون ممکن است از طریق برش جراحی در شکم (لاپاراتومی ) برداشته شود.
داروها
در این اختلال معمولاً دارو نیاز نیست .
فعالیت
محدودیتی وجود ندارد.
رژیم غذایی
رژیم غذایی پرفیبر و کم چربی
در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایید
در صورت دفع ترشح خونی یا بلغمی از مقعد
ابتلای سایر اعضای خانواده به پولیپ یا سرطان روده بزرگ . در این شرایط مراجعه دوره ای به پزشک جهت معاینه ضروری است .
رخداد موارد زیر پس از جراحی :
ـ افزایش خونریزی مقعدی
ـ تب ، لرز یا درد محل عمل ؛ این علایم ممکن است نشان دهنده عفونت محل باشند